Yıl 2018, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 151 - 172 2018-03-31

ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Serdar VARDAR [1]


Ödemiş ovasındaki höyükler genellikle birikinti yelpazelerinde ve eteklerinde bulunmaktadır. Beytepe (Karakova höyüğü) Küçük Menderes ırmağının yatağına en yakın konumda kurulmuş bir Tunç Çağı yerleşimi olarak diğerlerinden farklıdır. Bu çalışmanın amacı Beytepe höyüğü çevresinde Holosen’de meydana gelen doğal çevre değişmelerinin belirlenmesi ve insan-çevre ilişkilerinin değerlendirilmesidir. Höyük çevresinin paleocoğrafya ve jeoarkeolojisinin ele alındığı çalışmada höyük ve çevresinde yapılan sondajlardan alınan sediman örneklerinin değerlendirilmesinde element analizlerinden yararlanılmıştır. ICP, AAS, SFM ve KJELDAHL cihazları kullanılarak yapılan element analizleri ile Ödemiş ovasının son 7000 yıllık sediman katmanları ayırt edilmiş ve ortamları belirlenmiştir. Detaylı analizlerin sonucunda paleosol katmanlarının tespiti üzerinde de durulmuştur. Bu analizlerin yardımı ile Tunç Çağı yerleşimi olan Beytepe höyüğünün çevresinde arkeolojik dolgular, yangın katmanları, pişmiş toprak yüzeyler, akarsu taşkın ve yatak sedimanları, oxbowlar ve sulak ortam sedimanları ayrılabilmiştir. 

Ödemiş Ovası, Beytepe (Karakova) Höyüğü, Paleocoğrafya, Jeoarkeoloji
  • Altınbaş, Ü. (1975) Küçük Menderes Ovası Alüvyal Topraklarında Organik Madde Miktarı ile Agregasyon İndeksi Arasındaki İlişkiler. E.O.Z.F. Yayınları No: 247, Bornova-İzmir. Armağan, A. M. (2011) Osmanlı Belgelerinde Ödemiş, Ödemiş Kent Müzesi Yayınları 1, Ödemiş. Bozbay, E.; Kozan, A.T.; Bircan, A.; Öğdüm, F. (1986). Küçük Menderes Havzası’nın (batı ve orta bölümü) jeomorfolojisi. M.T.A. Rapor no 80008, Ankara. Boxem H.W.; Wielemaker W.G. (1972) Soils of the Küçük Menderes Valley, Turkey. Agr. Üniv. Dep. Of Trop. Soil Sci., Wageningen, the Netherland. Brown, A.G. (2001) Alluvial Geoarchaeology, Floodplain archaeology and environmental change, Cambridge Univ. Press, UK. Butzer, K.W., 1982. Archaeology as Human Ecology. Cambridge University Press, Cambridge. Çilingiroğlu, A.; Derin, Z.; Abay, E.; Sağlamtimur, H.; Kayan, İ. (2004). Ulucak Höyük. Excavations Conducted Between 1995 and 2002. (Chapter 1: Paleogeography. p.3-8 and Figures 1-6. p. 81-86) Ancient Near Eastern Studies. Supplement 15. 161 p. Peeters 2004. Derin, Z. (2011) Sözlü ifade, Ege Üniversitesi Ebebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İzmir. D.M.İ. (2013) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ödemiş Meteoroloji İstasyonu 1957-2013 dönemi rasat verileri. Doğan, U. (2017) Jeoarkeoloji: Aşıklı Höyük Örneği, Jeomorfoloji Derneği Bülteni, 1, 8-18. Doğer, E. (2011) Sözlü ifade, Ege Üniversitesi Ebebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İzmir. D.S.İ. (2013) Devlet Su İşleri Türkiye Akarsuları Akım Yıllıkları 1953-2012 Erinç, S. (1955) Orta Ege Bölgesinin Jeomorfolojisi, M.T.A. Enst, Derleme Rapor, No. 2217, Ankara. French, C. (2003) Geoarchaeology in Action: Studies in Soil Micromorphology and landscape evolution. Routledge London and Newyork. Gözenç, S. (1978) Küçük Menderes havzasında arazinin kullanılış ve sınıflandırılması, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü yayınları 94 (İstanbul 1978). Holliday, V. (2004) Soils in archaeological research. Oxford University Press.
  • Lajunen, L. H. J.; Peramaki P. (2004) Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption and Emission, 2nd Edition, Published by The Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 OWF, UK. Kayan, İ. (2002) Arkeoloji, Jeoloji, Coğrafya Yeni Bir Yaklaşım: Jeoarkeoloji, Toplumsal Tarih, Cilt 18, s.101. Koçman, A. (1989) Uygulamalı Fiziki Coğrafya Çalışmaları ve İzmir-Bozdağlar Yöresi Üzerine Araştırmalar, Ege Ünv. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 49, İzmir. Meriç, R. (1988) Antik dönemde Küçük Menderes havzasının tarihsel coğrafyasına genel bir bakış. Ege Coğrafya Dergisi, 4, s.202-213, İzmir. Meriç, R. (2009). Das Hinterland Von Ephesos. Archäologisch-Topographische Forschungen im Kaystros-Tal, Ergänzungshefte Zu Den Jahresheften Des Österreichhischen Archäologischen Institutes, Heft 12, Wien. Öner, E.; Uncu, L.; Vardar, S.; Hocaoğlu, B. (2000) Troia’dan Didi-Gora’ya, Ege Coğrafya Dergisi, 11, 147-160, İzmir. Rojay, B.; Toprak, V.; Demirci, C.; Süzen, L. (2005) Plio-Kuvaterner evolution of the Küçük Menderes Graben Southwestern Anatolia, Turkey, Geodinamica Acta 18/3-4, 317–331. Sevin, V. (1989) Batı Anadolu'nun az bilinen antik bir kenti Hypaipa üzerine bir araştırma, Bülten; Ödemiş’e ilişkin araştırma ve incelemeler, Ödemiş Lisesi Kültür Varlıklarını Koruma Tanıtma ve Müzecilik Kolu Yayını 11, 1989, 42-49. Sevin, V.; Sevin N. A., Çetin S. (2013) Neikaia, unutulmuş bir antik kent. Ödemiş Müzesi Yayın No:1, Ödemiş. Vardar, S.; Sarıöz, E. (2006) Torbalı Ovasının Kuzey ve Güney Kesimlerinin Alüvyal Gelişimi ve Doğal Ortam Değişmelerine Etkileri, Ekoloji Dergisi, 15, 60, 55-64, 2006, İzmir. Vardar, S. (2010). Küçük Menderes Havzası’nın Jeomorfolojisi ve Yerleşim Üzerine Etkisi. I. Ulusal Tire Sempozyumu, 18-20 Ekim 2010, Bildiri Özetleri Kitabı, 1, Tire. Vardar, S. (2013) Küçük Menderes Havzası Doğu Bölümünün Fiziki Coğrafyası, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, 889 sayfa, İzmir. Vardar, S. (2015) Küçük Menderes Havzası Doğu Bölümünde Paleocoğrafya Araştırmaları, Ödemiş Ovasında Jeoarkeolojik Değerlendirmeler, İzmir Kent Kitaplığı 107, ISBN: 978-975-18-0186-9, İzmir. Vardar, S. (2017) Ödemiş Ovasında Beytitepe Höyüğünde Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları, Ege Coğrafya Dergisi 26 (2), 2017, 127-149, İzmir. Waters, M. R. (1992) Principles of Geoarchaeology: A North American Perspective. Tucson: The University of Arizona Press. Yavuz, B.G. (2007) Ödemiş’in Tarihi, Efe Ofset Matbaacılık, Ödemiş. Texier, C. (1923) Küçük Asya, Çeviren: Ali Suat, Cilt II, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Serdar VARDAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos411488, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {151 - 172}, doi = {10.18026/cbayarsos.411488}, title = {ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI}, key = {cite}, author = {VARDAR, Serdar} }
APA VARDAR, S . (2018). ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 151-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/36381/411488
MLA VARDAR, S . "ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018 ): 151-172 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/36381/411488>
Chicago VARDAR, S . "ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018 ): 151-172
RIS TY - JOUR T1 - ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI AU - Serdar VARDAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 172 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI %A Serdar VARDAR %T ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD VARDAR, Serdar . "ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (Mart 2018): 151-172 .
AMA VARDAR S . ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 151-172.
Vancouver VARDAR S . ÖDEMİŞ OVASINDA BEYTEPE (KARAKOVA) HÖYÜĞÜNDE PALEOCOĞRAFYA – JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 172-151.