Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri

ÇATY’ye gönderilen bilimsel çalışmalarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilgili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Her türlü intihal (Başka araştırmalardaki verilerin izin olmaksızın kullanılması, başka araştırmacıların fikir, yazı veya çalışmalarını çalarak gereken atıf yapılmadan kendinin gibi gösterilmesi ve verilerin saptırılarılması veya var olmayan verilerin yoktan var edilmesi), yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan araştırmacıların yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde Kabul edilemez uygulamalardır. Bu veya benzer etik ihlal uygulamalarının tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

ÇATY, yayımlama sürecine dahil olan tüm tarafların (yazar, yayın kurulu ve hakemler) etik standartlar çerçevesinde karar vermesini beklemektedir. Bu beklentiyi garanti altına almak için ÇATY, tüm taraflar için belirli standartlar geliştirmiş ve tüm tarafların bu standartlara uyması için gerekli tüm takipleri uygulamaktadır. Bu bakımdan ÇATY, tüm aşamalarda etik ve tüm sorumluluklarını kabul eder.

Yazarlar için Uluslararası Standartlar

ÇATY, gönderilen her bir makalenin tüm yazarlarından imzalı bir başvuru belgesi talep etmez ve yazarlardan talepkar isteklerde bulunmaz, ancak tüm yazarların uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi(COPE)’nin belirlediği etik ilkelere) gönüllü olarak uymasını bekler. Gönderilen tüm çalışmaların orjinal olduğu onaylanmalıdır ve intihal, uydurma, sahtecilik, tekrar, veri yaratma tamamiyle yasaktır.

Yazarlar, çalışmalarına katılanlara herhangi bir mobbing uygulamamalı ve psikolojik istismarda bulunmamalı, ayrıca tüm katılımcıların özel yaşam, gizlilik ve anonimliği gözetilmelidir. Araştırma eğer bir kurum-kuruluş veya sponsor tarafından destekleniyorsa, bunlar açıkça belirtilmelidir.

Yazarlar, gönderdikleri makalelelerin daha önce yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalı, çalışmada kullanılan tüm kaynakları kaynak listelerine eklemeli, yayın süreci boyunca oluşabilecek herhangi bir hatanın düzeltilmesi konusunda dergi editörünü ve yayıncıyı haberdar ederek gereken önlemin alınması(düzeltme veya geri çekme) konusunda işbirliği yapmak zorundadır.

Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar

Editörler ve Yayın Kurulu üyeleri de Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkelere gönüllü olarak uyması gerekmektedir. Yayın Kurulu için; gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgilerin gizliliği korunmalı, gerekli yayın kararları alınmalı, okuyucu ve yazar ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çaba gösterilmeli, bilimsel kalite ve özgünlüğe büyük önem verilmeli ve gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yazılarını yayınlamaktan çekinmemelidir.

Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlik ricasını kabul eden hakemlerin de Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkelere uyması gerekmektedir. Buna gore hakemler yazılarda bulunan bilgileri gizli tutmalı, incelenen makalenin yayınlanmasını reddedilmesine neden olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu’nun dikkatine sunmalı, değerlendirmelerde bilimselliği temel almalı, değerlendirmelerini objektif bir şekilde yapması, herhangi bir çıkar çatışmasını ÇATY’ye bildirmesi gerekmektedir.