Yıl 2017, Cilt 15 , Sayı 22, Sayfalar 109 - 134 2017-04-15

Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları

Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Maps

Yasemin NEMLİOĞLU KOCA [1]


Tarih boyunca devletler, denizlere egemen olma durumlarına göre dünya siyaset ve

kamuoyunda etkinliklerini arttırmıştır. Türk Tarihi de bu açıdan benzer özellikler taşımakta

ve denizcilik tarihinin araştırılmasında yazılı kaynaklardan biri olan haritalar çalışmalara

kaynak sağlamaktadır. Haritalar, dönemlerinin siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal değerlerini

aktarmalarının yanı sıra estetik ve kültürel özelliklerini de yansıtırlar. Bu kapsamda iki

kıtayı birleştiren konumuyla Çanakkale, Anadolu’nun, Marmara Denizi’nin ve Karadeniz’in

kapısı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir ve birçok tarihi haritaya konu olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde ilk deniz üssü olarak Gelibolu’nun seçilmesiyle Çanakkale, denizlerdeki

faaliyetlerde her dönem önemli yere sahip olmuş ve sonrasında da Başkent İstanbul’a

yakınlığı nedeniyle ayrı bir önem kazanmıştır. Çanakkale bu konumuyla ve şehirsel

dokusuyla birçok tarihi haritada yer almaktadır ve bu haritalarda şehrin ve çevresinin zaman

içerisinde değişimleri de tespit edilmektedir. Ayrıca I. Dünya Savaşı’nın en önemli cephesi

olan Çanakkale için üretilen deniz ve kara haritaları dönemin savaşlarına ışık tutmaktadır.

Bu çalışmada, farklı dönemlerden seçilen haritalar incelenerek kaynaklar arasında ilişki

kurulmuş, özellikle Çanakkale Savaşları sırasında üretilen haritalar tanıtılmıştır.

Harita, Çanakkale, Coğrafya
 • Bell, Robert E. Women of Classical Mythology: A Biographical Dictionary, Oxford University Press, New York 1993.
 • Cline, Eric H. The Trojan War: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 2013.
 • Dağgülü, İbrahim B. “15-18. Yüzyıllarda Çanakkale Boğazı’nı Koruyan Büyük Askeri Yapılar ve Bataryaları”, YTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, İstanbul 2007, s. 22-43.
 • Demirkent, Işın. Haçlı Seferleri Tarihi, Yayına Hazırlayan: Ebru Altan, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • De Clavijo, Ruy Gonzales. La Embajada A Tamorlán, Madrid 1406(Orijinal eser); Timur Devrinde Semerkand’a Seyahat, (Çev: Ömer Rıza Doğrul), Nakışlar Yayıncılık, No:5, İstanbul 1975, s.311.
 • De Thévenot, Jean. Relation D’un Voyage Fâit Au Levant, Publisher: Thomas Joly, Paris 1664(Orijinal eser); Thévenot Seyahatnâmesi, Yayına Hazırlayan: Stefanos Yerasimos, (Çev: Ali Berktay), Kitap Yayınevi, İstanbul 2009.
 • De Tournefort, Joseph Pitton. Relation D’un Voyage du Levant, Publisher: La Compagnie, Paris 1718(Orijinal eser); Tournefort Seyahatnamesi, Yayına Hazırlayan:Stefanos Yerasimos, (Çev: Ali Berktay), Kitap Yayınevi, İstanbul 2005.
 • Du Loir, Sieur. Les Voyages du Sieur du Loir En Turquie 1639, Publisher: François et Gervais Clouzier, Paris 1654, s.206, 209(Orijinal eser).
 • Ellison, James. “George Sandys: Travel, Colonialism and Tolerance in the Seventeenth Century”, Ed: W. Brown Patterson, Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, Vol. 36, No. 1 (Spring 2004), University of Chicago Press, p. 118-120.
 • Evliya Çelebi, Seyahatname, Yayına Hazırlayan: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003, C.5., s.157-167.
 • Grelot, Guillaume Joseph. Relation Nouvelle D’un Voyage De Constantinople, Publisher: Damien Foucault, Paris 1680(Orijinal eser); İstanbul Seyahatnamesi, Yayına Hazırlayan: Alaattin Eser, (Çev: Maide Selen), Pera Turizm Yayınları, İstanbul 1998.
 • İnalcık, Halil. “Fatih’e Kadar Çanakkale Boğazı, Gelibolu Osmanlı Üssü ve Osmanlı-Venedik Karşılaşması”, Çanakkale Tarihi, C.I, Değişim Yayınları, İstanbul 2008.
 • Harvey, P.D.A. “Mathew Paris’s Map of Palestine”. Thirteenth Century England VIII: Proceedings of the Durham Conference 1999, Ed: Michael Prestwich, Richard Britnell, Robin Frame, Boydell Press, Suffolk 2001, s.173.
 • Herodotos, Historia, M.Ö.4.yy(Orijinal eser)-Herodot Tarihi, (Çev: Müntekim Ökmen), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002.
 • Levi, Mario-Annalina. Itineraria Picta: Contributo Allo Studio Della Tabula Peutingeriana, Bretschneider Press, Rome 1967.
 • Ölçer, Mehmet Şevki. Haritacı Mehmet Şevki Paşa ve Türk Haritacılık Tarihi(1919 yılına kadar), Harita Genel Müdürlüğü, Ankara 1980.
 • Raczynski, Edward. Dziennik Podrozy do Turcyi Odbytey W Roku MDCCCXIV Przez Edwarda Raczynskiego, Wroclaw 1821(Orijinal eser); 1814’de İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahat, (Çev: Kemal Turan), Kervan Kitapçılık, İstanbul 1980, s.80-113-158.
 • Sezen, Tahir. Osmanlı Yer Adları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, No:21, Ankara 2006, s.108.
 • Sözen, Metin. - Dülgerler, Osman Nuri. Mîmar Muzaffer’in Eserleri, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Ankara 1978.
 • Talbert, Richard J.A. Rome’s World: The Peutinger Map Reconsidered, Cambridge University Press, New York 2010.
 • “The Sawley Map from the Imago Mundi by Honorius Augustodunensis”. Pen and Parchment: Drawing in the Middle Ages, Ed: Melanie Holcomb, Metropolitan Museum of Art, New York 2009, s.110-112.
 • Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l-Feth, Yayına Hazırlayan: Mertol Tulum, Baha Matbaası, İstanbul 1977, s.75.
 • Yavuz, Mehmet F. “İlkçağda Gelibolu Yarımadası”, Çanakkale Savaşları Tarihi I, Yayına Hazırlayan: Mustafa Demir, Değişim Yayınları, İstanbul 2008, s. 419-446.
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasemin NEMLİOĞLU KOCA
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { canakkalearastirmalari310563, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {109 - 134}, doi = {10.17518/canakkalearastirmalari.310563}, title = {Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları}, key = {cite}, author = {Nemlioğlu Koca, Yasemin} }
APA Nemlioğlu Koca, Y . (2017). Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı , 15 (22) , 109-134 . DOI: 10.17518/canakkalearastirmalari.310563
MLA Nemlioğlu Koca, Y . "Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları" . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 15 (2017 ): 109-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/canakkalearastirmalari/issue/29002/310563>
Chicago Nemlioğlu Koca, Y . "Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 15 (2017 ): 109-134
RIS TY - JOUR T1 - Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları AU - Yasemin Nemlioğlu Koca Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310563 DO - 10.17518/canakkalearastirmalari.310563 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 134 VL - 15 IS - 22 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310563 UR - https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.310563 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları %A Yasemin Nemlioğlu Koca %T Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları %D 2017 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 15 %N 22 %R doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.310563 %U 10.17518/canakkalearastirmalari.310563
ISNAD Nemlioğlu Koca, Yasemin . "Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 15 / 22 (Nisan 2017): 109-134 . https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.310563
AMA Nemlioğlu Koca Y . Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2017; 15(22): 109-134.
Vancouver Nemlioğlu Koca Y . Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2017; 15(22): 109-134.
IEEE Y. Nemlioğlu Koca , "Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: Çanakkale Haritaları", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, c. 15, sayı. 22, ss. 109-134, Nis. 2017, doi:10.17518/canakkalearastirmalari.310563