Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 129 - 141 2019-12-27

Bir Terörle Mücadele Stratejisi Olarak Belediyelerde Kayyum Uygulaması
Trustee Application in Municipalities as a Strategy to Counterterrorism

TAHSİN GÜLER [1] , ABDULLAH YILMAZ [2]


Demokrasi kavramının, bireylerin/vatandaşların hak ve özgürlüklerini önceleyen doğası devlet-birey ilişkilerinde vatandaşa yakın olması bakımından yerel yönetimlere ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Son yıllarda, seçimle işbaşına gelmelerine rağmen bir kısım belediyelerin terör örgütlerinin etkisi altında, vatandaşların oylarını, vergilerini ve demokrasi iklimini istismar ederek milli birlik ve bütünlüğü tehdit eden ayrı bir siyasal/ hukuksal yapı oluşturmaya çalıştıkları görülmüştür. 1 Eylül 2016 tarih ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yer alan hükümlere göre tespit edilen söz konusu belediyelere kayyum atanması uygulaması başlatılmıştır. Çalışmada kayyum atanması uygulamasının; yerel demokrasinin işleyişini baltalayan unsurların ortadan kaldırılarak demokrasinin yeniden işlerliğini sağlamaya dönük somut gelişmeleri/kazanımları barındırdığı, gerekçesinin ve uygulanma sürecinin uluslararası hukuk normlarıyla örtüştüğü, ayrıca terörle mücadelede etkin bir kamu politikası haline dönüştüğü değerlendirilmektedir.

The concept of democracy has a nature that prioritizes the rights and freedoms of individuals / citizens. Therefore, it gives a distinct advantage to the local governments that are close to the citizens in the state-individual relations. In recent years, although they came to power by election, some municipalities have exploited citizens' votes, taxes and the climate of democracy under the influence of terrorist organizations. In addition, these municipalities are trying to form a separate political / legal structure that threatens national unity and integrity. The application of the appointment of trustees to the mentioned municipalities according to the provisions of the Decree Law dated 1 September 2016 (KHK). In the study, the implementation of the appointment of the trustees; includes concrete developments/achievements to ensure the restoration of democracy by eliminating elements that hinder the functioning of local democracy. In addition, in the study it is evaluated that the reasons and implementation of this practice coincides with the norms of international law and is also becoming an effective public policy in the fight against terrorism.

 • ALPTEKİN, Hüseyin ve Bekir İLHAN (2018). Kayyum Atanan Belediyelerin Pkk Terörü İle Mücadeledeki Rolü, Ankara, SETA Yayınları 110
 • ANADOLU AJANSI (2017). “Fransa'da 719 gün süren OHAL kalktı”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransada-719-gun-suren-ohal-kalkti/953699, (02.12.2018)
 • AVRUPA KONSEYİ (1950). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
 • AVRUPA KONSEYİ, (2017). “Avrupa Konseyi Terör Listesi”,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32017D1426&from=EN, (18.12.2018)
 • BERİŞ, H. Emrah. (2015), “Kamu Düzeni, Güvenlik ve Demokratikleşme”, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1 s. 1- 18
 • BİLGESAM, (2018). “Terörle Mücadele Stratejisi”http://www.bilgesam.org/Images/Haberler/HaberlerDiger/terorlemucadeleozet.pdf, (18.12.2018)
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (2018). “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.Html, (03.12.2018)
 • BONINO, Stefano (2016). “The British state‘security syndrome’ and Muslim diversity: challenges for liberal democracy in the age of terror”, Contemporary Islam 10(2), 223-247
 • BRODEUR, J. Paul, GILL, Peter ve Dennis TOLLBORG (2016) “Democracy, Law and Security”, (Ed.), Jean-Paul Brodeur, Peter, Gill and Dennis Tollborg, Routledge, 2002, London. ProQuest book Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/balikesir-ebooks/ detail.action?docID=4817090. (02.12.2018)
 • BRODEUR, J. Paul ve Nicolas DUPEYRON (2016). “Democracy and Secrecy: Intelligence The French Community”, (Ed.), Jean-Paul Brodeur, Peter, Gill and Dennis Tollborg, Democracy, Law and Security, Routledge 2002. London Pp. 9-29, ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/balikesir-ebooks/detail. action ?docID=4817090 (02.12.2018)
 • ÇAKIR, Buket (2008). “Fransız Devrimi'nde Joseph Fouche'nin Siyaseti ve Siyasetinin Kişiliği İle Özdeşleşen Boyutu”, Sosyoloji Konferansları, Sayı: 38, ss. 29-55
 • DURAN, Burhanettin (2018). “Takdim”, Etnik Terör ve Terörle Mücadele Stratejileri: Ira, Eta, Tamil Kaplanları ve Pkk içinde, Strateji Araştırmaları Serisi 5, SETA
 • GÜLER, Tahsin ve Abdullah YILMAZ (2018). “Yerel Demokrasi–Güvenlik Sarmalında Yerel Yönetimler: Türkiye’de Belediyelere Kayyum Atanması Pratiği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 68, ss. 1801-1816
 • GÜNEŞ, (2016). “Büyük İhanet Ortaya Çıktı”, Güneş, 07 Nisan 2017.http://www.gunes.com/gundem/12-polisin-sehit-edildigi-hain-saldirida-belediye-araci-kullanildi-778135, (02.12.2018)
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (2018). “Kayyumlara İlişkin Asılsız Haberler Basın Bilgilendirmesi”https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi06112018 (04.12.2018)
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (2017). “Terör Nedeniyle Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler”https://isay2.icisleri.gov.tr/kurumlar/strateji.gov.tr/deneme/YAYINLAR/%C4%B0%C3%87ER%C4%B0K/belediyeler%20redakteSON.pdf , (04.12.2018)
 • KALABALIK, Halil (2017). İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, (Ed.), Nazmiye Özenbaş (Ed.). Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3434
 • KDGM (2013), Bütün Boyutlarıyla Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Yayınları: 2, Ankara
 • KELEŞ, Ruşen ve C. Giray ÖZGÜL (2017). “Belediye Organlarına “Kayyım” Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 72, No. 2, S. 299 – 313
 • LE MONDE (2018). “« Gilets jaunes » : après les violences, le gouvernement tente de rebondir”, Le Monde, 2 Aralık 2018.https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/02/gilets-jaunes-apres-les-violences-du-1er-decembre-le-gouvernement-face-a-une-crise-majeure_5391627_3224.html, (02.12.2018)
 • LUSTGARTEN, Laurance, (2016) “National Security and Political Some Thoughts on Values, Ends and Law”, (Ed.), Jean-Paul Brodeur, Peter, Gill and Dennis Tollborg, Democracy, Law and Security, Routledge, 2002, London. Pp 319-334 ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/balikesir-ebooks/detail. action?docID=4817090.
 • MİLLİYET, (2017). “Suikastçı terörist belediye çalışanı çıktı”, Milliyet, 11 Ağustos 2017.http://www.milliyet.com.tr/suikastci-terorist-belediye-gundem- 2500461/, (02.12.2018)
 • SABAH, (2016). “Terör saldırısında belediye araçları kullanılmış”, Sabah, 10 Temmuz 2016.https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/10/terorsaldirisinda-belediye-araclari-kullanilmis
 • SCHMID, Alex P. & Albert J. JONGMAN (1988). Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, New York, Taylor& Francis
 • SHADI, Hamid ve Steven BROOKE (2010). “Promoting Democracy to Stop Terror, Revisited”, Policy Review, Sayı: 159, s. 45-57
 • WILKINSON, Paul (2006). Terrorism Versus Democracy The Liberal State Response, Second Edition, Routledge, İngiltere
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7729-5172
Yazar: TAHSİN GÜLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESIR UNIVERSITESI IIBF
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3711-6915
Yazar: ABDULLAH YILMAZ
Kurum: ANADOLU UNIVERSITESI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA GÜLER, T , YILMAZ, A . (2019). Bir Terörle Mücadele Stratejisi Olarak Belediyelerde Kayyum Uygulaması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 129-141 . DOI: 10.18026/cbayarsos.523837