PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SPORDA İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ; TÜRKİYE VE İNGİLTERE ULUSAL FUTBOL LİGLERİNİN KIYASLANMASI

Yıl 2016, Cilt: 13 Sayı: 2, 77 - 91, 01.12.2016

Öz

Günümüz dünyasında internet hayatın içerisinde hemen hemen her alanda yer almaktadır. Özellikle internete ulaşılabilirliğin artması ile iş dünyası da interneti etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu nedenle, pazarlama alanında kendisine önemli yer edinen internet, kurumlar için en değerli pazarlama mecralarından biri haline gelmiştir. Sporun ve kulüplerin endüstrileşmesi ile kulüplerin artık işletme bakış açısıyla yönetilmeye başladığı aşikârdır. Bu nedenle futbol kulüpleri de internet pazarlamasını farklı seviyelerde de olsa etkin bir şekilde kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu araştırmada İngiltere ve Türkiye’nin ulusal futbol liglerinde en çok şampiyon olmuş üçer kulüpleri ele alınmıştır. Toplamda altı kulübün resmi internet sayfaları incelenmiş ve internet pazarlama faaliyetleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında her iki ligin kulüplerinin web sitelerini başarılı kullanmalarına rağmen İngiliz kulüplerinin internet pazarlaması konusunda Türk kulüplerine kıyasla daha etkin oldukları gözlenmiştir

Kaynakça

 • Actman, H. (1995), ‘Net Results’, Sporting Goods Business 28, 36–8.
 • Akın,B., (2001), Yeni Ekonomi, Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Akkaya Y., ve Akçalı K., (2016), Spor Pazarlamasında Tutundurma Karması Elemanlarının Kullanımının İncelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport.
 • Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janiszews ki, C., Lut Z, R., Sawye R, A. ve Wood, S. (1997), Interact İve Home Shopping: Consumer, Retailer And Marketplaces. Journal of Marketing, 61(7), 38–53. İncentives to Participate in Electronic
 • Aldridge, A., K. Forcht, ve J. Pierson. (1997), ‘Get Linked or Get Lost: Marketing Strategy for the Internet’. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy 7: 161–9.
 • Alkibay ve Sanem (2005), “Profesyonel Futbol Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi.
 • Argan M, ve Katırcı H. (2002), Spor Pazarlaması, Ankara: Nobel Yayın
 • Arnott, D.C., ve S. Bridgewater, (2002), ‘Internet, Interaction and Implications for Marketing’. Marketing Intelligence & Planning 20, 86–95.
 • Ashcroft, L., ve C. Hoey, (2001), ‘PR, Marketing and the Internet: Implications for Information Professionals’. Library Management 22, 68–74.
 • Atalı., (2010), “Spor Malzemelerini Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi ‘Kocaeli İli Örneği’,” 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri, 984-986.
 • Altunbaş H., (2007), Sporun Pazarlaması Ve Pazarlama İletişiminde Spor, Selçuk üniversitesi İletişim Fakültesi, Konya.
 • Aytaç K. ve Yenel F. (2012), Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı Ürün Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Tutulan Takım Değişkenine Göre Satın Alma Tutumlarının İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 11-31.
 • Beech, J., S. Chadwick, ve A. Tapp. (2000), ‘Surfing in the Premier League: Key Issues for Football Club Marketers Using the Internet’. Managing Leisure 5, 51–64.
 • Bell, J., (1999), Doing Your Research Project. A Guide for First-time Researchers in Education and Social Science., Buckingham: Open University Press, 3.
 • Brunelli, M., ve M. Semprini, (2000), ‘The Internet and Professional Football’. European Journal for Sport Management, Special Issue, 48- 120
 • Callecod L. R, ve Stotlar K. D (1990), Sport Marketing in Sport Fitness & Management. Champaign, IL: Human Kinetics Books.
 • Chadwick S. ve Clowes J., (1998), The Use Of Extension Strategies By Clubs in the English Football Premier League, Managing Sport and Leisure, 3(4), 194-203.
 • Çavuşoğlu, B., Öztürk, G., ve Kara, B., (2011), “Spor Pazarlama Çalışmalarında Yeni Medya Aracı Olarak İnternet Kullanımının Stratejik Önemi: Türkiye Ve İngiltere’deki Spor Kulüplerinin Web Sayfalarının İncelenmesi” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1342-1363.
 • Çiçek R. ve Mürütsoy M., (2014), İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının Üniversitesi Akademik Ve İdari Personeli Örneği, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2). Niğde
 • Efi, T., George, C., ve George, T., (2010), “Factors for Evaluating the Web as A Marketing Tool in Greek Sport.” Journal of Sport Sciences, 4(3), 107-117.
 • Ekmekçi R. ve Ekmekçi Y.A.D. (2010), Sports Marketing, Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 1(1) 23-29
 • Ford, D. R., (2005), Sport Economics. USA: Pearson Education 2nd Edition.
 • Herbig, P., ve B. Hale. (1997), ‘Internet: The Marketing Challenge of the Twentieth Century’.Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 7, 95–100.
 • Johns, R. (1997), Sports Promotion and the Internet. The Cyber Journal of Sport Marketing, 1(4), 43-49.
 • Lagrosen, S., (2005), ‘Effects of the Internet on the Marketing Communication of Service Companies’. Journal of Services Marketing, 19, 63-9.
 • Morgan M, J, ve Summers J. (2005), Sports Marketing, Soundback, VIC: Social Science Press.
 • Newing, R., (1998), New Deals Are Emerging. Financial Times, 3.
 • Odabaşı Y. (1998), “Pazarlama Tanımındaki Gelişmeler”, Pazarlama Dünyası, 11(2): 32-33.
 • Ody, P. (1999), On the Verge Of A Retail Revolution. financial Times Electronic Business Survey.
 • Özsoy, S., (2011),“Use of New Media by Turkish Fans in Sport Communication: Facebook and Twitter”, Journal of Human Kinetics, 28, 165-176.
 • Pattinson, H. ve Brown, L., (1996), Chameleons in Market Space: Industry Transformation in The New Electronic Marketing Environment. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 2(1), 7– 21.
 • Shank M. D, (2002). Sports Marketing: A Strategic Perpective. New Jersey: Prentice Hall.
 • Şanlı S, Mil Hİ, Güçlü M, ve Arıkan Y., (2015), Spor Güvenliği ve Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Thanos K., Christos T. ve Nicos K.,(2010), Internet Marketing in Football Clubs: A Comparison Between English and Greek Websites, Soccer & Society, 11(3), 291–307.
 • Thomas, J. W. (1998). The Brave New World Of Internet Marketing. Direct Marketing-Garden City-, 60, 40-41.
 • Weiber, R. ve Kollmann, T., (1998), Competitive Advantage in Virtual Markets - Perspectives Of İnformation-Based Marketing in Cyber Space. European Journal of Marketing, 32(7/8), 603–15.
 • Yıldız K., ve Özsoy S, (2013), Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin İletişim Ve Pazarlama Açısından İncelenmesi, Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8(1), 24-34.

The Examination of Internet Marketing Activities in Sport: The Comparison of Turkey and England National Football League’s

Yıl 2016, Cilt: 13 Sayı: 2, 77 - 91, 01.12.2016

Öz

Nowadays internet takes place almost in every field within our life. With rising accessibility, it’s usage become pretty widespread, also in business world. For this reason internet, which takes itself an important place in marketing field also in sports marketing. With industrialization of sports, it is obvious that football clubs has started to being managed with business perspective. Therefore football clubs have been trying to use efficiently internet marketing in different levels. In this study, the most three champions clubs of Turkish Football Super League and English Premier League has been picked. Totally the official websites of six clubs have been examined and their internet marketing activity has evaluated. Although both of the league’s clubs used their websites succesfully, it observed that English clubs are more efficient about internet marketing by comparison of Turkish clubs

Kaynakça

 • Actman, H. (1995), ‘Net Results’, Sporting Goods Business 28, 36–8.
 • Akın,B., (2001), Yeni Ekonomi, Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Akkaya Y., ve Akçalı K., (2016), Spor Pazarlamasında Tutundurma Karması Elemanlarının Kullanımının İncelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport.
 • Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janiszews ki, C., Lut Z, R., Sawye R, A. ve Wood, S. (1997), Interact İve Home Shopping: Consumer, Retailer And Marketplaces. Journal of Marketing, 61(7), 38–53. İncentives to Participate in Electronic
 • Aldridge, A., K. Forcht, ve J. Pierson. (1997), ‘Get Linked or Get Lost: Marketing Strategy for the Internet’. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy 7: 161–9.
 • Alkibay ve Sanem (2005), “Profesyonel Futbol Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi.
 • Argan M, ve Katırcı H. (2002), Spor Pazarlaması, Ankara: Nobel Yayın
 • Arnott, D.C., ve S. Bridgewater, (2002), ‘Internet, Interaction and Implications for Marketing’. Marketing Intelligence & Planning 20, 86–95.
 • Ashcroft, L., ve C. Hoey, (2001), ‘PR, Marketing and the Internet: Implications for Information Professionals’. Library Management 22, 68–74.
 • Atalı., (2010), “Spor Malzemelerini Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi ‘Kocaeli İli Örneği’,” 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildirileri, 984-986.
 • Altunbaş H., (2007), Sporun Pazarlaması Ve Pazarlama İletişiminde Spor, Selçuk üniversitesi İletişim Fakültesi, Konya.
 • Aytaç K. ve Yenel F. (2012), Taraftarların Spor Kulüplerindeki Lisanslı Ürün Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Tutulan Takım Değişkenine Göre Satın Alma Tutumlarının İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 11-31.
 • Beech, J., S. Chadwick, ve A. Tapp. (2000), ‘Surfing in the Premier League: Key Issues for Football Club Marketers Using the Internet’. Managing Leisure 5, 51–64.
 • Bell, J., (1999), Doing Your Research Project. A Guide for First-time Researchers in Education and Social Science., Buckingham: Open University Press, 3.
 • Brunelli, M., ve M. Semprini, (2000), ‘The Internet and Professional Football’. European Journal for Sport Management, Special Issue, 48- 120
 • Callecod L. R, ve Stotlar K. D (1990), Sport Marketing in Sport Fitness & Management. Champaign, IL: Human Kinetics Books.
 • Chadwick S. ve Clowes J., (1998), The Use Of Extension Strategies By Clubs in the English Football Premier League, Managing Sport and Leisure, 3(4), 194-203.
 • Çavuşoğlu, B., Öztürk, G., ve Kara, B., (2011), “Spor Pazarlama Çalışmalarında Yeni Medya Aracı Olarak İnternet Kullanımının Stratejik Önemi: Türkiye Ve İngiltere’deki Spor Kulüplerinin Web Sayfalarının İncelenmesi” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1342-1363.
 • Çiçek R. ve Mürütsoy M., (2014), İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının Üniversitesi Akademik Ve İdari Personeli Örneği, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2). Niğde
 • Efi, T., George, C., ve George, T., (2010), “Factors for Evaluating the Web as A Marketing Tool in Greek Sport.” Journal of Sport Sciences, 4(3), 107-117.
 • Ekmekçi R. ve Ekmekçi Y.A.D. (2010), Sports Marketing, Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 1(1) 23-29
 • Ford, D. R., (2005), Sport Economics. USA: Pearson Education 2nd Edition.
 • Herbig, P., ve B. Hale. (1997), ‘Internet: The Marketing Challenge of the Twentieth Century’.Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 7, 95–100.
 • Johns, R. (1997), Sports Promotion and the Internet. The Cyber Journal of Sport Marketing, 1(4), 43-49.
 • Lagrosen, S., (2005), ‘Effects of the Internet on the Marketing Communication of Service Companies’. Journal of Services Marketing, 19, 63-9.
 • Morgan M, J, ve Summers J. (2005), Sports Marketing, Soundback, VIC: Social Science Press.
 • Newing, R., (1998), New Deals Are Emerging. Financial Times, 3.
 • Odabaşı Y. (1998), “Pazarlama Tanımındaki Gelişmeler”, Pazarlama Dünyası, 11(2): 32-33.
 • Ody, P. (1999), On the Verge Of A Retail Revolution. financial Times Electronic Business Survey.
 • Özsoy, S., (2011),“Use of New Media by Turkish Fans in Sport Communication: Facebook and Twitter”, Journal of Human Kinetics, 28, 165-176.
 • Pattinson, H. ve Brown, L., (1996), Chameleons in Market Space: Industry Transformation in The New Electronic Marketing Environment. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 2(1), 7– 21.
 • Shank M. D, (2002). Sports Marketing: A Strategic Perpective. New Jersey: Prentice Hall.
 • Şanlı S, Mil Hİ, Güçlü M, ve Arıkan Y., (2015), Spor Güvenliği ve Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Thanos K., Christos T. ve Nicos K.,(2010), Internet Marketing in Football Clubs: A Comparison Between English and Greek Websites, Soccer & Society, 11(3), 291–307.
 • Thomas, J. W. (1998). The Brave New World Of Internet Marketing. Direct Marketing-Garden City-, 60, 40-41.
 • Weiber, R. ve Kollmann, T., (1998), Competitive Advantage in Virtual Markets - Perspectives Of İnformation-Based Marketing in Cyber Space. European Journal of Marketing, 32(7/8), 603–15.
 • Yıldız K., ve Özsoy S, (2013), Spor Toto Süper Lig Kulüplerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin İletişim Ve Pazarlama Açısından İncelenmesi, Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 8(1), 24-34.

Ayrıntılar

Diğer ID JA68UY74VJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Onur ÇELİK
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Adana.

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çelik, O. (2016). SPORDA İNTERNET PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ; TÜRKİYE VE İNGİLTERE ULUSAL FUTBOL LİGLERİNİN KIYASLANMASI . Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 77-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/44636/554486