Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 3, Sayfalar 519 - 534 2019-09-27

SİYASET, İKTİDAR/GÜÇ İSTENCİ VE KAPİTALİST SINIF AĞINDA MEDYALAR

İdiris DEMİREL [1]


Modern kapitalist ve endüstriyel toplumların en önemli vasıflarından biri medyadır. Kapitalist toplumlarda medyanın kendisi de bir endüstri olmuştur. Sosyal medyalardan, televizyonlara, bilgisayarlardan sinemalara, internetten uluslararası haber ajanslarına medya ve iletişim dünyası artık büyük bir dünyadır. Medya, hem kapitalist zeminde kurulup işlemekte, hem de işbu kapitalizme işlerlik ve ontolojik güvenlik sağlamaktadır. Medya denilince akla küçük ve bağımsız kuruluşlar gelmemektedir. Kapitalist sınıfların mülkü-metası olan dev işletmeler gelmektedir.

Kapitalizm ve medya ilişkisinde siyaset de önemlidir.  Siyaset, siyasetçilerin olduğu kadar devletin ve onun erklerinin belirleyiciliğini de ifade eder. Fakat genel olarak iktidar/güç istenci sadece siyaset sınıfına özgü değildir. Kapitalist sınıfların ve medyanın da iktidar/güç istençleri söz konusudur. Bu incelemenin amacı siyaset, iktidar/güç istenci ve kapitalist sınıf ağında medyayı irdelemektir. İncelemede yöntem olarak niceliksel değil, niteliksel yaklaşım benimsenmiştir. Belgesel araştırma yapılmıştır. İlgili veriler içerik çözümleme metoduyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ortaya medyaya bakışları, daha anlaşılır kılacak bulguların çıkacağı düşünülmüştür.

Siyaset, İktidar/Güç istenci, Kapitalist sınıf, medyalar
 • ALTHUSSER, Louis, (2002), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Türkçesi: Y. Al, M. Özışık), İletişim Yay. İst. •
 • BARLAS, Mehmet, https://www.yenisafak.com/yazarlar/mehmetbarlas/dinci-gazete-cagriyi-veriyor-46946 (Erişim: 11.07.2019)
 • BUĞRA, Ayşe, (1995), Devlet ve İşadamları, (Türkçesi: Fikret Adaman), İletişim Yay. İst.
 • BUĞRA, Ayşe, (2000), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, (Türkçesi: B. S. Şener), İletişim Yay. İst.
 • CASTELLS, Manuel, (2008), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum Ve Kültür Birinci Cilt: Ağ Toplumunun Yükselişi, (Türkçesi: Ebru Kılıç), İstanbul Bilgi Ü. Yay. İst.
 • ÇALIK, Mustafa, (1998), Siyasî Yazılar, Cedit Neşriyat, Ankara.
 • FOCAULT, Michel, (2014), Özne ve İktidar, (Türkçesi: I. Ergüden, O. Akınhay), Ayrıntı Yay. İst.
 • FOUCAULT, Michel, (2015), İktidarın Gözü, (Türkçesi: Işık Ergüden), Ayrıntı Yay.
 • HARD, M. – NEGRI, A., (2002), İmparatorluk, (Türkçesi: Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yay. İst.
 • KEYDER, Çağlar, (2014), Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, (Türkçesi: Sabri Tekay), İletişim Yay. İst.
 • MERT, Nuray, (2001), Hep Muhalif Olmak, İletişim Yay. İst.
 • HEIDEGGER, Martin, (2001), Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, (Türkçesi: Levent Özşar), Asa Yay. Bursa.
 • LAÇİNER, Ömer, (1997), “Devlet-Toplum İlişkisi”, Birikim, S: 93-94, Ocak/Şubat.
 • MARDİN, Şerif, (1991a), Türk Modernleşmesi, İletişim Yay. İst.
 • MARDİN, Şerif, (1991b), Türkiye’de Toplum Ve Siyaset, iletişim Yay. İst.
 • ÖZEL, İsmet, (19.09.1996), Milli Gazete.
 • ÖZEL, İsmet, (2001), Bilinç Bile İlginç, Şule Yay. İst.
 • SETA, (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları (2019), (Haz: İ. Çağlar, K. H. Akdemir, S. Toker), Seta Yay. İst.
 • THOMPSON, John B, (2008), Medya ve Modernite, (Türkçesi: Serdar Öztürk), Kırmızı Yay. İst.
 • WALLERSTEIN, Immanuel, (2010), Modern Dünya-Sistem I, (Türkçesi: Latif Boyacı), Yarın Yay. İst.
 • YAYLA, Atilla, (2012), Siyaset Teorisine Giriş, Kesit yay. İst.
 • YAYLA, Atilla, (2014), Liberal Bakışlar, Profil Yay. İst.
 • YAYLA, Atilla, (2015), Siyaset Bilimi, Adres Yay. Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Eylül
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7011-2532
Yazar: İdiris DEMİREL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2019

APA Demi̇rel, İ . (2019). SİYASET, İKTİDAR/GÜÇ İSTENCİ VE KAPİTALİST SINIF AĞINDA MEDYALAR . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (3) , 519-534 . DOI: 10.18026/cbayarsos.604522