Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 195 - 218 2019-06-30

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ

Kasım KARATAŞ [1] , Mehmet BAŞCILLAR [2] , Ali TAŞCİ [3]


Bu çalışmada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin etkileri bağlamında 2010-2018 yılları arasında Türkiye sosyal politikasının dönüşümü değerlendirilmiştir. Türkiye’nin eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik ve istihdam politikalarındaki değişiklikleri, Katılım Ortaklığı Belgeleri, Ulusal Raporlar ve İlerleme Raporlarıyla açıklanmıştır. Kadın, yaşlı, çocuk ve engelli alanındaki politika değişiklikleri basın yayın organlarından derlenen haberlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekli sivil toplum örgütlerinin raporları ışığında gözler önüne serilmiştir.
: Avrupa Birliği, Türkiye Sosyal Politikası, Türkiye-AB ilişkileri
  • AB Bakanlığı. (2001, Mart 8). Şubat 22, 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf adresinden alındı AB Bakanlığı. (2006, Ocak 23). Şubat 22, 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2006.pdf adresinden alındı AB Bakanlığı. (2008, Şubat 26). Şubat 22, 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf adresinden alındı AB Bakanlığı. (2008, Aralık 31). Şubat 23 , 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/index.php?p=42260&l=1 adresinden alındı AB Bakanlığı. (2009, Ocak 02). Şubat 22, 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/index.php?p=195&l=1 adresinden alındı AB Bakanlığı. (2011, Temmuz 01). Şubat 22, 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/index.php?p=194 adresinden alındı AB Bakanlığı. (2016, Haziran 30). Mayıs 28, 2019 tarihinde https://www.ab.gov.tr/files/5%20Ekim/yatay_muzakere_tablosu_30_06_2016_tr.pdf adresinden alındı ASPB. (2018). Nisan 23, 2018 tarihinde http://www.aile.gov.tr/haberler/ulkemizin-tum-kadinlarini-guclendirmek-uzere-hazirladigimiz-kadinin-guclenmesi-strateji-belgesi-ve-eylem-planini-titizlikle-uygulayacagiz adresinden alındı Avrupa Birliği Bakanlığı. (2013, Temmuz 01). Şubat 18, 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/index.php?p=105&l=1 adresinden alındı BBC. (2013, Aralık 03). Mart 01, 2016 tarihinde http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/12/131203_engelliler_istihdam adresinden alındı Bloomberght. (2018, Temmuz 27). Mayıs 28, 2019 tarihinde https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2142625-erdogan-siginmacilar-icin-32-milyar-dolar-harcadik adresinden alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2015, Nisan 02). Şubat 28, 2016 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=162916 adresinden alındı Çelik, A. (2004). AB'nin Sosyal Boyutu ve Türkiye. Sendikal Notlar , 1-22. Çelik, A. (2014). Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye. Ankara: Kitap Yayınevi. Cnnturk. (2014, Ağustos 19). Mart 01, 2016 tarihinde http://www.cnnturk.com/video/turkiye/istanbulda-kadin-otobus-soforu adresinden alındı Devlet Planlama Teşkilatı. (2003, Nisan 14). Şubat 22, 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2003.pdf adresinden alındı Dülger, İ. (1991). Avrupa Topluluğunda Sosyal Politika,Geçiş Dönemi Özellikleri ve 21.Yüzyılda Hedef Alınan Toplum. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı. Dünya Bankası. (2012). World Development Indicators. Washington: The World Bank. DW. (2013, Nisan 11). Mart 01, 2016 tarihinde http://www.dw.com/tr/kad%C4%B1n-erkek-e%C5%9Fitli%C4%9Fi-ka%C4%9F%C4%B1t-%C3%BCzerinde-kal%C4%B1yor/a-5444728 adresinden alındı European Commission. (2011, Ekim 12). Mart 01, 2016 tarihinde https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-11/tr_rapport_2011_en.pdf adresinden alındı European Commission. (2012, Ekim 16). Mart 01, 2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/files/2013%20ilerleme%20raporu/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf adresinden alındı European Commission. (2013, Ekim). Mayıs 28, 2019 tarihinde https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20141008-turkey-progress-report_en.pdf adresinden alındı European Commission. (2015, Kasım 10). Mayıs 28, 2019 tarihinde https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf adresinden alındı European Commission. (2016, Kasım 09). Mayıs 28, 2019 tarihinde https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf adresinden alındı European Commission. (2018, Nisan 17). Mayıs 28, 2019 tarihinde https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf adresinden alındı European Economic and Social Committee. (1989, Aralık 08). Mayıs 28, 2019 tarihinde https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/community-charter--en.pdf adresinden alındı Gençler, A., & Şenocak, H. (2009). 1951’den 2009’a Avrupa Birliği Sosyal Politakasının Gelişimine Panoramik Bir Bakış. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 181-230. Haberler. (2015, Aralık 09). Mart 01, 2016 tarihinde http://www.haberler.com/kadina-yonelik-siddetin-sonlandirilmasi-toplantisi-7952771-haberi/ adresinden alındı HÜNE. (2014). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Aralık. Hürriyet. (1999, Aralık 12). Şubat 22, 2016 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/turkiye-artik-avrupa-dadir-39118495 adresinden alındı Hürriyet. (2015, Mayıs 13). Şubat 29, 2016 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/soma-faciasinin-uzerinden-1-yil-gecti-28988394 adresinden alındı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. (2016, Ocak 20). Mart 01, 2016 tarihinde http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16851:2015-yilinda-en-az-1730-isci-yasamini-yitirdi&catid=149:is-cinayetleri-raporlari&Itemid=236 adresinden alındı Milliyet. (2009, Şubat 07). Mart 01, 2016 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/yeni-haber/gundem/gundemdetay/07.02.2009/1056770/default.htm adresinden alındı Milliyet. (2014, Mayıs 9). Şubat 23, 2016 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/turkiye-de-her-gun-176-is-kazasi-konut-1879885/ adresinden alındı Milliyet. (2015, Mart 21). Şubat 28, 2016 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/gundelikciye-sigorta-sart/ekonomi/detay/2031685/default.htm adresinden alındı OECD. (2014). Şubat 29, 2016 tarihinde http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/ adresinden alındı OECD. (2015). Şubat 29, 2016 tarihinde http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all_9789264235120-en#page1 adresinden alındı Özen, Ş. O. (2015). Türkiye'nin İstihdam Politikaları ve Avrupa İstihdam Stratejisine Uyumu. Çalışma Dünyası Dergisi , 78-105. Özerdem, F. (2010). Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye'nin Uyumu. Yardım ve Dayanışma , 17-27. Pekcan, E. (1999). Avrupa Para Birliği Euro ve Türkiye. İstanbul: Hiperlink. SGK. (2015, Mart). Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi. Mart 01, 2016 tarihinde http://www.sgk.gov.tr/evdecocukbakimi.pdf adresinden alındı Takvim. (2018, Mart 08). Nisan 23, 2018 tarihinde https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/03/08/yildirim-istihdamda-kadin-orani-artacak adresinden alındı TOBB. (2010, Eylül 13). Şubat 29, 2016 tarihinde http://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Dokumanlar/Faaliyetler/kik/(11)%20kayitdisi-ekon_trx.pdf adresinden alındı Tokol, A., & Alper, Y. (2014). Sosyal Politika. Bursa: Dora Yayınevi. TÜİK. (2015, Mart 5). Şubat 28, 2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18619 adresinden alındı TUSİAD. (2010, Mart 4). Şubat 20, 2016 tarihinde http://www.tusiad.org.tr/temel-konular/avrupa-birligi-ne-uyum/ab-uyelik-surecinin-tarihi/ adresinden alındı
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4817-9981
Yazar: Kasım KARATAŞ

Orcid: 0000-0002-0223-8050
Yazar: Mehmet BAŞCILLAR

Orcid: 0000-0002-2368-8261
Yazar: Ali TAŞCİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos584394, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {195 - 218}, doi = {10.18026/cbayarsos.584394}, title = {TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ}, key = {cite}, author = {KARATAŞ, Kasım and BAŞCILLAR, Mehmet and TAŞCİ, Ali} }
APA KARATAŞ, K , BAŞCILLAR, M , TAŞCİ, A . (2019). TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (2) , 195-218 . DOI: 10.18026/cbayarsos.584394
MLA KARATAŞ, K , BAŞCILLAR, M , TAŞCİ, A . "TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019 ): 195-218 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/46659/584394>
Chicago KARATAŞ, K , BAŞCILLAR, M , TAŞCİ, A . "TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019 ): 195-218
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ AU - Kasım KARATAŞ , Mehmet BAŞCILLAR , Ali TAŞCİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.584394 DO - 10.18026/cbayarsos.584394 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 218 VL - 17 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.584394 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.584394 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ %A Kasım KARATAŞ , Mehmet BAŞCILLAR , Ali TAŞCİ %T TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 17 %N 2 %R doi: 10.18026/cbayarsos.584394 %U 10.18026/cbayarsos.584394
ISNAD KARATAŞ, Kasım , BAŞCILLAR, Mehmet , TAŞCİ, Ali . "TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 2 (Haziran 2019): 195-218 . https://doi.org/10.18026/cbayarsos.584394
AMA KARATAŞ K , BAŞCILLAR M , TAŞCİ A . TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(2): 195-218.
Vancouver KARATAŞ K , BAŞCILLAR M , TAŞCİ A . TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞİŞİMİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(2): 218-195.