Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 17 - 30 2020-04-28

Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Sektörel Belirleyicileri: İller Düzeyinde 2004-2014 Yılları Arasında Ampirik Bir İnceleme
Sectoral Determinants of Growth in The Turkish Economy: An Empirical Analysis in the City-Level between 2004 and 2014

Ömer Tuğsal DORUK [1]


Türkiye ekonomisinde iller düzeyinde büyümenin sektörel belirleyicileri, bu çalışmada statik ve dinamik panel veri analizi vasıtasıyla 2004-2015 yılları arasında araştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar büyümenin önemli düzeyde hizmetler sektörü tarafından yönlendirildiğini, sanayi sektörünün büyümeye olan katkısının hizmetler sektörünü takip ettiğini göstermektedir. Tarım sektörünün büyümeye olan katkısı istatistiksel olarak anlamlı bulunmasına karşın diğer iki sektöre göreli olarak en az düzeydedir.

By using static and dynamic panel data analyses, the sectoral determinants of economic growth in city-level are examined in the period 2004-2015. The obtained findings show that economic growth is managed by the services sector, and the manufacturing sector follows this sector. The contribution of the agricultural sector to economic growth is the least contribution to growth, while so do services sector is high.

Ekonomik büyüme, Bölgesel büyüme, Büyümenin sektörel belirleyicileri
 • ARELLANO, Manuel ve Steve BOND (1991), "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations.", Review of Economic Studies, 58: 2, 277-297.
 • ATİYAS, İzak ve Ozan BAKIŞ (2015), “Structural Change and Industrial Policy in Turkey”, Emerging Markets Finance and Trade, 51:6, 1209-1229.
 • BAIRAM, Erkin. (1991), ”Economic Growth and Kaldor Law: the case of Turkey: 1925-78”, Applied Economics, 23, 1277-1280
 • BALTAGI, Badi H.(2005),Econometric Analysis of Panel Data, Wiltshire: John Wiley & Sons
 • BASU, Kaushik ve Annemie MAERTENS.(2007), “The pattern and causes of economic growth in India”, Oxford Review of Economic Policy, 23:2, 143–167.
 • CHENERY, Hollis B. (1960), “Patterns of Industrial Growth”, American Economic Review, 50:4, 624-654.
 • CHENERY, Hollis B. (1979), Structural Change and Development Policy, New York: Oxford University Press.
 • CHENERY, Hollis B., Sherman ROBINSON ve Moshe SYRQUIN (1986). “Structural Transformation”. içinde Chenery, H. B., Robinson, S. ve Syrquin, M. (eds.). Industrialization and Growth: A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press: 11–12.
 • DORUK, Ömer Tuğsal. (2017). Determinants of Investment in the Manufacturing Sector in Turkey, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul.
 • DORUK, Ömer Tuğsal, Ahmet KARDAŞLAR ve Ediz Deniz KANDIR. (2013). “Turkish Economy’s Great Transfromation: Industry, Agriculture and Economic Growth in the Process after 1980, A Review from the Perspective of Kaldor's First Growth Law”, Empirical Economics Letters, 12:6,587-592.
 • DÜNYA BANKASI. (2018). Dünya Kalkınma Göstergeleri Veri Tabanı,(http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators), Erişim Tarihi: 28.10.2018
 • EICHENGREEN, Barry ve Poonam GUPTA (2011), “The Service Sector As India's Road To Economic Growth”,NBER Working Paper no.16757,Cambridge, ABD.
 • ESER, Emre. (2011), Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler. DPT Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • FAGERBERG Jan ve Bart VERSPAGEN (1999), “Modern Capitalism in the 1970s and 1980s”, içinde Setterfield M. (ed.), Growth, Employment and Inflation, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 113-126.
 • HIRSCHMAN Albert O. (1958), The Strategy of Economic Development, New Haven, Conn: Yale University Press.
 • KALDOR, Nicholas.(1966),Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom: An Inaugural Lecture, Cambridge: Cambridge University Press.
 • KALDOR, Nicholas.(1968),”Productivity and Growth in Manufacturing Industry: A Reply”, Economica,35: 140, 385-391
 • KEFELA, Ghirmai, T. (2010), “The Service Sector High Employment with Low Productivity Growth Prospect for Emerging Economies”, Accountancy Business and the Public Interest, 9,125-146.
 • KUZNETS, Simon. (1966), Modern Economic Growth, New Haven, CT: Yale University Press.
 • LEWIS, W. Arthur. (1954), “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, içinde Agarwala A.N. and Singh S.P. (eds.) (1958), The Economics of Underdevelopment, Oxford: Oxford University Press, 400-449
 • MYRDAL Gunnar. (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions, New York: Harper and Row.
 • NURKSE Ragnar. (1953), Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford: Oxford University Press.
 • ÖNİŞ, Ziya. (2010). “Crises and Transformations in Turkish Political Economy”, Turkish Policy Quarterly, 9: 3, 45-61.
 • PALMA, Gabriel. (2005), “Four Sources of ‘De-Industrialization’ and a New Concept of the ‘Dutch Disease’”, içinde Ocampo J.A. (eds.), Beyond Reforms, Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability, Stanford (CA): Stanford University Press, 71-116.
 • PIEPER Ute. (2003), “Sectoral Regularities of Productivity Growth in Developing Countries: A Kaldorian Interpretation”, Cambridge Journal of Economics, 27: 6, 831-850.
 • ROSENSTEIN-RODAN Paul. (1943), “Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe”, Economic Journal, 53: 210/1, 202-211.
 • ROWTHORN, Robert. (1995), “Korea at the Cross-roads”, CBR Working Paper, no. 11, Cambridge: Centre for Business Research, University of Cambridge.
 • ROWTHORN, Robert ve Kenneth COUTTS. (2004), “Deindustrialization and the Balance of Payments in Advanced Economies”, Cambridge Journal of Economics, 28. 5,767-790.
 • ROWTHORN, Robert ve John R. WELLS. (1987), De-Industrialization and Foreign Trade, Cambridge, Cambridge University Press.
 • RYBCZYNSKI, Tadeusz Mieczyslaw. (1955), Factor endowments and relative commodity prices. Economica, 22, 336–341
 • STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI.(2018). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/), Erişim Tarihi:24.10.2018.
 • SZIRMAI, Adam. (2012), “Industrialization as an Engine of Growth in Developing Countries, 1950-2005”, Structural Change and Economic Dynamics, 23: 4, 406-20.
 • SZIRMAI, Adam ve Bart VERSPAGEN (2011), “Manufacturing and Economic Growth in Developing Countries, 1950-2005”, UNU-MERIT Working Paper Series, no. 2011-069, Maastricht: United Nations University, Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology.
 • SOUBBOTINA,Tatyana P.(2004), Beyond Economic Growth An Introduction to Sustainable Economic Growth, Washington: World Bank WBI Learning Source Series.
 • TUNZELMAN, G N. Von.(1995), Technology and Industrial Process: the Foundation of Economic Growth, Cheltenham: Edward Elgar.
 • TÜİK (2018) Bölgesel İstatistikler Veri Tabanı, (https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=116&locale=tr), Erişim Tarihi: 28.10.2018
 • YAMAK, Rahmi ve Uğur SİVRİ. (1997),”Ekonomik Büyüme ve Kaldor Yasası: Türkiye Örneği 1979-1994”, İktisat, İşletme ve Finans, 12: 139, 9-21
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2382-1042
Yazar: Ömer Tuğsal DORUK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

APA DORUK, Ö . (2020). Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Sektörel Belirleyicileri: İller Düzeyinde 2004-2014 Yılları Arasında Ampirik Bir İnceleme. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (Özel Sayı) , 17-30 . DOI: 10.18026/cbayarsos.476582