Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Rabbit Hole ve Clybourne Park’ta Ev Alanı ve Yeni Aile Kavramları

Yıl 2023, Cilt: 17 Sayı: 1, 43 - 61, 30.06.2023
https://doi.org/10.47777/cankujhss.1202733

Öz

Bu çalışma, David Lindsay-Abaire'nin Rabbit Hole (2006) ve Bruce Norris'in Clybourne Park (2010) adlı iki çağdaş dönem Amerikan oyununu üzerinden, evsel alanların son zamanlarda ortaya çıkan yeni özelliklerini analiz etmektedir. Bu oyunlarda ön plana çıkan önemli özellikler ise yaşam alanlarındaki karakterlerin ve kimliklerinin tasvirleri, değişen kadınlık temsilleri, yıkıcı bir olaya yönelik ailesel ve bireysel tepkiler, ataerkilliğin gerilemesi ve kuşak farkı açısından büyük değişiklikler görülmesidir. Ev içerisinde geçen aile oyunları doğal olarak feministler tarafından kadınları, önemli bir kimliği olmayan basit hizmetkârlara indirgedikleri için eleştirilse de Rabbit Hole ve Clybourne Park bu algıyı yenilikçi açılardan değiştirmektedir. Bu çalışmada analiz edilen aileler beyaz, heteroseksüel ve nispeten varlıklı bir geçmişe sahip ve bu oyunlardaki ırksal, cinsel ve ekonomik tek düzeyliğe rağmen, yine de çağdaş Amerikan toplumundaki güç dinamiklerindeki değişiklikleri yansıtmaktadırlar. Bu aileler, bir anlamda ataerkilliğin zayıflamasını ilan eden sosyolojik ilerlemelerin ortak bir yeri olarak görülmektedir. Oyunlardaki tanık olunan bu eğilim, aile değerleri ve toplumsal cinsiyet rolleri süreçleri hakkında daha anlayışlı olan ve ailedeki sürekli değişimin canlı bir resmini gösteren yavaş ama istikrarlı bir dönüşüme sahiptir. Çağdaş Amerikan ailelerinin işlevsizliğinden üyeler arasındaki iletişim eksikliğine kadar çeşitli sorunlara odaklanan her iki oyun da yeni çözümler önermekte ve yeni aile kavramının öncekilerden önemli ölçüde farklı bir yapıya sahip olduğunu tasvir etmektedir.

Destekleyen Kurum

Yok

Teşekkür

Yok

Kaynakça

 • Berkowitz, G. M. 1992. American Drama of the Twentieth Century. London: Longman.
 • Briganti, C. and Mezei, K. Eds. 2012. The Domestic Space Reader. Toronto: University of Toronto Press.
 • Brustein, R. S. 2006. Millennial Stages: Essays and Reviews, 2001-2005. New Haven: Yale UP.
 • Butler, J. 1987. Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. New York: Columbia UP.
 • Carlson, M. 2001. The Haunted Stage. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Castells, M. 2010. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture. West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Coontz, S. 2002. The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. New York: Basic Books.
 • Demastes, W. 1996. Realism and the American Dramatic Tradition. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.
 • Gallagher, W. 1993. The Power of Place: How Our Surroundings Shape Our Thoughts, Emotions, and Actions. NY: Poseidon.
 • Harren, G. Ed. 2016. Text & Presentation, 2015 (The Comparative Drama Conference Series). Jefferson, NC: McFarland.
 • Harris, D. 2013. Little White Houses: How the Postwar Home Constructed Race in America. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Heinemann, I. 2012. Inventing the Modern Family: Family Values and Social Change in 20th Century United States. Frankfurt am Main, DEU: Campus Verlay. ProQuest ebrary. Web. Accessed on 25 October 2015.
 • Hosking, S. S. 2014. “Interview: Playwright David Lindsay-Abaire.” https://stageways.wordpress.com/2014/01/25/interview-playwright-david-lindsay-abaire. Accessed on 10/10/2015.
 • Huntington, S. 2004. Who are We?: The Challenges to America’s National Identity. London: CBS.
 • Hurdley, R. 2013. Home, Materiality, Memory and Belonging: Keeping Culture. New York: Palgrave.
 • Lee, J. 2015. “Asian-American Drama.” The Cambridge Companion to Asian American Literature. Parikh, Crystal, and Daniel Y. Kim, eds. New York: Cambridge UP.
 • Lindsay-Abaire, D. 2006. Rabbit Hole. New York: Dramatists Play Service.
 • Norris, B. 2011. Clybourne Park. New York: Faber and Faber.
 • Scanlon, T. 1978. Family, Drama, and American Dreams. Westport, Conn: Greenwood.
 • Schlueter, J. 1999. “Domestic Realism: Is It Still Possible on the American Stage?” South Atlantic Review, 64.1: 11-25.
 • Simakis, A. 2014. Cleveland Newspaper. “'Clybourne Park' Will Offend You, Delight You and Break Your Heart (Review).” http://www.cleveland.com/onstage/ index.ssf/2014/03/clybourne_park_will_offend_you.h tml. Accessed on Web. 02 Oct. 2014.
 • Walter, D. 2006. Death’s Dream Kingdom: The American Psyche since 9-11. Ann Arbor, MI: Pluto.

Concepts of Domestic Space and the New Family in Rabbit Hole and Clybourne Park

Yıl 2023, Cilt: 17 Sayı: 1, 43 - 61, 30.06.2023
https://doi.org/10.47777/cankujhss.1202733

Öz

This article examines two modern American plays, Rabbit Hole (2006) by David Lindsay-Abaire and Clybourne Park (2010) by Bruce Norris, in order to demonstrate the changing characteristics of domestic spaces. These plays depict the ways in which characters’ identities and familial dynamics are influenced by disruptions to their home lives, shifts in representations of femininity, the decline of patriarchy, and the generation gap. Although domestic dramas are often criticized for perpetuating negative stereotypes about women, these plays challenge these perceptions in several ways. The families depicted in both plays are white, heterosexual, and relatively affluent, and while they may conform to societal norms in terms of race, sexuality, and wealth, they still reflect changes in power dynamics within contemporary American society. These families have become a site for social progress and a symbol of the weakening of patriarchal structures. This trend is slow but steady, offering insight into the evolving dynamics of family values and gender roles, and providing a clear picture of the ongoing changes within families. Both plays address a variety of issues that contemporary American families face, from dysfunctionality to communication breakdowns, and offer innovative solutions while presenting a different family structure than that of previous generations.

Kaynakça

 • Berkowitz, G. M. 1992. American Drama of the Twentieth Century. London: Longman.
 • Briganti, C. and Mezei, K. Eds. 2012. The Domestic Space Reader. Toronto: University of Toronto Press.
 • Brustein, R. S. 2006. Millennial Stages: Essays and Reviews, 2001-2005. New Haven: Yale UP.
 • Butler, J. 1987. Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. New York: Columbia UP.
 • Carlson, M. 2001. The Haunted Stage. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Castells, M. 2010. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture. West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Coontz, S. 2002. The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. New York: Basic Books.
 • Demastes, W. 1996. Realism and the American Dramatic Tradition. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.
 • Gallagher, W. 1993. The Power of Place: How Our Surroundings Shape Our Thoughts, Emotions, and Actions. NY: Poseidon.
 • Harren, G. Ed. 2016. Text & Presentation, 2015 (The Comparative Drama Conference Series). Jefferson, NC: McFarland.
 • Harris, D. 2013. Little White Houses: How the Postwar Home Constructed Race in America. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Heinemann, I. 2012. Inventing the Modern Family: Family Values and Social Change in 20th Century United States. Frankfurt am Main, DEU: Campus Verlay. ProQuest ebrary. Web. Accessed on 25 October 2015.
 • Hosking, S. S. 2014. “Interview: Playwright David Lindsay-Abaire.” https://stageways.wordpress.com/2014/01/25/interview-playwright-david-lindsay-abaire. Accessed on 10/10/2015.
 • Huntington, S. 2004. Who are We?: The Challenges to America’s National Identity. London: CBS.
 • Hurdley, R. 2013. Home, Materiality, Memory and Belonging: Keeping Culture. New York: Palgrave.
 • Lee, J. 2015. “Asian-American Drama.” The Cambridge Companion to Asian American Literature. Parikh, Crystal, and Daniel Y. Kim, eds. New York: Cambridge UP.
 • Lindsay-Abaire, D. 2006. Rabbit Hole. New York: Dramatists Play Service.
 • Norris, B. 2011. Clybourne Park. New York: Faber and Faber.
 • Scanlon, T. 1978. Family, Drama, and American Dreams. Westport, Conn: Greenwood.
 • Schlueter, J. 1999. “Domestic Realism: Is It Still Possible on the American Stage?” South Atlantic Review, 64.1: 11-25.
 • Simakis, A. 2014. Cleveland Newspaper. “'Clybourne Park' Will Offend You, Delight You and Break Your Heart (Review).” http://www.cleveland.com/onstage/ index.ssf/2014/03/clybourne_park_will_offend_you.h tml. Accessed on Web. 02 Oct. 2014.
 • Walter, D. 2006. Death’s Dream Kingdom: The American Psyche since 9-11. Ann Arbor, MI: Pluto.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Edebi Çalışmalar, Kültürel çalışmalar, Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinan GUL
NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY
0000-0002-4529-6699
Türkiye

Proje Numarası Yok
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gul, S. (2023). Concepts of Domestic Space and the New Family in Rabbit Hole and Clybourne Park . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences , 17 (1) , 43-61 . DOI: 10.47777/cankujhss.1202733


Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Ankara
cujhss.cankaya.edu.tr