İletişim Bilgileri

Editör

İsmail SABAH
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu
canakkalearastirmalari@comu.edu.tr, ismailsabah@comu.edu.tr

Başeditör

Barış Borlat
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
canakkalearastirmalari@comu.edu.tr
02862180018/1721
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 17100 Merkez Çanakkale