Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 382 - 384 2020-03-24

Animated Film as an Eloquent Body: Seth Boyden’s An Object at Rest as Mattertext
Konuşan Beden, Çizgi Film: Seth Boyden’in An Object at Rest Adlı Çizgi Filminin Madde-Metin Olarak Bir İncelemesi

Başak AĞIN [1]


In the article published in Celal Bayar University Journal of Social Sciences, volume sixteen, issue 1/2, special issue on “Literature and Environment,” with the citation information “Ağın, Başak. (2018). Animated Film as an Eloquent Body: Seth Boyden’s An Object at Rest as Mattertext, Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 16 (1/2), 27-46,” culled from the author’s PhD dissertation, the author noticed a conceptual error, which also recurred in the aforementioned dissertation. The author apologizes to the readers for the mistake that appears in both her article (the first link below) and her PhD dissertation (the second link below). In this paper, additional explanations and corrections are reported to remedy the erratic conceptual reference in the article and the confusion caused by the dissertation.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/37006/424052
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3615/e70d16e6-5446-4436-ad28-08150179c642.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin on altıncı cildinin 1/2 no’lu “Çevre ve Edebiyat” özel sayısında yer alan “Ağın, Başak. (2018). Animated Film as an Eloquent Body: Seth Boyden’s An Object at Rest as Mattertext, Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 16 (1/2), 27-46” referanslı ve yazarın doktora tezinden üretilmiş olan makalede, ilgili doktora tezinde de tekrar eden kavramsal bir hata yapıldığı fark edilmiştir. Yazar, gerek bu makalede (birinci link) gerekse de kendi doktora tezinde (ikinci link) yer alan bu hatadan dolayı okuyuculardan özür dilemektedir. Makalede yer alan hatalı kavramsal atıfın ve tezden kaynaklı karışıklığın giderilmesi amacıyla yapılan düzeltme ve açıklamalar gövde metinde sunulmuştur.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/37006/424052
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3615/e70d16e6-5446-4436-ad28-08150179c642.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  • Ağın, Başak. (2018). Animated Film as an Eloquent Body: Seth Boyden’s An Object at Rest as Mattertext, Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 16 (1/2), 27-46
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4323-3686
Yazar: Başak AĞIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mart 2020

APA AĞIN, B . (2020). Animated Film as an Eloquent Body: Seth Boyden’s An Object at Rest as Mattertext. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 382-384 . DOI: 10.18026/cbayarsos.705831