Yıl 2018, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 511 - 536 2018-03-31

BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904)

Şerif KORKMAZ [1]


 Yangın, Osmanlı şehirlerine ciddi zarar veren en büyük tahribatı yapan afetlerden biridir. Bu çalışmada, Biga şehrinde 1901 ve 1904 yıllarında meydana gelen iki büyük yangın ve bu olayla ilgili afet yönetimi konusu arşiv belgelerine dayalı olarak incelenmiştir. Yangınların yaptığı maddi tahribat, devletin aldığı önlemler, yapılan aynî ve nakdî yardımlar, imar faaliyetleri çalışmanın ana konularıdır. Yapıların ahşap ve bitişik, sokakların dar olması, yangınların hızla yayılmasına sebep olmuştur. İtfaiye teşkilatının yetersizliği de yangınların hemen söndürülmesini engellemiştir. Neyse ki, yangınlarda can kaybı olmamıştır. Fakat şehrin yeniden imar edilmesi süreci ise uzun sürmüştür. 1901 Rum Mahallesi yangınında 386 bina tamamen tahrip olurken, 1904 Çarşı yangınında ise 1136 bina enkaz haline gelmiştir.  

Yangın, Afet Yönetimi, Kamu Yardımları, Çanakkale, Biga
  • AVCI, Yasemin (2007), “Osmanlı Devleti’nde Afet Yönetimi ve 1899 Denizli Depremi”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Bildiriler, Cilt 1, 6-8 Eylül 2006, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yayınları 1, Denizli; ss. 363-367. CUİNET, Vital, (1894), La Turquie D’Asie, Geographie Administrative, Tome Troisieme, Paris. ÇAKMAK, Biray, (2011), “Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Afet Yönetimi: 1894 Büyük Uşak Yangını”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı, 15, ss. 63-76. ÇELEBİ, Bünyamin (1994), “İtfaiye”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul: ss. 306-307. DEMİRCAN, Hüsnü ( 2000 ), Osmanlı Klasik Dönemi Biga Tarihi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi ) Ankara. EMECEN, Feridun (1989), “Biga” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul: ss. 136-137. GÖKTAŞ, Uğur (1994),“Tulumbacılık” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul, ss.301-303. KUZUCU, Kemalettin ( 1999), “Osmanlı Başkentinde Büyük Yangınlar ve Toplumsal Etkileri” (Ed), Güler Eren, Osmanlı, Cilt 5, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss. 687-699. KUZUCU, Kemalettin (2000), Babıali Yangınları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (1808-1911), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum. KUZUCU, Kemalettin (2006), “Szechenyi Paşa ve Osmanlı İtfaiyesinin Modernleşmesi ( 1874-1922)” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 14, İstanbul:ss. 36- 47 ÖZGÜR Hüseyin-Sedat AZAKLI (2001) “Osmanlı’da Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri”, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., C, 3, Sayı, 1, ss.153-172.
Birincil Dil tr
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Şerif KORKMAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos411520, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {511 - 536}, doi = {10.18026/cbayarsos.411520}, title = {BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904)}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Şerif} }
APA KORKMAZ, Ş . (2018). BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 511-536 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/36381/411520
MLA KORKMAZ, Ş . "BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904)". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018 ): 511-536 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/36381/411520>
Chicago KORKMAZ, Ş . "BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904)". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018 ): 511-536
RIS TY - JOUR T1 - BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904) AU - Şerif KORKMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 511 EP - 536 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904) %A Şerif KORKMAZ %T BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904) %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD KORKMAZ, Şerif . "BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904)". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (Mart 2018): 511-536 .
AMA KORKMAZ Ş . BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 511-536.
Vancouver KORKMAZ Ş . BİGA YANGINLARI VE AFET YÖNETİMİ (1901-1904). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 536-511.