Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 169 - 192 2020-04-28

Türkiye Ekonomisi Üzerine: İktisadi Bir Konu Mu, Uluslararası İlişkilerin Dinamik Ekonomi Politiği Mi?
On the Economy of Turkey: Is It the Economical Subject Matter or Is It the Dynamic Political Economy of International Relations?

Mahir TERZİ [1] , Aşkin İnci SÖKMEN ALACA [2]


Türkiye ekonomisinin 2019 Ekim itibariyle içinde bulunduğu mevcut durum, iktisat disiplininin kendi parametreleri dikkate alınarak açıklanabilecek niteliktedir. Politik ekonominin aktörleri de nihayetinde bu parametreleri kullanarak Türkiye ekonomisinin kırılganlığı üzerinden hareket etmektedir. Ülke ekonomisinin geleceği için dış yatırımların cazip hale getirilmesi, ara malı üretilmesi ile Endüstri 4.0 ve 5.0 dâhil olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinde uzmanlaşmanın hedeflenmesi gerekmektedir. Mevcut veriler, Türkiye’nin komşularıyla barış içerisinde olmasını, mevcut demokrasisinin daha da demokratikleştirilmesini, adalet mekanizmasının geliştirilmesini, eğitime ve insan kaynağına önem verilmesini, kritik öneme sahip unsurlar olarak ortaya koymaktadır.

As of October 2019, the current situation in Turkey's economy can be explained by taking the parameters of the discipline of economics itself into account. By finally using these parameters, the actors of political economy move over the fragility of the economy of Turkey. For the future of the country's economy, it is necessary to make foreign investments attractive, to produce intermediate goods and to be specialized in information and communication technologies including Industry 4.0 and 5.0. Available data show that Turkey’s being in peace with her neighbors, democratization of the existing democracy, the promotion of justice mechanisms, giving importance to the education and human resources are elements which have critical importance.

Türkiye Ekonomisi, Siyasi Liberalizm, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği
 • Akkaya, M. (2019). “Gelişen piyasalarda doğrudan yabancı sermaye yatırımı, ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme ilişkisi” . TESAM Akademi Dergisi, 6 (1), 283-303.
 • Asian Infrastructure Investment Bank, (2019, 1 Mart). Members and prospective members of the bank, Erişim adresi, (23 Mart 2019): https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
 • Bayraktaroğlu, M. (2018, 18 Aralık). Cari açık ve ekonominin geleceği [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=x1-9LoCvgjA.
 • BBC, (2016, 18 Ocak). “Falling oil prices : How are countries being affected?”, Erişim adresi, (21 Mart 2019): https://www.bbc.com/news/world-35345874.
 • Behnke, T. (2006, 31 Mayıs). “Currency manipulation by the United States is alive and well”, Mises Institute, Erişim adresi, (20 Mart 2019): https://mises.org/wire/currency-manipulation-united-states-alive-and-well.
 • Burrows, I. (2019, 10 Ocak). Chart of the day: Europe dominates top of democracy index, North Korea lags in last. Erişim adresi, (12 Şubat 2019): https://www.abc.net.au/news/2019-01-10/democracy-index-economist-intelligence-unit-2018/10703184.
 • Donahue, P. (2019, 16 Ocak). “Merkel rejects Trump claims that German Cars are threat”, Bloomberg, Erişim adresi, (20 Mart 2019): https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-16/merkel-pushes-back-on-u-s-claims-that-german-cars-are-a-threat.
 • Eğitim Reformu Girişimi. (2017). Eğitim izleme raporu (2016-2017). Erişim adresi, (14.02.2019): http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/EIR2016-17_12.10.17.web-1.pdf.
 • Esfender, K. (2018). Demokrasi ve kalkınmanın şifreleri. İstanbul: Himalaya Yayınları.
 • Genç, Ö. (2016). Türkiye ara malı dış ticareti (sektörel analiz). Erişim adresi, (12 Şubat 2019): http://www.kalkinma.com.tr/data/file/raporlar/ESA/ga/2016-GA/Turkiye_Ara_mali_Dis_ Ticareti.pdf.
 • Göncü, A. (2017).” Çin'in Avrupa Birliği stratejisinden çıkarılacak dersler”, Anadolu Ajansı.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. (2017, 25 Mayıs). Küresel rekabetçilik raporu (2016-2017). Erişim adresi, (14 Şubat 2019): http://risk.gtb.gov.tr/data/52c58a61487c8eca94a7c696/Kuresel%20Rekabet%C3%A7ilik%20Raporu%202016-2017%2025_05_2017.pdf
 • Han, E. (2004). Kalkınma ve azgelişmişlik. E. Kutlu (Ed.), İktisadi kalkınma ve büyüme içinde (s. 1-24). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Harris, S. (2014). Çin Dış Politikası. A.Y.Şir (çev.), İstanbul: Matbuat Yayın Grubu ( Orijinal baskı tarihi 2014).
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı. (2018). Ekonomik göstergeler. Erişim adresi, (30 Ocak 2019): https://www.hmb.gov.tr/ekonomik-gostergeler.
 • Hinchliffe, T. (2016, 29 Haziran). “ Big Banking & Oil : Which country do we invade next after Syria? “, The Sociable, Erişim adresi, (20 Mart 2019):https://sociable.co/web/banking-oil-invade-syria-whos-next/.
 • Huang, Y., and S. Ding. 2006. Dragon’s underbelly: An analysis of China’s soft power. East Asia23, no. 4: 22–44
 • Huntington, S. P. (2007). Üçüncü dalga 20. yüzyıl sonlarında demokratlaşma. Ergun Özbudun (Çev.). Ankara: Kıta Yayınları.
 • Ikenberry, J. (2008) “ The rise of China and the future of the West”, Foreign Affairs, (January/February 2008).
 • International Monetary Fund. (2018). Canada country data. Erişim adresi, (05 Şubat 2019): https://www.imf.org/en/Countries/CAN#countrydata.InvestAZ. (2016, 22 Ekim). Tüketici güven endeksi yatırımları nasıl etkiler? Erişim adresi, (13 Şubat 2019): https://www.investaz.com.tr/blog/tuketici-guven-endeksi-yatirimlari-nasil-etkiler/.
 • Kaya, E. A. (2004a, Ekim). Ekonomik büyümenin belirleyici ve dışsal büyüme kuramları. E. Kutlu (Ed.), İktisadi kalkınma ve büyüme içinde (s. 263-289). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Kaya, E. A. (2004b, Ekim). İçsel büyüme kuramları. E. Kutlu (Ed.), İktisadi kalkınma ve büyüme içinde (s. 291-312). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Li, X., Brødsgaard, K. E. ve Jacobsen, M. (2009) 'Redefining Beijing consensus: ten economic principles, China Economic Journal, 2: 3, 297 -311.
 • Makine Mühendisleri Odası. (2018). Dünyada ve Türkiye’de ar-ge faaliyetleri. Erişim adresi, (12 Şubat 2019): https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/ARGE%20rapor%20web.pdf.
 • Marks, K. (1867/2004). Kapital I (çev Alaattin Bilgi), Ankara : Sol Yayınları.
 • Merkez Bankası. (2018, 29 Aralık). 28.12.2017 günü saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları. Erişim adresi, (04 Şubat 2019): https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Gosterge+Niteligindeki+Merkez+Bankasi+Kurlarii/.
 • Merkez Bankası. (2017, 29 Aralık). 29.12.2017 günü saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları. Erişim adresi, (04 Şubat 2019): https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Doviz+Kurlari/Gosterge+Niteligindeki+Merkez+Bankasi+Kurlarii/.
 • O’Neill, J. (2001) Building Better Global Economics BRICs, Global Economics Paper No:66, GoldmanSachs.
 • Özlü, F. (2018, 30 Mart). 2 bin 600 ithal ürün Türkiye’de üretilecek. Erişim adresi, (12 Şubat 2019): http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2588303-2-bin-600-ithal-urun-turkiyede-uretilecek.
 • Ping, C. (2009) “From an efficient to a viable international financial market in China’s new place in a world in crisis, Ross Garnaut, Ligang Songand Wing Thye Woo (ed.), The Australian National University, ss.15-50
 • Strange, S. (1988). States and markets -an introduction to international political economy, London.
 • Sullivan, K. ve Stark, L. (2019, 14 Ocak). Trump threatens to 'devastate' Turkey's economy if they attack Kurds in Syria. Erişim adresi, (01 Şubat 2019): https://edition.cnn.com/2019/01/13/politics/trump-turkey-kurds/index.html.
 • Swaine, J. (2018, 13 Mayıs). “US threatens European Companies with sanctions after Iran deal pullout”, The Guardian, Erişim adresi, (20 Mart 2019): https://www.theguardian.com/world/2018/may/13/us-sanctions-european-countries-iran-deal-donald-trump.
 • Şimşek, M. (2018, 24 Şubat). Mehmet Şimşek cari açık ve borçlanma ile ilgili soruları yanıtladı [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=bYEqPKHJQM0.
 • Terzi, M. (2018). “Reconstruction of idealism in theorizing scientifically the discipline of international relations for peace and international security: Idea-realism ” . Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 10-40.
 • Ticaret Bakanlığı. (2019, Kasım). Ekonomik görünüm. Erişim adresi, (12 Şubat 2019): https://www.ticaret.gov.tr/.
 • Tokyol, G. (2018, 24 Ekim). Türkiye’nin kredi risk primi, son 1 yılda yüzde 130 arttı. Erişim adresi, (17 Şubat 2019): https://t24.com.tr/haber/turkiyenin-kredi-risk-primi-son-1-yilda-yuzde-130-artti,730966.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2019a). Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A21) göre cari fiyatlarla (değer, pay, değişim oranı). Erişim adresi, (07 Şubat 2019): http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2019b). Tüketici güven endeksi (arındırılmamış). Erişim adresi, (13 Şubat 2019): http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği [TOBB]. (2018). Ekonomik rapor 2017. Erişim adresi, (06 Şubat 2019): https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2018/EkonomikRapor2017.pdf.
 • Uhlig, H. (2000). İpek yolu Çin ve Roma arasında eski dünya kültürü. A. Kırım (çev.). İstanbul: Okyanus Yayıncılık.
 • Ulusoy, V. (2019, 2 Ocak). Türkiye ekonomisi krizin hangi aşamasında? 2019’da ekonomiyi neler bekliyor? [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=70C3wxPC8k4.
 • Williamson, John (2004),The Washington consensus as policy prescription for development Delivered at the World Bank on January 13, 2004.
 • World Bank. (2019a). Services, value added (% of GDP). Erişim adresi, (05 Şubat 2019): https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS.
 • World Bank. (2019b). Industry (including construction), value added (% of GDP). Erişim adresi, (05 Şubat 2019): https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS.
 • World Bank. (2019c). Agriculture, forestry and fishing, value added (% of GDP). Erişim adresi, (05 Şubat 2019): https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS.
 • World Government Bond. (2019). Turkey credit ratings. Erişim adresi, (17 Şubat 2019): http://www.worldgovernmentbonds.com/credit-rating/turkey/.
 • World Integration Trade Solution [WITS]. (2019, 07 Şubat). ICT service exports (% of service exports, BoP). Erişim adresi, (08 Şubat 2019): https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BY-COUNTRY/StartYear/ 1988/ EndYear/2015/Indicator/BX-GSR-CCIS-ZS.
 • World Economic Froum. (2016). The global competitiveness report. Erişim adresi, (14 Şubat 2019): http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobal CompetitivenessReport2016-2017_ FINAL.pdf.Yenipazarlı, A., Bulut, E. ve Kavak, G. “Seçilmiş ülke ve ülke gruplarında kredi derecelerinin yatırımlar üzerine etkisi”. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 80-104.
 • Yerasimos, S. (2001). Azgelişmişlik sürecinde Türkiye (Cilt 1,2). Babür Kuzucu (Çev.). İstanbul: Belge Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1308-2060
Yazar: Mahir TERZİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2021-137X
Yazar: Aşkin İnci SÖKMEN ALACA (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

APA TERZİ, M , SÖKMEN ALACA, A . (2020). Türkiye Ekonomisi Üzerine: İktisadi Bir Konu Mu, Uluslararası İlişkilerin Dinamik Ekonomi Politiği Mi?. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (Özel Sayı) , 169-192 . DOI: 10.18026/cbayarsos.547324