Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 2, 555 - 564, 30.06.2017
https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.320015

Öz

Kaynakça

 • [1] Rahman, H. A.; Majid, Md.S.; Jordehi, A.R.; Kim, G.C.; Hassan, M.Y.; Fadhl, S.O. Operation and Control Strategies of Integrated Distributed Energy Resources: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 51, 1412-1420.
 • [2] Das, V.; Padmanaban, S.; Venkitusamy, K.; Selvamuthu-kumaran, R.; Blaabjerg, F.; Siano, P.; Recent Advances and Challenges of Fuel Cell Based Power System Architectures and Control – A Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 73, 10-18.
 • [3] Li,Y.; Yang,J.; Song,J. Design Principles and Energy Sys-tem Scale Analysis Technologies of New Lithium-Ion and Aluminum-Ion Batteries for Sustainable Energy Electric Vehicles, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 71, 645-651.
 • [4] Belmonte, N.; Girgenti, V. ; Florian, P. ; Peano, C. ; Luet-to, C.; Rizzi, P.; Baricco, M. A Comparison of Energy Stora-ge from Renewable Sources Through Batteries and Fuel Cells: A case study in Turin, Italy, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41/46, 21427-21438.
 • [5] National Laboratory of U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, http://www.nrel.gov/ncpv/ , 2016
 • [6] Kassem, A.; Hamad, M. A Microcontroller-Based Multi-Function Solar Tracking System, IEEE International on Systems Conference, 2011, Montreal, Canada, 4 - 7 April 2011.
 • [7] Zhang, P.; Zhou, G.; Zhu, Z.; Li, W.; Cai, Z.; Numerical Study on the Properties of an Active Sun Tracker for Solar Streetlight, Mechatronics, 2013, 23/8, 1215-1222.
 • [8] Tummeltshammer, C.; Portnoi, M.; Mitchell, S. A.; Lee, A.T.; Kenyon, A.J.; Tabor, A.B.; Papakonstantinou, I. On the Ability of Förster Resonance Energy Transfer to Enhance Luminescent Solar Concentrator Efficiency, Nano Energy, 2017, 32, 263-270.
 • [9] HBeonLabs Technologies Pvt Ltd, http://www.hbeonlabs.com/reports/Time Operated Solar Tracking System_Report.pdf , 2015
 • [10] DAMM, J. Issue #17, June/July 1990. An active solar tracking system, HomeBrew Magazine.
 • [11] Oo, L.L.; Hlaing, N.K. Microcontroller-based two-axis solar tracking system, Second International Conference on Computer Research and Development, 2010, Kuala Lum-pur, Malaysia, 7 - 10 May 2010.
 • [12] Rizk, J.; Chaiko, Y. Solar Tracking System: More Effici-ent Use of Solar Panels, World Academy of Science, Engi-neering and Technology 17, 2008.
 • [13] U.S. Department of Energy, https://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/solar_timeline.pdf, 2015.
 • [14] Wolfgang, P. Power for the World - The Emergence of Electricity from the Sun. Belgium Pan Stanford Publishing, Danvers, USA, 2011; 6 pp.
 • [15] Norp 12 RS datasheet, RS Components, Mart 1997.
 • [16] Mabuchi Motor Co.,Ltd. “FF-030PK Motor datasheet”.
 • [17] Texas Instruments, “LM2940x Regulator Datasheet”, Aralık 2014.
 • [18] SGS-Thomson Microelectronics, “Push-Pull Four Channel Driver Datasheet”

Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 2, 555 - 564, 30.06.2017
https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.320015

Öz


Şebekeden uzak alanlarda elektronik cihazların
çalıştırılması geçmişte büyük bir sorun teşkil etmekteydi. Bu sorun, şebekeden
bağımsız elektrik enerjisi üreten sistemlerin gelişmesi, yeni tekniklerin
ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla büyük bir oranda çözüme kavuşmaya başladı. Bu
alandaki araştırmaların geniş bir kısmını fotovoltaik teknolojileri ve elektrik
enerjisinin üretim verimliliğini arttıran çalışmalar oluşturmaktadır. Esnek ve
yarı esnek fotovoltaiklerin(FVler) giysilerde kullanımı, fotovoltaiklerin
çeşitli cihazlara gömülü olarak kullanılması, farklı hücre yapılarının yüzeye
uygulanabilirliğinin arttırılması, enerjinin daha verimli depolanabilirliğinin
sağlanmaya çalışılması bu konuda son zamanlarda üzerinde çalışma yapılan
konular olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, mühendislik eğitiminde sistem
modelleme, güneş enerjisi gibi derslerde uygulama yapmaya yönelik güneşi takip
eden, taşınabilir bir güneş enerjisi depolama sistemi tasarımı ve uygulaması
anlatılmaktadır. Güneşin yatay ve dikey eksenlerde takibi panel yüzeyinin güneş
ışınlarını günün her saatinde dikey kabul etmesini ve maksimum enerji dönüşümü
yapmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmada sistemin güneşe yönelirken minimum
enerji harcamasına, prototipin taşınabilir ve ekonomik olmasına önem
verilmiştir. Elde edilen değerler ve veriler doğrultusunda sistemin
uygulanabilirliği test edilmiştir.

Kaynakça

 • [1] Rahman, H. A.; Majid, Md.S.; Jordehi, A.R.; Kim, G.C.; Hassan, M.Y.; Fadhl, S.O. Operation and Control Strategies of Integrated Distributed Energy Resources: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 51, 1412-1420.
 • [2] Das, V.; Padmanaban, S.; Venkitusamy, K.; Selvamuthu-kumaran, R.; Blaabjerg, F.; Siano, P.; Recent Advances and Challenges of Fuel Cell Based Power System Architectures and Control – A Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 73, 10-18.
 • [3] Li,Y.; Yang,J.; Song,J. Design Principles and Energy Sys-tem Scale Analysis Technologies of New Lithium-Ion and Aluminum-Ion Batteries for Sustainable Energy Electric Vehicles, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 71, 645-651.
 • [4] Belmonte, N.; Girgenti, V. ; Florian, P. ; Peano, C. ; Luet-to, C.; Rizzi, P.; Baricco, M. A Comparison of Energy Stora-ge from Renewable Sources Through Batteries and Fuel Cells: A case study in Turin, Italy, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41/46, 21427-21438.
 • [5] National Laboratory of U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, http://www.nrel.gov/ncpv/ , 2016
 • [6] Kassem, A.; Hamad, M. A Microcontroller-Based Multi-Function Solar Tracking System, IEEE International on Systems Conference, 2011, Montreal, Canada, 4 - 7 April 2011.
 • [7] Zhang, P.; Zhou, G.; Zhu, Z.; Li, W.; Cai, Z.; Numerical Study on the Properties of an Active Sun Tracker for Solar Streetlight, Mechatronics, 2013, 23/8, 1215-1222.
 • [8] Tummeltshammer, C.; Portnoi, M.; Mitchell, S. A.; Lee, A.T.; Kenyon, A.J.; Tabor, A.B.; Papakonstantinou, I. On the Ability of Förster Resonance Energy Transfer to Enhance Luminescent Solar Concentrator Efficiency, Nano Energy, 2017, 32, 263-270.
 • [9] HBeonLabs Technologies Pvt Ltd, http://www.hbeonlabs.com/reports/Time Operated Solar Tracking System_Report.pdf , 2015
 • [10] DAMM, J. Issue #17, June/July 1990. An active solar tracking system, HomeBrew Magazine.
 • [11] Oo, L.L.; Hlaing, N.K. Microcontroller-based two-axis solar tracking system, Second International Conference on Computer Research and Development, 2010, Kuala Lum-pur, Malaysia, 7 - 10 May 2010.
 • [12] Rizk, J.; Chaiko, Y. Solar Tracking System: More Effici-ent Use of Solar Panels, World Academy of Science, Engi-neering and Technology 17, 2008.
 • [13] U.S. Department of Energy, https://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/solar_timeline.pdf, 2015.
 • [14] Wolfgang, P. Power for the World - The Emergence of Electricity from the Sun. Belgium Pan Stanford Publishing, Danvers, USA, 2011; 6 pp.
 • [15] Norp 12 RS datasheet, RS Components, Mart 1997.
 • [16] Mabuchi Motor Co.,Ltd. “FF-030PK Motor datasheet”.
 • [17] Texas Instruments, “LM2940x Regulator Datasheet”, Aralık 2014.
 • [18] SGS-Thomson Microelectronics, “Push-Pull Four Channel Driver Datasheet”
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elchin Ismatli Bu kişi benim

Aytaç Gören Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ismatli, E., & Gören, A. (2017). Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması. Celal Bayar University Journal of Science, 13(2), 555-564. https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.320015
AMA Ismatli E, Gören A. Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması. CBUJOS. Haziran 2017;13(2):555-564. doi:10.18466/cbayarfbe.320015
Chicago Ismatli, Elchin, ve Aytaç Gören. “Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması”. Celal Bayar University Journal of Science 13, sy. 2 (Haziran 2017): 555-64. https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.320015.
EndNote Ismatli E, Gören A (01 Haziran 2017) Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması. Celal Bayar University Journal of Science 13 2 555–564.
IEEE E. Ismatli ve A. Gören, “Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması”, CBUJOS, c. 13, sy. 2, ss. 555–564, 2017, doi: 10.18466/cbayarfbe.320015.
ISNAD Ismatli, Elchin - Gören, Aytaç. “Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması”. Celal Bayar University Journal of Science 13/2 (Haziran 2017), 555-564. https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.320015.
JAMA Ismatli E, Gören A. Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması. CBUJOS. 2017;13:555–564.
MLA Ismatli, Elchin ve Aytaç Gören. “Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması”. Celal Bayar University Journal of Science, c. 13, sy. 2, 2017, ss. 555-64, doi:10.18466/cbayarfbe.320015.
Vancouver Ismatli E, Gören A. Deneysel Aktif Güneş Takip Özellikli Taşınabilir Şarj Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması. CBUJOS. 2017;13(2):555-64.