ISSN: 2148-0877
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2021 - Cilt: 19 Sayı: 31