PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Kalite Algıları İle Memnuniyet ve Tavsiye Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2013, Cilt: 10 Sayı: 2, 82 - 94, 01.12.2013

Öz

gözlemlenmektedir. Bu artışla beraber yükseköğretim kurumları arasında rekabet artmaya başlamıştır. Rekabette önde olmak için üniversiteler kalitelerini çeşitli yollarla arttırmaya başlamıştır. Bu araştırmada turizm öğrencilerinin hizmet kalitesi algıları, memnuniyetleri ve tavsiye etme niyetleri ölçülmüştür. Ayrıca memnuniyet ve tavsiyenin kalite ile ilişkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç için ülkemizdeki önde gelen bir üniversitenin Turizm Fakültesi seçilmiş ve son sınıf öğrencilerine literatür taraması sonucu elde edilen anket formu uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin memnuniyeti ve tavsiye etme niyeti ile algılanan kalite arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kalitenin ‘idari personel’, ‘uluslararasılaşma’ ve ‘memnuniyet’ boyutlarına ilişkin algıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir

Kaynakça

 • Aldridge, S., Rowley, J. (1998). “Measuring Customer Satisfaction in Higher Education”, Journal of Quality Assurance in Educatioan, 6 (4): 197- 205.
 • Anderson, E. (1995). “High Tech v. High Touch: A Case Studyof TQM Implementation in Higher Education”, Managing Service Quality, 5(2): 48-56.
 • Barnes, B.R. (2007). “Analyzing Service Quality: The Case of Post- Graduate Chinese Students”, Journal of Total Quality Managemnent and Business Excellence, 18 (3): 313-331.
 • Brochado, A. (2009). “Comparing Alternative Instruments to Measure Service Quality in Higher Education”, Journal of Quality Assurance in Education, 17 (2): 174-190.
 • Clemes, M.D., Gan, C.E.C. ve Kao, T. (2007). “University Student Satisfaction: An Emprical Analysis”, Journal of Marketing for Higher Education, 17 (2): 292-325.
 • Firdaus, A. (2006). “Measuring Service Quality in Higher Education: Three Instruments Compared”, International Journal of Research and Method in Education, 29 (1): 71-89.
 • Ham, C.L. (2003). “Analyzing the Value of Service Quality Management: Gaining Competitive Advantage”, International Journal of Value- Based Management, 16 (2), 131-152.
 • Hill, F.M. (1995). “Managing Service Quality in Higher Education: The Role of Student As Primary Consumer”, Journal of Quality Assurance in Education, 3 (3): 10-21.
 • Kotler, P., J. Bowen, J. Makens. (1999). Marketing for Hospitality and Tourism. Second. Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Lovelock, C. (1996). Services Marketing. Third. Edition. New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
 • Lovelock, C. ve J. Wirtz. (2011). Services Marketing. 7th. Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Markovic, S., Gospodarstvo, N. (2006). “Expected service quality measurement in tourism higher education”, NG, 52, 1/2, 86-95.
 • McElwee, G., Redman, T. (1993). “Upward Appraisal in Practice: An Illustrative Example Using the Qualed Model”, Journal of Education & Training, 35 (2): 27-31.
 • Narasimhan, K. (1997). “Improving Teaching and Learning: Perception Minus Expectations Gap Analysis Approach”, Training for Quality, 5: 121-125.
 • Ong, W.M., Nankervis, A. (2012). “Service Quality in Higher Education: Students’ Perceptions in Australia and Malaysia”, Review of Integrative Business & Economics Research, 1 (1): 277-290.
 • Owlia, M.S. ve Aspinwall, E.M. (1996). “A Framework for the Dimensions of Quality in Higher Education”, Journal of Quality Assurance in Education, 4 (2): 12-20.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1988). “Servqual: A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 64 (1): 12-40.
 • Robert, E.W. (1996). “Quality Factors in Higher Education: The Student Viewpoint”, College Student Journal, 30 (2): 269.
 • Rowley, J. (1997). “Beyond Service Quality Dimensions in Higher Education and Towards a Service Contract”, Journal of Quality Assurance in Education, 5 (1): 7-15.
 • Sahney, S., Banwet, D.K., Karunes, S. (2003). “Enchancing quality in education: application of quality function deployment – an industry perspective”, Work Study, 52 (6): 297-309.
 • Soutar, G. ve McNeil, M. (1996). “Measuring Service Quality in a Tertiary Institution”, Journal of Educational Adiministration, 34 (1): 72-82.
 • Tayyar, N. ve Dilşeker, F. (2012). “Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi ve İmajın Öğrenci Memnuniyetine Etkisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar (28): 184-203.
 • Üner, M. M. (1997). “Konaklama Sektörü Yabancı Sermaye Yatırımları ve Pazar Faktörü”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2): 113-138.
 • Üner, M.M. (1999). “İhracat Pazarlaması Literatürünün, Uluslararası Konaklama Hizmetleri Pazarlaması Literatürüne Uyarlanması Üzerine Bir Deneme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (1): 9-16.

A Research on Determining the Relationship Between Quality Perceptions of University Students with the Level of Satisfaction and Recommendation

Yıl 2013, Cilt: 10 Sayı: 2, 82 - 94, 01.12.2013

Öz

A significant increase in the number of universities has been observed in recent times in Turkey. In the direction of this situation, no longer the competition among higher education institutions began to emerge. Universities began to improve their quality in various ways to gain competitive advantages. The aim of this paper is measuring the students perceived service quality, satisfaction and recommendation. This paper was intended to reveal the relationship between satisfaction and recommendationwith perceived quality. To this end, a leading tourism faculty was chosen to employ questionnare. The prepared questionnare was employed only senior students. The results showed that there is a significant relationship between satisfaction and recommendation with perceived quality

Kaynakça

 • Aldridge, S., Rowley, J. (1998). “Measuring Customer Satisfaction in Higher Education”, Journal of Quality Assurance in Educatioan, 6 (4): 197- 205.
 • Anderson, E. (1995). “High Tech v. High Touch: A Case Studyof TQM Implementation in Higher Education”, Managing Service Quality, 5(2): 48-56.
 • Barnes, B.R. (2007). “Analyzing Service Quality: The Case of Post- Graduate Chinese Students”, Journal of Total Quality Managemnent and Business Excellence, 18 (3): 313-331.
 • Brochado, A. (2009). “Comparing Alternative Instruments to Measure Service Quality in Higher Education”, Journal of Quality Assurance in Education, 17 (2): 174-190.
 • Clemes, M.D., Gan, C.E.C. ve Kao, T. (2007). “University Student Satisfaction: An Emprical Analysis”, Journal of Marketing for Higher Education, 17 (2): 292-325.
 • Firdaus, A. (2006). “Measuring Service Quality in Higher Education: Three Instruments Compared”, International Journal of Research and Method in Education, 29 (1): 71-89.
 • Ham, C.L. (2003). “Analyzing the Value of Service Quality Management: Gaining Competitive Advantage”, International Journal of Value- Based Management, 16 (2), 131-152.
 • Hill, F.M. (1995). “Managing Service Quality in Higher Education: The Role of Student As Primary Consumer”, Journal of Quality Assurance in Education, 3 (3): 10-21.
 • Kotler, P., J. Bowen, J. Makens. (1999). Marketing for Hospitality and Tourism. Second. Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Lovelock, C. (1996). Services Marketing. Third. Edition. New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
 • Lovelock, C. ve J. Wirtz. (2011). Services Marketing. 7th. Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Markovic, S., Gospodarstvo, N. (2006). “Expected service quality measurement in tourism higher education”, NG, 52, 1/2, 86-95.
 • McElwee, G., Redman, T. (1993). “Upward Appraisal in Practice: An Illustrative Example Using the Qualed Model”, Journal of Education & Training, 35 (2): 27-31.
 • Narasimhan, K. (1997). “Improving Teaching and Learning: Perception Minus Expectations Gap Analysis Approach”, Training for Quality, 5: 121-125.
 • Ong, W.M., Nankervis, A. (2012). “Service Quality in Higher Education: Students’ Perceptions in Australia and Malaysia”, Review of Integrative Business & Economics Research, 1 (1): 277-290.
 • Owlia, M.S. ve Aspinwall, E.M. (1996). “A Framework for the Dimensions of Quality in Higher Education”, Journal of Quality Assurance in Education, 4 (2): 12-20.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1988). “Servqual: A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, 64 (1): 12-40.
 • Robert, E.W. (1996). “Quality Factors in Higher Education: The Student Viewpoint”, College Student Journal, 30 (2): 269.
 • Rowley, J. (1997). “Beyond Service Quality Dimensions in Higher Education and Towards a Service Contract”, Journal of Quality Assurance in Education, 5 (1): 7-15.
 • Sahney, S., Banwet, D.K., Karunes, S. (2003). “Enchancing quality in education: application of quality function deployment – an industry perspective”, Work Study, 52 (6): 297-309.
 • Soutar, G. ve McNeil, M. (1996). “Measuring Service Quality in a Tertiary Institution”, Journal of Educational Adiministration, 34 (1): 72-82.
 • Tayyar, N. ve Dilşeker, F. (2012). “Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi ve İmajın Öğrenci Memnuniyetine Etkisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar (28): 184-203.
 • Üner, M. M. (1997). “Konaklama Sektörü Yabancı Sermaye Yatırımları ve Pazar Faktörü”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2): 113-138.
 • Üner, M.M. (1999). “İhracat Pazarlaması Literatürünün, Uluslararası Konaklama Hizmetleri Pazarlaması Literatürüne Uyarlanması Üzerine Bir Deneme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 (1): 9-16.

Ayrıntılar

Diğer ID JA53PE28TB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yunus TOPSAKAL Bu kişi benim
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Adana. Email:


Fatma Nur İPLİK Bu kişi benim
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Adana. Email:

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
TOPSAKAL, Y., & İPLİK, F. N. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Kalite Algıları İle Memnuniyet ve Tavsiye Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 82-94.