Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 419 - 439 2019-12-27

Organizasyonel Öğrenme, Adımları ve Uygulanması
Organisational Learning, Its Steps and Application

Ufuk Saka [1]


Organizasyonel öğrenme tartışmalarının tarihine karşın bu başlık yirminci yüzyılın son yirmi yılında bu başlık yeniden doğdu. Organizasyon etkinliğinin niteliği ve öğrenmenin niteliği son yıllarda dikkat çeken  başlıklar oldu. Günümüzde organizasyonel öğrenme sertleşen rekabetin ve beklenmedik belirsizliklerin olağanlaştığı piyasalarda şirketlerin başarı yolculuklarında önemli bir yetenek olarak ilgi ve dikkat çekiyor. Böyle olunca da organizasyonel öğrenme başlıklı çalışmalar konuya dikkat çekerken, organizasyonel öğrenme, değişim yönetiminin de çok önemli başlıklarından biri haline geldi. Konuyla ilgili çalışmalar, organizasyonel öğrenme sürecinin farklı adım ya da adımlarına kendi  bağlamları itibarıyla işaret ediyor. Çalışmamız, kapsamlı bir kaynak çalışması üzerinden, organizasyonel öğrenme sürecinin adımlarını bir arada görünür hale getirmeyi amaçlıyor ve bu adımların nasıl uygulanacağına dair bir öneri sunuyor. 

Despite the history of organizational learning discussions, this topic was born again during the last two decades of twentieth century. The quality of organizational efficiency and the quality of learning quality became popular. Today, in the markets where tragically hardening competition and unexpected uncertinities are getting usual, organizational learning attracts attention and care as a major ability in the success voyage of the companies. So, the studies with the topic of organizational learning has attracted attention to the subject and  organizational learning has become one of the very important topics of the change management. Studies about the topic indicating different step or steps of organizational learning within their own context. Referring an extensive literature study , our study aims to bring out the steps of organizational learning process altogether and to propose a way on how to apply them.

  • Alaarj, Mohamed, Bustamam, 2016, “Mediating Role of Trust on the Effects of Knowledge Management Capabilities on Organisational Performance”, Procedia-Social ans Behavioral Sciences :730,731, 733.Aponte, Zapata, 2013, “A model of organisational learning in practice”, Estudios Gerenciales, :443.Babnik, Sirca, Dermol, 2014, “Individuals learning in work teams: Support to knowledge management initiatives and an important source of organisational learning”, Procedia-Social and Behavioral Sciences : 180.Brix, 2017, “Exploring knowledge creating process as a source of organisational learning: A longitudinal case study of a public innovation Project”, Scandinavian Journal of Management, : 115.Dasi, Pedersen, Gooderham, Elter, Hildrum, 2017, “The effect of organisational separation on individuals’ knowledge sharing in MNCs”, Journal of World Business : 435.Jasimuddin, 2005, “An Integration 0f Knowledge Transfer and Knowledge Storage: An Holistic Approach”, GESTS International Trans. Computer Science and Engineering :39,40,42,43.Loebbecke, Van Fenema, Powell, 2016, “Managing inter-organisational knowledge sharing”, Journal of Strategic Information Systems, Nembhard, Bentefouet, 2014, “Selection, grouping, and assignment polices with learning-by-doing and knowledge transfer”, Computers & Industrial Engineering : 176.Nesheim, Hunskaar, 2015, “When employees and external consultants work together on projects: Challenges of knowledge sharing”, International Journal of Project Management :1418.Nieves, Haller, 2014, “Building dynamic capabilities through knowledge resources”, Tourism Management : 226.Razak, Pangil, Lazim, Zin, Yunus, Asnawi, 2016, “Theories of Knowledge Sharing Behaviour in Business Strategy”, Procedia Economics and Finance : 547.Saadat, Saadat, 2016, “Organisational Learning as a Key Role of Organisational Success”, Procedia-Social and Behavioral Sciences : 221, 222, 223, 224, 225.Sanchez, Sanchez, Ruiz, Tarrason, 2013, “Knowledge Creating and Sharing Corporate Culture Framework”, Procedia- Social and behavioral Sciences : 390,391,394,395.Schombacher, Lahorte, Vistisen, Versluis, Martins, Meyer, Patras, Bardella, Roux, Kreuter, Scott, 2016, “Continuous Knowledge Transfer – A pragmatic approach to knowledge sharing in the European Patent Office”, World Patent Information :2.Senge, 2013, “Beşinci Disiplin / Öğrenen Organizasyon sanatı ve Uygulaması”,Shin, Picken, Dess, 2017, “Revisiting the learning organisation: How to create it”, ScienceDirect : 49,50.Spector, Davidsen, 2006, “How can organisational learning be modeled and measured ?”, Evaluation and Program Planning : 66. Sujatha, Krishnaveni, 2018, “Knowledge creating ba as a determinant of work performance of employees: An emprical analysis among pump manufacturing firms in South India”, Asia Pasific Management Review :46,47,49.Yang, 2007,“Individual attitudes and organisational knowledge sharing”, ScienceDirect, :347,348.Yang, Wu, 2007, “Knowledge sharing in an organisation” ScienceDirect : 1132,1134.Yang, Yu, Liu, Rui, 2016, “Improving learning alliance performance for manufacturers: Does knowledge sharing matter ?”, Int.J. Production Economics : 303,304Yoon, Duff, Schmidt, 2017, “Learning and using knowledge about what other people do and don’t know despite amnesia”, ScienceDirect :164,165.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1168-050X
Yazar: Ufuk Saka (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Saka, U . (2019). Organizasyonel Öğrenme, Adımları ve Uygulanması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 419-439 . DOI: 10.18026/cbayarsos.632768