Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİ VE ANALİZİ

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 2, 179 - 194, 30.06.2019
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.468678

Öz

Devletlerin kamusal ihtiyaçları karşılayabilmeleri için vergi tahsilatı önemli bir husustur. Yapılan araştırmalar, gelir vergisinin performansında düşüşler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum devletlerin en etkin ve verimli vergi tahsilatını yapabilecekleri çeşitli alternatif yollar aramasına neden olmuştur. Bu alternatiflerden biri Kişisel Harcama Vergisidir. Nicholas Kaldor 1955 yılında, "An Expenditure Tax" isimli çalışmasında tüketimin gelirden daha uygun bir vergi matrahı olduğunu savunmuştur. Bu nedenle literatürde Kaldor Tipi Harcama Vergisi olarak da yer almaktadır. Literatürde Nicholas Kaldor’un yanı sıra; Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Irving Fisher ve William D. Andrews gibi önemli iktisatçıların da bu vergi türünü destekleyen görüşleri bulunmaktadır. Kişisel harcama vergisi, bireylerin dönemsel harcamalarının toplamı üzerinden alınan dolaysız bir vergidir, başkasına yansıtılamamaktadır. Dolayısıyla vergiyi ödeyen kimse aynı zamanda verginin yükümlüsüdür. Bu özelliği sayesinde, vergilemenin mali, ekonomik ve sosyal amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet edebilecek nitelikte bir vergi türüdür. Çalışmada, Kaldor tarafından önerilen dolaysız bir vergi olan Kişisel Harcama Vergisinin teorik yapısı incelenecek ve etkinliği değerlendirilecektir.

Kaynakça

  • ÖZCAN Pelin Mastar, KAYALIDERE Gül (2017), “Kaldor Tipi Vergileme: Teorik Bir Yaklaşım”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya.
  • KAY J. A. , KİNG M. A. (1990), British Tax System, Oxford University Press, 5. Baskı, New York, https://www.ifs.org.uk/docs/kay_king.pdf, (Erişim: 10.05.2018).
  • ÇELİKKAYA Ali, EDİZDOĞAN Nihat (2012), Vergilerin Ekonomik Analizi, Dora Yayıncılık, 2. Baskı.

PERSONAL EXPENDITURE TAX AND OF ANALYSIS

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 2, 179 - 194, 30.06.2019
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.468678

Öz

Tax collection is an important issue to ensure that governments provide public needs. Research reveal that there is a decline in the performance of the income tax. This situation has led states to look for alternative ways to do the most efficient and efficient tax collection. One of these alternatives is Personal Expenditure Tax. n 1955, Nicholas Kaldor argued that "An Expenditure Tax" was a more appropriate tax base for consumption. For this reason, it is also included in the literature as the Caldor Type Expenditure Tax. In addition to Nicholas Kaldor, Major economists such as Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Irving Fisher, and William D. Andrews have views that support this tax model. The personal expenditure tax is a direct tax on the sum of the individual's period spending and can not be reflected to someone else. Therefore, the person who pays the tax is also obliged to the taxpayer at the same time. With this feature, it is a type of tax that can serve the realization of the financial, economic and social objectives of taxation. In the study, the theoretical structure of Personal Spending Tax, a direct tax proposed by Kaldor, will be examined and its effectiveness evaluated.

Kaynakça

  • ÖZCAN Pelin Mastar, KAYALIDERE Gül (2017), “Kaldor Tipi Vergileme: Teorik Bir Yaklaşım”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya.
  • KAY J. A. , KİNG M. A. (1990), British Tax System, Oxford University Press, 5. Baskı, New York, https://www.ifs.org.uk/docs/kay_king.pdf, (Erişim: 10.05.2018).
  • ÇELİKKAYA Ali, EDİZDOĞAN Nihat (2012), Vergilerin Ekonomik Analizi, Dora Yayıncılık, 2. Baskı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Burcu DEĞERLİ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-8181-5871
Türkiye


Pelin MASTAR ÖZCAN
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Değerli, B. & Mastar Özcan, P. (2019). KİŞİSEL HARCAMA VERGİSİ VE ANALİZİ . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (2) , 179-194 . DOI: 10.18026/cbayarsos.468678

Cited By