PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Kamu Hastanesi İşletmesinde Kalite Maliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama

Yıl 2015, Cilt: 12 Sayı: 2, 64 - 81, 01.12.2015

Öz

Günümüzde yoğun rekabet nedeniyle, hem üretim hem de hizmet işletmelerinin sundukları mal ya da hizmetleri hatasız, tam zamanında ve minimum maliyetle üretmeleri zorunludur. Diğer bir ifadeyle, işletmelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edebilmeleri için kalite, hız ve maliyet tasarrufu çok önemli faktörlerdir. Bu amaçla işletmeler her zaman doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgiyi elde etme çabası içinde olmuşlardır. Teknolojik gelişmeler, pazardaki talep yapısının değişmesi, rekabetin artması gibi etkilerle geleneksel maliyet/yönetim muhasebesi sistemleri yöneticilerin karar vermelerine yardım edecek bilgileri sağlamada yetersiz hale gelmişlerdir. Kalitenin rekabet avantajı elde etmek için önemli hale gelmesi ile değer zincirinin her halkasında ortaya çıkan ve toplam maliyet içerisinde gizlenmiş kalite maliyetlerinin ayrı olarak ele alınmasının yönetim kararlarına etkisi anlaşılmıştır. Özellikle hizmet üretim işletmelerinde kalite maliyetleri çok önemlidir. Bu çalışmada, bir kamu hastanesinde toplam maliyetler içerisindeki kalite maliyetleri ayrıştırılarak ne kadar önemli olduğu ortaya koyulmaya ve daha iyi bir maliyet yönetimi için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır

Kaynakça

 • AKGÜL A.B.(2003). Kalite Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi, Öneri, 5(19), 31-42.
 • BEKÇİ İ., TORAMAN A. (2011). Kalite Maliyetleri ve Bir Hastanede Hesaplanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 39-57.
 • ÇABUK Y. (2005). Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), 1-8.
 • GIAKATIS G., ROONEY E.M.(2010). The Use of Quality Costing to Trigger Process Improvement in an Automotive Company, Total Quality Management, 11(2), 155-170.
 • HACIRÜSTEMOĞLU R., ŞAKRAK M. (2002). Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • HWANG G. H., ASPINWALL E. M.(1996). Quality Cost Models and Their Application: A review, Total Quality Management, 7(3), 267-282.
 • KARCIOĞLU R., BİÇER E.B. (2013). Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Kalite Belgesi Öncesi ve Sonrası Dönem Karşılaştırması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 39.
 • KEFE İ., TANIŞ V.N. (2014). Kalite Maliyetleri Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, Mart(1), 45-63.
 • KENDİRLİ S., ÇAĞIRAN H. (2002). Sanayi İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluşturulması ve Muhasebeleştirilmesi, G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi,1(2002), 127-154.
 • ORHAN M. S., DURSUN A. (2006). Kalite Maliyetleri Açısından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği, Muhasebe ve Denetime Bakış, 17, 37-52.
 • PEKDEMİR R. (1993). Kalite Maliyetleri ve Yönetim Muhasebesi, Yönetim Dergisi, 4(16), 25-28.
 • SCHIFFAUEROVA A., THOMSON V. (2006). A review of research on cost of quality models and best practices”, International Journal of Quality and Reliability Management, 23(4), 647-669.
 • SİPAHİ B., YILDIRIM H. (2004). Kalite Maliyetleri Muhasebesi ve İstatistiksel Analizi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • TOPCU N. (2005). Faaliyete Dayalı Maliyetleme Yöntemine Göre Kalite Maliyetlerinin Ölçülmesi - Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 343-355.

An Application on Determining the Cost of Quality in a Public Hospital Business

Yıl 2015, Cilt: 12 Sayı: 2, 64 - 81, 01.12.2015

Öz

Today, as a result of intensive competition, it is necessary both for manufacturing and service industries to produce goods and services at minimum cost, with zero defect and on a just in time basis. In other words, quality, agility, and cost saving are crucial factors for companies to gain a sustainable competitive advantage. That is why companies have always been in an effort to provide relevant, reliable, and comparable information. Costing systems and methods have become insufficient for supporting managers to make better decision because of changes in social, technological, economic, and market environment. Since the quality has become an important factor for competitive advantage, it was realized that separating quality costs incurred in every stage of value chain and hidden in total costs has an important effect on decisions of managers. Quality costs have a distinctive importance for service businesses. This study aims to provide suggestions for a better cost management by extracting quality costs from costing system of a public hospital and addressing the importance of it

Kaynakça

 • AKGÜL A.B.(2003). Kalite Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi, Öneri, 5(19), 31-42.
 • BEKÇİ İ., TORAMAN A. (2011). Kalite Maliyetleri ve Bir Hastanede Hesaplanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 39-57.
 • ÇABUK Y. (2005). Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), 1-8.
 • GIAKATIS G., ROONEY E.M.(2010). The Use of Quality Costing to Trigger Process Improvement in an Automotive Company, Total Quality Management, 11(2), 155-170.
 • HACIRÜSTEMOĞLU R., ŞAKRAK M. (2002). Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • HWANG G. H., ASPINWALL E. M.(1996). Quality Cost Models and Their Application: A review, Total Quality Management, 7(3), 267-282.
 • KARCIOĞLU R., BİÇER E.B. (2013). Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Kalite Belgesi Öncesi ve Sonrası Dönem Karşılaştırması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 39.
 • KEFE İ., TANIŞ V.N. (2014). Kalite Maliyetleri Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, Mart(1), 45-63.
 • KENDİRLİ S., ÇAĞIRAN H. (2002). Sanayi İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluşturulması ve Muhasebeleştirilmesi, G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi,1(2002), 127-154.
 • ORHAN M. S., DURSUN A. (2006). Kalite Maliyetleri Açısından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği, Muhasebe ve Denetime Bakış, 17, 37-52.
 • PEKDEMİR R. (1993). Kalite Maliyetleri ve Yönetim Muhasebesi, Yönetim Dergisi, 4(16), 25-28.
 • SCHIFFAUEROVA A., THOMSON V. (2006). A review of research on cost of quality models and best practices”, International Journal of Quality and Reliability Management, 23(4), 647-669.
 • SİPAHİ B., YILDIRIM H. (2004). Kalite Maliyetleri Muhasebesi ve İstatistiksel Analizi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • TOPCU N. (2005). Faaliyete Dayalı Maliyetleme Yöntemine Göre Kalite Maliyetlerinin Ölçülmesi - Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 343-355.

Ayrıntılar

Diğer ID JA24AF92MJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Caner ATIŞ Bu kişi benim
Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.


Murat KURTLAR Bu kişi benim
Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ATIŞ, C., & KURTLAR, M. (2015). Bir Kamu Hastanesi İşletmesinde Kalite Maliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 64-81.