Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 56 - 65 2020-04-28

Caryl Churchill’in Deli Orman: Romanya’dan Bir Oyun Eserinde Brecht Tiyatrosu Kuramlarının İzleri
Traces of Breachtian-Theatre Theories in Caryl Churchill’s Mad Forest: A Play from Romania

Hilal KAYA [1]


Britanya’da İkinci Dalga Feminizm ekolünden çıkmış olan Caryl Churchill modern tiyatronun önemli sosyalist ve feminist yazarlarından biridir. Churchill, özellikle günümüzde dahi popüler olan natüralist tiyatro gibi baskın temsil biçimlerine meydan okuyabilmesi için oyunlarında demokratik ve deneysel bir tiyatro pratiği yaratmasını sağlayan, çeşitli işlevsel yöntemler geliştirmiştir. Churchill, Deli Orman: Romanya’dan Bir Oyun (1990) adlı oyununda Brecht tiyatrosu ve teknikleri ile güçlü bağları olan Epik tiyatro ve yabancılaştırma etkisini kullanmıştır. Bu makale, epizodik sahneler, montaj prensibi, jest (gestus), her bir sahnenin isimlendirilmesi, oyun içinde ara oyun ve şarkıların kullanılması gibi özellikler taşıyan Brecht Tiyatrosunun uygulanışını ve işlevselliğini, Brecht’in haleflerinden biri olan, Caryl Churchill’in Deli Orman: Romanya’dan Bir Oyun adlı eserinde incelemeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, bu çalışma hem Bertolt Brecht Tiyatrosu literatürüne hem de Caryl Churchill’in oyunları üzerine yazılmış eleştirel çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Caryl Churchill, who emerged from Second Wave Feminism in Britain, is one of the most important socialist and feminist figures in the modern drama. She developed various working methods which created a democratic and experimental theatre practice so her theatre could challenge the dominant modes of representation, particularly the still-popular naturalistic drama. Churchill in Mad Forest: A Play from Romania (1990) uses an Epic dramaturgy and alienation effect, which are inextricably linked to Brechtian Theatre theories and techniques. This article aims to explore the application and functions of the Brechtian theory of theatre and his theatrical alienation techniques like episodic scenes, the montage, the gestus, titles to each scene, advertising the play’s fictionality, interludes and songs on stage in Mad Forest: A Play from Romania. This study, furthermore, aims to contribute not only to the scholarship on Bertolt Brecht’s dramaturgy but also to the critical studies on Caryl Churchill’s plays.

  • Akçeşme, B. (2009), “Caryl Churchill'in Mad Forest Adlı Oyununda Femisnist Tiyatro Aracı Olarak Epik Tiyatro.” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(26), 93-107.
  • Brecht, B. (1964), Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic, (ed. and trans.) John Willet. London: Methuen.
  • Brecht, B. (1949), The Threepenny Opera. New York: Grove Press.
  • Churchill, C. (1990), Mad Forest: A Play from Romania. London: Nick Hern Books.
  • Counsell, C. (1996), Signs of Performance: An Introduction to Twentieth Century Theatre. Oxon: Routledge.
  • Ewen, F. (1992), Bertolt Brecht: His Life, His Art and His Times. New York: Kensington Publishing.
  • Garner, S. B. Jr. (1992), “Mad Forest by Caryl Churchill” Theatre Journal, 44(3), pp. 399-401. The Johns Hopkins University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3208560 doi:10.2307/3208560.
  • Willet, J. (1986), The Theatre of Bertolt Brecht: A Study from Eight Aspects. London: Methuen.
  • Wright, E. (1989). Postmodern Brecht. London: Mackays of Chatham.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6190-8694
Yazar: Hilal KAYA
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

APA KAYA, H . (2020). Traces of Breachtian-Theatre Theories in Caryl Churchill’s Mad Forest: A Play from Romania. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (Özel Sayı) , 56-65 . DOI: 10.18026/cbayarsos.515820