ISSN: 1309-6761
e-ISSN: 1309-6761
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çankaya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences beşeri ve sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan akademik çalışmaları yayımlayan açık erişimli hakemli bir dergidir. Çeviri ve kültür çalışmaları, edebiyat incelemeleri, karşılaştırmalı edebiyat, kuram çalışmaları, dilbilim ve yabancı dil eğitimi alanlarını kapsayan disiplinlerarası  çalışmalara yer verir. Derginin yayın dili İngilizcedir. Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kere yayımlanır.

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences the MLA International Bibliography, the MLA Directory of Periodicals, Ulakbim TR Dizin, Index Copernicus, Ebsco, Sobiad, MIAR tarafından taranmaktadır. 

2021 - Cilt: 15 Sayı: 2


Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
© Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Ankara
cujhss.cankaya.edu.tr