Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Solution-Focused Brief Therapy: Fundamentals, Concepts and Techniques

Yıl 2023, Cilt: 21 Sayı: 2, 1 - 18, 24.06.2023
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1052711

Öz

Solution-focused brief therapy is a psychotherapy approach that emerged in the United States in the early 1980s and is used today by specialists in many different fields, including psychiatry, clinical psychology, counseling, coaching, mentoring, social work, and even nursing. It can be said that this approach is a very innovative one in the field of mental health, as it abandons the problem-oriented traditional view and adopts a solution-oriented view. The relevant research and applications have gained momentum only in recent years in Turkey. The aim of this study is to review solution-focused brief therapy with its history, philosophical foundations, core assumptions, view of the client, of change and of the therapist, application process and effectiveness in a comprehensive way. In this way, it is aimed to emphasize the promising aspects of solution-focused brief therapy and to guide researchers and practitioners interested in this approach.

Kaynakça

 • Backhaus, K. (2011). Solution-focused brief therapy with families. L. Metcalf (Ed.), Marriage and family therapy: A practice-oriented approach içinde (s. 287–312). Springer Publishing Company.
 • Bannink, F. (2010). 1001 solution-focused questions: Handbook for solution-focused interviewing. W.W. Norton & Company.
 • Chang, J., & Nylund, D. (2013). Narrative and Solution-Focused Therapies: A Twenty-Year Retrospective. Journal of Systemic Therapies, 32(2), 72–88. DOI:10.1521/jsyt.2013.32.2.72
 • de Jong, P. & Berg, I. K. (2008). Interviewing for solutions. Thomson Books/Cole.
 • de Shazer, S., Dolan, Y. M., Korman, H., Trepper, T. S., McCollum, E. E., & Berg, I. K. (2007). More than miracles: The state of the art of solution focused therapy. Haworth Press.
 • Gingerich, W. J., & Peterson, L. T. (2013). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy. Research on Social Work Practice, 23(3), 266–283. DOI:10.1177/1049731512470859
 • Hanton, P. (2011). Skills in solution focused brief counselling & psychotherapy. Sage Publications.
 • Henden, J. (2008). Preventing suicide: The solution focused approach. John Wiley & Sons.
 • Iveson, C., George, E., & Ratner, H. (2012). Brief coaching: A solution focused approach. Routledge.
 • Kim, J. S. (2008). Examining the Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A Meta-Analysis. Research on Social Work Practice, 18(2), 107–116. DOI:10.1177/1049731507307807
 • Kim, J. S., & Franklin, C. (2009). Solution-focused brief therapy in schools: A review of the literature. Children and Youth Services Review, 31, 464–470.
 • Macdonald, A. J. (2007). Solution-focused therapy: Theory, research & practice. Sage Publications.
 • Metcalf, L., & Connie, E. (2009). The art of solution focused therapy. Springer.
 • Nelson, T. S. (2018). Solution-focused brief therapy with families. Routledge.
 • O’Connell, B. (2004). Solution-focused stress counseling. Sage Publications.
 • Quick, E. K. (2007). Doing what works in brief therapy: A strategic solution focused approach. Academic Press.
 • Ratner, H., George, E., & Iveson, C. (2012). Solution focused brief therapy: 100 key points and techniques. Routledge.
 • Sklare, G. B. (2010). Okul danışmanları için çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma. (D. M. Siyez, Çev.) Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan R. (2012). Counseling and psychotherapy theories in context and practice. John Wiley & Sons.
 • Yarhouse, M. A. & Sells, J. N. (2017). Family therapies: A comprehensive Christian appraisal. IVP Academic.

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi: Temeller, Kavramlar ve Teknikler

Yıl 2023, Cilt: 21 Sayı: 2, 1 - 18, 24.06.2023
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1052711

Öz

Çözüm odaklı kısa süreli terapi Amerika Birleşik Devletleri’nde 1980’lerin başlarında ortaya çıkmış bir psikoterapi yaklaşımı olarak, günümüzde psikiyatri, klinik psikoloji, psikolojik danışmanlık, koçluk, mentörlük, sosyal hizmet ve hatta hemşirelik de olmak üzere birçok farklı alanda hizmet veren uzmanlar tarafından kullanılabilmektedir. Sorun odaklı geleneksel görüşü terk edip çözüm odaklı görüşü benimsemesi yönüyle, bu yaklaşımın ruh sağlığı alanında oldukça yenilikçi bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Türkiye’de konuyla ilgili araştırma ve uygulamaların gerçekleştirilmesi de ancak son yıllarda ivme kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, çözüm odaklı kısa süreli terapiyi tarihçesi, felsefi temelleri, temel varsayımları, danışana, değişime ve terapiste olan bakışı, uygulama süreci ve etkililiğiyle birlikte kapsamlı bir şekilde ele almaktır. Bu şekilde çözüm odaklı kısa süreli terapinin gelecek vaat eden yönlerinin vurgulanması ve ilgili araştırmacı ve uygulayıcılara yol gösterilmesi hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • Backhaus, K. (2011). Solution-focused brief therapy with families. L. Metcalf (Ed.), Marriage and family therapy: A practice-oriented approach içinde (s. 287–312). Springer Publishing Company.
 • Bannink, F. (2010). 1001 solution-focused questions: Handbook for solution-focused interviewing. W.W. Norton & Company.
 • Chang, J., & Nylund, D. (2013). Narrative and Solution-Focused Therapies: A Twenty-Year Retrospective. Journal of Systemic Therapies, 32(2), 72–88. DOI:10.1521/jsyt.2013.32.2.72
 • de Jong, P. & Berg, I. K. (2008). Interviewing for solutions. Thomson Books/Cole.
 • de Shazer, S., Dolan, Y. M., Korman, H., Trepper, T. S., McCollum, E. E., & Berg, I. K. (2007). More than miracles: The state of the art of solution focused therapy. Haworth Press.
 • Gingerich, W. J., & Peterson, L. T. (2013). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy. Research on Social Work Practice, 23(3), 266–283. DOI:10.1177/1049731512470859
 • Hanton, P. (2011). Skills in solution focused brief counselling & psychotherapy. Sage Publications.
 • Henden, J. (2008). Preventing suicide: The solution focused approach. John Wiley & Sons.
 • Iveson, C., George, E., & Ratner, H. (2012). Brief coaching: A solution focused approach. Routledge.
 • Kim, J. S. (2008). Examining the Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A Meta-Analysis. Research on Social Work Practice, 18(2), 107–116. DOI:10.1177/1049731507307807
 • Kim, J. S., & Franklin, C. (2009). Solution-focused brief therapy in schools: A review of the literature. Children and Youth Services Review, 31, 464–470.
 • Macdonald, A. J. (2007). Solution-focused therapy: Theory, research & practice. Sage Publications.
 • Metcalf, L., & Connie, E. (2009). The art of solution focused therapy. Springer.
 • Nelson, T. S. (2018). Solution-focused brief therapy with families. Routledge.
 • O’Connell, B. (2004). Solution-focused stress counseling. Sage Publications.
 • Quick, E. K. (2007). Doing what works in brief therapy: A strategic solution focused approach. Academic Press.
 • Ratner, H., George, E., & Iveson, C. (2012). Solution focused brief therapy: 100 key points and techniques. Routledge.
 • Sklare, G. B. (2010). Okul danışmanları için çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma. (D. M. Siyez, Çev.) Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan R. (2012). Counseling and psychotherapy theories in context and practice. John Wiley & Sons.
 • Yarhouse, M. A. & Sells, J. N. (2017). Family therapies: A comprehensive Christian appraisal. IVP Academic.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Samet ŞAHİN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5961-9447
Türkiye


Diğdem SİYEZ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4724-3387
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 21 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ŞAHİN, S., & SİYEZ, D. (2023). Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi: Temeller, Kavramlar ve Teknikler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 1-18. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1052711