Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Testing Causal Relationship Between Energy Costs and Transport Service Prices:Evidence from Turkey

Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 2, 82 - 86, 31.12.2019

Öz

Price stability is one of the main objectives of policy authorities for the health of the economy. The course of transportation services prices after the change in energy prices is a matter of concern for economists. In this study, the relationship between energy costs and transport service prices in Turkey's economy for a sample period of 2003M01-2019M03 is examined. The Johansen cointegration test is used to show long-run relationships between variables. According to findings; there is a one-way causality relationship from energy prices to the price of transport service as expected. It is seen thata 1% increase in energy prices leads to a 4.65% increase in transportation services prices.

Kaynakça

  • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors.Journal of economic dynamics and control,12(2-3), 231-254.
  • Johansen, S. (1995). Identifying restrictions of linear equations with applications to simultaneous equations and cointegration. Journal of Econometrics,69(1), 111-132.
  • Orhon, F. (1983). Ulaştırma İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi (İlkeler ve Türkiye'deki Uygulama), İstanbul: Eko - Bil Ekonomik ve Bilimsel Yayınlar Ltd. Şti. Yayın No: 7.
  • Saatçioğlu, C. (2016). Ulaştırma Ekonomisi Sistemler-Politikalar-Uygulamalar. Sümer Kitabevi, Istanbul.
  • Sevüktekin, M., ve Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Dora Yayıncılık, 4. Baskı, Bursa.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cem SAATÇİOĞLU>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0247-8070
Türkiye


Akmyrat AMANOV>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4269-7809
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Saatçioğlu, C. & Amanov, A. (2019). Testing Causal Relationship Between Energy Costs and Transport Service Prices:Evidence from Turkey . Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (2) , 82-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cagsbd/issue/51317/668648