Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 283 - 299 2020-03-24

Liberal Medya Etiğinin Sorgulanması ve Alternatif Medya Etiğinin Türkiye Haberciliği Üzerinden Değerlendirilmesi
Questioning Liberal Media Ethics And Evaulation Of Alternative Media Ethics Over Turkey Journalism

Ayşe EMRE KAYA [1]


Çalışmanın konusu liberal medya etiğinin sorgulanması ve Türkiye’de habercilik örneklerinin analizi üzerinden alternatif bir etik arayışının ortaya konulmasıdır. Çalışmada, Türkiye’de haberciliğe yön veren etik kodları ve çerçeveleri güç ve iktidar ilişkileri bağlamında sorgulamaya açılacak, hangi olayların etik ihlal etiketi ile sunulduğu ve bu tanımlamanın sistem açısından nasıl bir işlev gördüğü ve aslında etik bağlamında hiç tartışılmayan bazı yapısal sorunların var olduğu, örnek olaylar üzerinden irdelenecektir. Böylelikle, liberal medya yapısını ve onun etik kodlarını sorgulamaya açıp, liberal medya etiği olmayan, kapitalist üretim ilişkileri ve onun sınıfsal çıkarlarının belirlediği liberal medya etiğine alternatif bir medya etiği tasarımının nasıl olabileceği tartışılacaktır. Çalışma ile yalnızca etik kavramını bir sorunsal haline getirmekten çok, liberal yaklaşımın bütün anlatı yapısının kapitalist pazar yapısı ile bütünleşik ilişkisini de net bir biçimde ortaya koyup kültürel yapının belirlenmişliğine de dikkat çekmeyi arzulamaktadır.

The subject of this study is, to demonstrate the liberal media ethics and to reveal an alternative ethics through the analysis of ethical journalism in Turkey. In the study, journalism guiding ethical codes and frameworks in Turkey will be opened to question in the context of power and power relations, which events it was served with ethical violation tag and the description of how he sees function in terms of the system and the fact that the ethical context that there are some structural problems at all not discussed, case studies will be examined. In this way, it will be opened to question the liberal media structure and its ethical codes and it will be discussed how can be design an alternative media ethic without liberal media ethics that was determined by capitalist relations of production and its class interests. With this intention, the study aims to make the concept of ethics as problematic, to reveal the integrated relationship between liberal approaches and capitalist market structure and to draw attention to the determined cultural structure.

 • A Medium Corporation (2019), Afrikalı Çocuk, akbaba, Pulitzer ödülü. Ya Sonra? Kevin Carter.13.09. 2019 tarihinde http://medium.com/@birhikayesivar/afrikalı-çocuk-akbaba-pulitzer-ödülü-ya-sonra-kevin-carter-d1d0b100c619 adresinden erişildi.
 • Alemdar, K. & Uzun R. (2019). Herkes İçin Gazetecilik. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Alemdar, Z. (1990). Oyunun Kuralı. Basında Özdenetim. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Avşar Z. & Kaya E. E. (2013). Medyanın İffeti. Dünyada Medya Meslek Örgütleri ve Yayın Kuruluşlarının Medya Etik Kodları. Ankara: Altınpost Yayıncılık.
 • Dursun, Ç. (2001). Tv Haberlerinde İdeoloji. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Emre Kaya, A.E. (2018). “Dokuz Patron Olayının Kocaeli Basınında Temsili”, Yayınlanmış Bildiri. Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi – Kültürü Sempozyumu- V. 9-10-11 Mart Kocaeli. ss. 1343-1355.
 • https://www.iha.com.tr/haber-sevdigi-kizi-alamayinca-silahla-vurarak-oldurdu-387492/Erişim Tarihi: 07.09.2019.
 • http://www.hurriyet.com.tr/gundem/gece-yarisi-sokak-ortasinda-vahset-bir-kadini-olduresiye-dovdu-digerini-vurup-kacti-41200636. Erişim Tarihi: 09.09.2019.
 • http://www.kadinhaberleri.com/televizyon-haberleri/polisin-yapamadigini-muge-anli-yapti-sapik-itiraf-etti-h669970.html. Erişim Tarihi: 09.09. 2019.
 • https://www.sabah.com.tr/aktuel/2016/10/21/himmet-akturk-irmak-bebek-cinayetini-nasil-isledigini-muge-anliya-itiraf-etti. Erişim Tarihi: 15.09.2019.
 • http://www.hurriyet.com.tr/gundem/trafikte-tartistigi-genci-olduren-travesti-kendini-boyle-savundu-40949071. Erişim tarihi: 09.09.2019.
 • http: //yenicaggazetesi.com.tr/suriyeliler-turk-gencini-oldurdu-141512.htm. Erişim Tarihi: 10.09. 2019.
 • http://www.sabah.com.tr/webtv/yasam/duyarli-vatandas-engelli-vatandasi-kucagina-alarak-yolun-karsisina-boyle-gecirdi . Erişim Tarihi: 10.09.2019.
 • https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/cekirdek-citleyen-esek-heykeli-2049226.Erişim Tarihi: 10.09. 2019.
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc018/kanuntbmmc018/kanuntbmmc01803518.pdf. Erişim Tarihi: 18.09.2019.
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc033/kanuntbmmc033/kanuntbmmc03305680.pdf. Erişim Tarihi: 18.09.2019.
 • İnal, M. A. ( 1996) Haberi Okumak. Temuçin Yayınları.
 • Netchitailova, Ekaterina (2018), “Flaneur, Aylak ve Empatik İşçi” (Çev. Filiz Aydoğan), Yeni Medya Kuramları (Ed: Filiz Aydoğan),İstanbul: Der Yayınları, ss. 1-22.
 • Taş, O. (2012). Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları. Profesyonellik, Piyasa ve Sorumluluk. İstanbul: İletişim Yayınları
 • Uzun, R. İletişim Etiği (2016). Sorunlar ve Sorumluluklar (3. Baskı). Ankara: Dipnot Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9367-034X
Yazar: Ayşe EMRE KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mart 2020

APA Emre Kaya, A . (2020). Liberal Medya Etiğinin Sorgulanması ve Alternatif Medya Etiğinin Türkiye Haberciliği Üzerinden Değerlendirilmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 283-299 . DOI: 10.18026/cbayarsos.670529