Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 1 - 16 2019-12-27

Necip Fazıl Kısakürek’in Düşünce Ekseni ve Siyasi Aksiyonu
The Thought Axis and Political Action of Necip Fazıl Kısakurek

Osman Erdal Şahin [1]


Türk düşünce ve siyasetinde fikri ve yayınları ile derin bir iz bırakan Necip Fazıl Kısakürek, Tanzimat ile başlayan Batılılaşma serüveninin önemli dönemlerinde yaşamıştır. Yaşadığı dönemin reformist yapısı içinde ortaya koyduğu edebî ve siyasi fikirler, milliyetçi ve muhafazakâr kesimler tarafından hâlen kabul görmektedir. Batılılaşma anlayışı ile geriye itilen dinî, millî ve ahlaki değerlerin önemini İslami bir varoluş içerisinde vurgulayan Kısakürek, tarihsel olarak yapılan reformları ise bir bütün olarak eleştirmektedir. Bu çalışma, Kısakürek’in düşünce eksenini, etkili fikrî yönlerini ve siyasi aksiyonunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kısakürek’in Batılılaşma sürecine bakışı ve eleştirileri ortaya konulurken, Büyük Doğu ile idealize ettiği siyasi aksiyonuna ve dönemin siyasi partilerle olan ilişkilerine dikkat çekilmiştir.


Necip Fazil Kisakurek, an influence on Turkish thought and politics through his ideas and publications, lived during important periods of the Westernization adventure that started with Tanzimat and lasted afterwards. He came up with literary and political ideas within the reformist structure during which remains accepted by the nationalists and conservatives. Kisakurek emphasized the importance of religious, national and moral values pushed back by the approach of Westernization within an Islamic existence and criticizes the reforms that have been made historically as a whole. This work aims to present Kisakurek's thought axis, effective intellectual aspects and political actions. Kisakurek's view of the Westernization process and criticisms are presented, while attention is drawn to his idealized political action with the Buyuk Dogu and his relationship with political parties of the period.

  • KISAKÜREK, Necip Fazıl, (1946b), “Beklediğimiz İnkılap”, Büyük Doğu, S: 37, s. 2.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5964-4981
Yazar: Osman Erdal Şahin
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Şahin, O . (2019). Necip Fazıl Kısakürek’in Düşünce Ekseni ve Siyasi Aksiyonu. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 1-16 . DOI: 10.18026/cbayarsos.471865