Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19, 30.10.2015
https://doi.org/10.17518/caty.86051

Öz

-

Kaynakça

 • Kaynakça
 • I. Gazeteler
 • Vasárnapi Ujság, 1.evf. 1.sz, 5 Mart 1854. (http://epa.oszk.hu/00000/00030/00001/pdf/VU-
 • _01_01_03_05.pdf)
 • Vasárnapi Ujság, 26.evf. 11.sz, 16 Mart 1879. http://epa.oszk.hu/00000/00030/01306/pdf/01306.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 27.sz, 5 Temmuz 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03163/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_27.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 28.sz, 12 Temmuz 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03164/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_28.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 33.sz, 16 Ağustos 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03169/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_33.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 34.sz, 23 Ağustos 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03170/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_34.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 35.sz, 30 Ağustos 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03171/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_35.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 37.sz, 13 Eylül 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03173/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_37.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 45.sz, 8 Kasım 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03181/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_45.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 46.sz, 15 Kasım 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03182/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_46.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 47.sz, 22 Kasım 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03183/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_47.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 48.sz, 29 Kasım 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03184/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_48.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 49.sz, 6 Aralık 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03185/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_49.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 50.sz, 13 Aralık 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03186/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_50.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 51.sz, 20 Aralık 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03187/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_51.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 52.sz, 27 Aralık 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03188/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_52.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 62.evf. 1.sz, 3 Ocak 1915. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03189/pdf/VU_
 • EPA00030_1915_01.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 68.evf. 24.sz, 25 Aralık 1921. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03475/pdf/VU_
 • EPA00030_1921_24.pdf
 • II. Kitaplar
 • Buszinkay, Géza, Kis magyar sajtó történet, Budapest 1993.
 • Kemény, Györy. Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, A Magyar Nemzeti Múzeum Országos
 • Széchényi Könyvtára, Budapest, 1942. (http://mek.oszk.hu/11700/11792/pdf/11792_1.pdf).
 • Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları...
 • -
 • Lukács József, A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája II.Rákóczi Ferenctől napjainkig
 • (1705-1941), Budapest, 1942.
 • Orosz, Noémi, Vasárnapi Ujság Története (1854-1922). Tmv: Dr. Miklós Berényi, Debreceni Egyetem
 • Informatikai Kar, Debrecen 2009 (Tez çalışması). (https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle)
 • Süld, Erzsébet, Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű újság rövid története és repertórumának webs
 • alkalmazása, Budapest 1999.
 • Szilágyiné Gálos, Ildiko, A magyar nyelvű sajtó kialakulása, A Magyar Hírmondó és Rát Mátyás
 • tevékenysége, Szegedi Tudomány Egyetem Média Intézete, Szeged 2005.
 • III. Makaleler
 • Çolak, Melek, “Macar Kaynaklarına Göre Gyula Andrássy ve Osmanlı-Macar İlişkileri (1875-1878)”,
 • Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt: XXVI, sayı:1, Temmuz 2011, s.51-65.
 • Güngörmüş, Naciye, “Mór Jókai ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”, Gündoğan Edebiyat, cilt 4, sayı 14,
 • s.63-72, Ankara, 1997.
 • Karadoğan, Umut C. “XIX. Yüzyıl Avrupası’nda Yaşanan İhtilal Hareketleri ve Bu Hareketlerin Osmanlı
 • Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ne Etkileri”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:35, Mart-Nisan 2013,
 • İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013,
 • Celalabat, Kırgızistan. (http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867856.pdf)
 • Nazır, Bayram, “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Macar Dostluk İlişkileri”, A.Ü Türkiyat Araştırmaları
 • Enstitüsü Dergisi [TAED],43, Erzurum 2010, s.309-317.
 • Özkan, Ayşe, “I. Dünya Savaşı’nda Sırbistan’ın Müslümanlara Karşı Tutumu”, Gazi Akademik Bakış,
 • cilt:7, sayı:14, Ankara 2014, s 49-70.
 • Varagya, Szilva, “Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű időszaki lap”, Fórum Társadalomtudományi
 • Szemle, 7.évf. 2.sz. s.131-143, Somorja 2005.

Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi

Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19, 30.10.2015
https://doi.org/10.17518/caty.86051

Öz

Milyonlarca insanın ölümüne, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir yıkıma neden olan I. Dünya Savaşı sırasında pek çok gazete ve mecmua faaliyet göstermekteydi. Savaşa taraf olan ülkelerdeki bu tür yayın organlarının tamamen yansız ve tarafsız olduğu söylenemese, hatta zamanla bunların bir propaganda aracı olarak kullanılabildikleri görülse dahi bu, yine de bu yayımların önemini azaltmamaktadır. Zira bu yayımlar bulundukları coğrafyadaki insanların savaşı kendi pencerelerinden algılayış biçimlerini yahut onlara algılatılmak istenen düşünceyi sergilemeleri bakımından son derece önemlidir. Bu yayım organlarından biri de Macaristan’da faaliyet göstermiş olan Vasárnapi Ujság idi. Bu çalışmada, I. Dünya Savaşı’nın başlamasının, ilk etkilerinin ve Türklerin bu savaşa katılmasının Vasárnapi Ujság’ın sayfalarında o dönem nasıl yer bulduğu ve bunların Macarlar tarafından nasıl algılandığı gösterilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • I. Gazeteler
 • Vasárnapi Ujság, 1.evf. 1.sz, 5 Mart 1854. (http://epa.oszk.hu/00000/00030/00001/pdf/VU-
 • _01_01_03_05.pdf)
 • Vasárnapi Ujság, 26.evf. 11.sz, 16 Mart 1879. http://epa.oszk.hu/00000/00030/01306/pdf/01306.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 27.sz, 5 Temmuz 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03163/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_27.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 28.sz, 12 Temmuz 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03164/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_28.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 33.sz, 16 Ağustos 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03169/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_33.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 34.sz, 23 Ağustos 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03170/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_34.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 35.sz, 30 Ağustos 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03171/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_35.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 37.sz, 13 Eylül 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03173/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_37.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 45.sz, 8 Kasım 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03181/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_45.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 46.sz, 15 Kasım 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03182/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_46.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 47.sz, 22 Kasım 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03183/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_47.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 48.sz, 29 Kasım 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03184/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_48.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 49.sz, 6 Aralık 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03185/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_49.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 50.sz, 13 Aralık 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03186/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_50.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 51.sz, 20 Aralık 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03187/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_51.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 61.evf. 52.sz, 27 Aralık 1914. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03188/pdf/VU_
 • EPA00030_1914_52.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 62.evf. 1.sz, 3 Ocak 1915. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03189/pdf/VU_
 • EPA00030_1915_01.pdf
 • Vasárnapi Ujság, 68.evf. 24.sz, 25 Aralık 1921. http://epa.oszk.hu/00000/00030/03475/pdf/VU_
 • EPA00030_1921_24.pdf
 • II. Kitaplar
 • Buszinkay, Géza, Kis magyar sajtó történet, Budapest 1993.
 • Kemény, Györy. Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, A Magyar Nemzeti Múzeum Országos
 • Széchényi Könyvtára, Budapest, 1942. (http://mek.oszk.hu/11700/11792/pdf/11792_1.pdf).
 • Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları...
 • -
 • Lukács József, A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája II.Rákóczi Ferenctől napjainkig
 • (1705-1941), Budapest, 1942.
 • Orosz, Noémi, Vasárnapi Ujság Története (1854-1922). Tmv: Dr. Miklós Berényi, Debreceni Egyetem
 • Informatikai Kar, Debrecen 2009 (Tez çalışması). (https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle)
 • Süld, Erzsébet, Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű újság rövid története és repertórumának webs
 • alkalmazása, Budapest 1999.
 • Szilágyiné Gálos, Ildiko, A magyar nyelvű sajtó kialakulása, A Magyar Hírmondó és Rát Mátyás
 • tevékenysége, Szegedi Tudomány Egyetem Média Intézete, Szeged 2005.
 • III. Makaleler
 • Çolak, Melek, “Macar Kaynaklarına Göre Gyula Andrássy ve Osmanlı-Macar İlişkileri (1875-1878)”,
 • Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt: XXVI, sayı:1, Temmuz 2011, s.51-65.
 • Güngörmüş, Naciye, “Mór Jókai ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”, Gündoğan Edebiyat, cilt 4, sayı 14,
 • s.63-72, Ankara, 1997.
 • Karadoğan, Umut C. “XIX. Yüzyıl Avrupası’nda Yaşanan İhtilal Hareketleri ve Bu Hareketlerin Osmanlı
 • Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ne Etkileri”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:35, Mart-Nisan 2013,
 • İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013,
 • Celalabat, Kırgızistan. (http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867856.pdf)
 • Nazır, Bayram, “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Macar Dostluk İlişkileri”, A.Ü Türkiyat Araştırmaları
 • Enstitüsü Dergisi [TAED],43, Erzurum 2010, s.309-317.
 • Özkan, Ayşe, “I. Dünya Savaşı’nda Sırbistan’ın Müslümanlara Karşı Tutumu”, Gazi Akademik Bakış,
 • cilt:7, sayı:14, Ankara 2014, s 49-70.
 • Varagya, Szilva, “Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű időszaki lap”, Fórum Társadalomtudományi
 • Szemle, 7.évf. 2.sz. s.131-143, Somorja 2005.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin ALTAYLI

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 13, Sayı 19

Kaynak Göster

Bibtex @ { canakkalearastirmalari52908, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {13}, pages = { - }, doi = {10.17518/caty.86051}, title = {Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi}, key = {cite}, author = {Altaylı, Yasemin} }
APA Altaylı, Y. (2015). Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı , 13 (19) , . DOI: 10.17518/caty.86051
MLA Altaylı, Y. "Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi" . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/canakkalearastirmalari/issue/4006/52908>
Chicago Altaylı, Y. "Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi AU - Yasemin Altaylı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17518/caty.86051 DO - 10.17518/caty.86051 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 13 IS - 19 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/caty.86051 UR - https://doi.org/10.17518/caty.86051 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi %A Yasemin Altaylı %T Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi %D 2015 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 13 %N 19 %R doi: 10.17518/caty.86051 %U 10.17518/caty.86051
ISNAD Altaylı, Yasemin . "Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 13 / 19 (Ekim 2015): - . https://doi.org/10.17518/caty.86051
AMA Altaylı Y. Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2015; 13(19): -.
Vancouver Altaylı Y. Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2015; 13(19): -.
IEEE Y. Altaylı , "Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, c. 13, sayı. 19, Eki. 2015, doi:10.17518/caty.86051