PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Küresel İşletmelerde Etik Bir Yaklaşım: Adil Ticaret

Yıl 2015, Cilt: 12 Sayı: 2, 48 - 63, 01.12.2015

Öz

Günümüzde hükümetler, medya, sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli baskı grupları dünya markalarına, “küresel uygulamalarının etik açıdan uygunluğu” konusunda çeşitli yaptırımlar uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu yaptırımlar, tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamanın yanı sıra, işletmelerin de küresel ticari faaliyetlerinde sürdürülebilir etik uygulamalar için harekete geçmelerine yol açmaktadır. İşte adil ticaret, dezavantajlı bulunan yerel üreticilerin uluslararası pazarlara açılmasına imkân tanıyan bir ticaret sistemini ifade etmektedir. Henüz oldukça yeni ve gelişen adil ticareti daha iyi anlayabilmek amacıyla bu çalışmada, adil ticaret kavramı ile ilgili bilgilere yer verilerek tüketiciler açısından bazı çıkarımlar sağlanacaktır

Kaynakça

 • Bayıksel Ş.Ö., “Etik Ticaretin Müthiş Yükselişi”, Capital, İstanbul, 1.8.2006.
 • Bird, K. ve Hughes, D. R., (1997), “Ethical Consumerism: The Case of ‘Fairly-Traded’ Coffee”, Business Ethics: a European Review, Vol. 6, No. 3, pp. 159–167.
 • Bowen, H.R., (1953), Social Responsibilities of Businessman, New York, Rinehart, USA.
 • Bozkurt, N. (2009), “Ticaretin Felsefesi, Tarihçesi ve Etikle Olan Sıkı Bağına İlişkin Bazı Saptamalar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, s.153-179.
 • De Pelsmacker, P; Janssens, W.; Sterckx, E. ve Mielants, C., (2006), “Fair- trade beliefs, attitudes and buying behaviour of Belgian consumers”, International Journal Nonprofit Voluntarily Sect. Marketing, Vol. 11 No. 1, pp. 125-138.
 • Doran, C.J., (2009), “The role of personal values in fair trade”, Consumption Journal of Business Ethics, Vol.84 No.1, pp. 549-563.
 • Economist, (1998), “The Power of Publicity”, Vol. 349, Issue 8097, Human- Rights Law Survey. EFTA, (2006), association.org/efta/Doc/History.pdf,
 • http://www.european-fair-trade Erişim tarihi: 22.05.2010.
 • Eskioğlu, F. ve Şenergüç, M., (2005), “Çokuluslu Tekellere Karşı Adil Ticaret”, http://www.acikgazete.com/soylesi/2005/05/24/cokuluslu- tekellere-karsi-adil- 08.05.2010. ticaret.htm?aid=6382, Erişim Tarihi:
 • Ferran, F. ve Grunert, K.G., (2007), “French fair trade coffee buyers purchasing motives: An exploratory study using means-end chains analysis”, Food Quality and Preference, Vol. 18 No. 1, pp. 218-239.
 • Hekimci, F., (2007), “Etik Tüketicilik ve Etik Ticaret”, Anahtar, Yıl:19 Sayı:227, s.20- 22.
 • Hekimci, F. (2010), Ekonominin Yükselen Değerleri; "Etik Tüketicilik” ve “Etik Arzu Şener), s. 47-66.
 • IFAT, (2003), http://www.ifat.org, Erişim Tarihi: 14.05.2010.
 • IFAT, (2007), “International Fair Trade Association Annual Report 2007”, www.wfto.com, Erişim tarihi: 12.04.2010. KSS (2010), “Türkiye’nin Kurumsal Sosyal Platformu”, www.kurumsalsosyal.com, Erişim Tarihi:12.04.2010.
 • Loureiro, L. ve Lotade, J., (2005), “Do fair trade and eco-labels in coffeee wake up the consumer conscience?”, Ecological Economics, Vol.53 No.1, pp. 129-138.
 • Low, W. ve Davenport, E., (2005), “Has the medium (roast) become the message? The ethics of marketing fair trade in the mainstream”, International Marketing Review, Vol. 22 No. 5, pp. 494-511
 • Lyon, S. (2006), “Evaluating Fair Trade Consumption: Politics, Defetishization and Producer Participation”, International Journal of Consumer Studies, Vol. 30, No. 5., pp. 452-464.
 • McDonagh, P., (2002), “Communicative campaigns to effect anti-slavery and fair trade: Journal of Marketing, Vol. 36, No. 5/6, pp. 642-666.
 • Moore, G., (2004), “The Fair Trade Movement: Parameters, Issues and Future Research”, Journal of Business Ethics, Vol. 53, No.1, pp. 73–86.
 • Nicholls, A.J., (2002), “Strategic Options in Fair Trade Retailing”, International Vol. 30 No. 1, pp. 6-17.
 • Nicholls, A. ve Nick, L. (2006), “Purchase Decision-Making in Fair Trade and the Ethical Purchase ‘Gap’: ‘Is There a Fair Trade Twix?”, Journal of Strategic Marketing, Vol. 14, No. 4., pp. 369-386. Odabaşı, Y., (2007), “Tüketicinin Siyasal Gücü”, http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=6714, Erişim Tarihi: 18.04.2010.
 • Odabaşı, Y. (2007). “Adil Ticaret Uygulamaları ve Pazarlama İlişkisi”, Pazarlama Dünyası, Kasım-Aralık, Sayı: 6, s. 36-42
 • Parliament, (2010), http://www.parliament.uk/business/commons/, Erişim Tarihi: 10.04.2010.
 • Redfern, A. ve Snedker, P. (2002), “Creating Market Opportunities for Small Enterprises: International Labour Organization, Seed Working Paper No. 30, Geneva. of the Fair Trade Movement”,
 • Reed, D., (2009), “What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and Normative Analysis from a Value Chain Perspective”, Journal of Business Ethics, Vol. 86, pp. 3–26
 • Rodrique, D.A., (2004), “Equitable: Adil Ürünler ve Adil Ticaret”, http://www.bugday.org/article.php?ID=124, 16.04.2010. Erişim Tarihi:
 • Saraçoğlu, M. ve Bulut, E. (2005), “Uluslararası Ticaret Ve Sosyal Damping”, İstanbul Ünivesitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt.55, Sayı:1, s. 298-323.
 • Seymen, D., (2005), “Dış ticaret-çevre ilişkilerinin değerlendirilmesi: sürdürülebilir Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.99-127.
 • Strong, C., (1996), “Features contributing to the growth of ethical consumerism: a preliminary investigation”, Marketing Intelligence &Planning, Vol. 14 No. 5, pp. 5–13.
 • Strong, C., (1997), “The problems of translating fair trade principles into consumer purchase behaviour”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 15 No. 1, pp. 32– (2009), Tanıtımcı, Duyarlı Tüketici Adil Ticaret Diyor, http://www.tanitimci.net/Haber/142/duyarli-tuketici-adil-ticaret- diyor, Erişim Tarihi: 22.05.2010.
 • Taylor, P.L.; Murray, D.L. ve Raynolds, L.T., (2005), “Keeping Trade Fair: Governance Challenges in The Fair Trade Coffee Initiative”, Sustainable Development, Vol.13, pp. 199-208.
 • Ural, E.G. ve Yılmaz, E.G., (2005), “İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Bağımsız Onayı: SA8000 ve Halkla İlişkiler”, İstanbul Üniversitesi

An Ethical Approach at Global Businesses: Fair Trade

Yıl 2015, Cilt: 12 Sayı: 2, 48 - 63, 01.12.2015

Öz

Recently, some pressure groups such as governments, media, nongovernmental organizations trying to apply different sanctions about “compliance with the ethical aspects of global applications”. These sanctions provide businesses to take action for sustainable ethical applications in their global commercial activities, as well as providing consumer awareness. Thus, fair trade refers to a commercial system that allows disadvantageous local producers to enter international markets. In order to understand quite new and developing fair trade, some information related with fair trade are given and provide some implications in the context of consumers

Kaynakça

 • Bayıksel Ş.Ö., “Etik Ticaretin Müthiş Yükselişi”, Capital, İstanbul, 1.8.2006.
 • Bird, K. ve Hughes, D. R., (1997), “Ethical Consumerism: The Case of ‘Fairly-Traded’ Coffee”, Business Ethics: a European Review, Vol. 6, No. 3, pp. 159–167.
 • Bowen, H.R., (1953), Social Responsibilities of Businessman, New York, Rinehart, USA.
 • Bozkurt, N. (2009), “Ticaretin Felsefesi, Tarihçesi ve Etikle Olan Sıkı Bağına İlişkin Bazı Saptamalar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, s.153-179.
 • De Pelsmacker, P; Janssens, W.; Sterckx, E. ve Mielants, C., (2006), “Fair- trade beliefs, attitudes and buying behaviour of Belgian consumers”, International Journal Nonprofit Voluntarily Sect. Marketing, Vol. 11 No. 1, pp. 125-138.
 • Doran, C.J., (2009), “The role of personal values in fair trade”, Consumption Journal of Business Ethics, Vol.84 No.1, pp. 549-563.
 • Economist, (1998), “The Power of Publicity”, Vol. 349, Issue 8097, Human- Rights Law Survey. EFTA, (2006), association.org/efta/Doc/History.pdf,
 • http://www.european-fair-trade Erişim tarihi: 22.05.2010.
 • Eskioğlu, F. ve Şenergüç, M., (2005), “Çokuluslu Tekellere Karşı Adil Ticaret”, http://www.acikgazete.com/soylesi/2005/05/24/cokuluslu- tekellere-karsi-adil- 08.05.2010. ticaret.htm?aid=6382, Erişim Tarihi:
 • Ferran, F. ve Grunert, K.G., (2007), “French fair trade coffee buyers purchasing motives: An exploratory study using means-end chains analysis”, Food Quality and Preference, Vol. 18 No. 1, pp. 218-239.
 • Hekimci, F., (2007), “Etik Tüketicilik ve Etik Ticaret”, Anahtar, Yıl:19 Sayı:227, s.20- 22.
 • Hekimci, F. (2010), Ekonominin Yükselen Değerleri; "Etik Tüketicilik” ve “Etik Arzu Şener), s. 47-66.
 • IFAT, (2003), http://www.ifat.org, Erişim Tarihi: 14.05.2010.
 • IFAT, (2007), “International Fair Trade Association Annual Report 2007”, www.wfto.com, Erişim tarihi: 12.04.2010. KSS (2010), “Türkiye’nin Kurumsal Sosyal Platformu”, www.kurumsalsosyal.com, Erişim Tarihi:12.04.2010.
 • Loureiro, L. ve Lotade, J., (2005), “Do fair trade and eco-labels in coffeee wake up the consumer conscience?”, Ecological Economics, Vol.53 No.1, pp. 129-138.
 • Low, W. ve Davenport, E., (2005), “Has the medium (roast) become the message? The ethics of marketing fair trade in the mainstream”, International Marketing Review, Vol. 22 No. 5, pp. 494-511
 • Lyon, S. (2006), “Evaluating Fair Trade Consumption: Politics, Defetishization and Producer Participation”, International Journal of Consumer Studies, Vol. 30, No. 5., pp. 452-464.
 • McDonagh, P., (2002), “Communicative campaigns to effect anti-slavery and fair trade: Journal of Marketing, Vol. 36, No. 5/6, pp. 642-666.
 • Moore, G., (2004), “The Fair Trade Movement: Parameters, Issues and Future Research”, Journal of Business Ethics, Vol. 53, No.1, pp. 73–86.
 • Nicholls, A.J., (2002), “Strategic Options in Fair Trade Retailing”, International Vol. 30 No. 1, pp. 6-17.
 • Nicholls, A. ve Nick, L. (2006), “Purchase Decision-Making in Fair Trade and the Ethical Purchase ‘Gap’: ‘Is There a Fair Trade Twix?”, Journal of Strategic Marketing, Vol. 14, No. 4., pp. 369-386. Odabaşı, Y., (2007), “Tüketicinin Siyasal Gücü”, http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=6714, Erişim Tarihi: 18.04.2010.
 • Odabaşı, Y. (2007). “Adil Ticaret Uygulamaları ve Pazarlama İlişkisi”, Pazarlama Dünyası, Kasım-Aralık, Sayı: 6, s. 36-42
 • Parliament, (2010), http://www.parliament.uk/business/commons/, Erişim Tarihi: 10.04.2010.
 • Redfern, A. ve Snedker, P. (2002), “Creating Market Opportunities for Small Enterprises: International Labour Organization, Seed Working Paper No. 30, Geneva. of the Fair Trade Movement”,
 • Reed, D., (2009), “What do Corporations have to do with Fair Trade? Positive and Normative Analysis from a Value Chain Perspective”, Journal of Business Ethics, Vol. 86, pp. 3–26
 • Rodrique, D.A., (2004), “Equitable: Adil Ürünler ve Adil Ticaret”, http://www.bugday.org/article.php?ID=124, 16.04.2010. Erişim Tarihi:
 • Saraçoğlu, M. ve Bulut, E. (2005), “Uluslararası Ticaret Ve Sosyal Damping”, İstanbul Ünivesitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt.55, Sayı:1, s. 298-323.
 • Seymen, D., (2005), “Dış ticaret-çevre ilişkilerinin değerlendirilmesi: sürdürülebilir Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, s.99-127.
 • Strong, C., (1996), “Features contributing to the growth of ethical consumerism: a preliminary investigation”, Marketing Intelligence &Planning, Vol. 14 No. 5, pp. 5–13.
 • Strong, C., (1997), “The problems of translating fair trade principles into consumer purchase behaviour”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 15 No. 1, pp. 32– (2009), Tanıtımcı, Duyarlı Tüketici Adil Ticaret Diyor, http://www.tanitimci.net/Haber/142/duyarli-tuketici-adil-ticaret- diyor, Erişim Tarihi: 22.05.2010.
 • Taylor, P.L.; Murray, D.L. ve Raynolds, L.T., (2005), “Keeping Trade Fair: Governance Challenges in The Fair Trade Coffee Initiative”, Sustainable Development, Vol.13, pp. 199-208.
 • Ural, E.G. ve Yılmaz, E.G., (2005), “İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Bağımsız Onayı: SA8000 ve Halkla İlişkiler”, İstanbul Üniversitesi

Ayrıntılar

Diğer ID JA56YE99EY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M Sami SÜYGÜN Bu kişi benim
Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
SÜYGÜN, M. S. (2015). Küresel İşletmelerde Etik Bir Yaklaşım: Adil Ticaret. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 48-63.