BibTex RIS Kaynak Göster

Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yıl 2012, Cilt: 7 Sayı: 1, 27 - 34, 01.03.2012

Öz

Bu çalışmanın amacı, Chelladurai ve Saleh (1980)(Bass, 1998 #4615) tarafından geliştirilen Spor İçin Liderlik Ölçeği-Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması versiyonunun psikometrik özelliklerinin profesyonel sporcular üzerinde incelenmesidir. Çalışma, basketbol (TB2L, TKB2L), futbol (Bank Asya 1.Lig, Spor Toto 2.Lig, Spor Toto 3.lig), hentbol (Süper Lig, 1.Lig) ve voleybol (Aroma 1.lig, 2.lig, 3.lig) liglerinde mücadele eden takımların sporcuları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya basketbol branşında 47 kadın (%34.8) ve 88 erkek (%65.2), futbol branşında 288 erkek (% 100), hentbol branşında 120 kadın (%52.2) ve 110 erkek (%47.8) ve voleybol branşında 66 kadın (%50.8) ve 64 erkek (%49.2) katılmıştır. Sporculara 40 madde ve beş alt boyuttan oluşan (eğitim ve öğretim davranışı, demokratik davranış, otokratik davranış, sosyal destek, ödüllendirici davranış) Spor İçin Liderlik Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi ve %27’lik alt ve üst gruplar farkına dayalı madde analizi uygulanmıştır. Ölçeğin ve altboyutlarının iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından elde edilen değerler, verinin modele iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Madde analizi sonuçları, ölçekte yer alan tüm maddelerin ayırıcılık özelliklerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir (p<.01, p<.05). Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlık katsayıları .58 ve .91 arasında değişkenlik göstermekte olup, ölçeğin toplam iç tutarlık katsayısının .94 olduğu belirlenmiştir. Sporda Liderlik Ölçeği- Sporcunun Antrenörünü Algılaması Versiyonunun profesyonel sporcular üzerinde kullanılabilir geçerli ve güvenir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.

Investigating the Psychometric Properties of Leadership Scale for Sports -Athlete’s Perception of Coach’s Behavior

Yıl 2012, Cilt: 7 Sayı: 1, 27 - 34, 01.03.2012

Öz

The purpose of the study was to investigate the psychometric properties of Leadership Scale for Sport -Athlete’s Perception of Coach’s Behavior version developed by Chelladurai and Saleh (1980) on professional athletes. The study was conducted with the athletes of the teams which compete in basketball (TB2L, TKB2L), football (Bank Asya 1.League, Spor Toto 2.League, Sport Toto 3. League), handball (Super League, 1.League) and volleyball (Aroma 1. League, Aroma 2. League, Aroma 3. League) leagues. 47 female (34.8%) and 88 male (65.2%) basketball players, 288 male (100%) soccer players, 120 female (52.2%) and 110 male (47.8%) handball players and, 66 female (%50.8) and 64 male (%49.2) volleyball players participated in the study. Leadership Scale for Sport which consists of 40 items under five sub-scales (training and instruction, democratic behavior, autocratic behavior, social support and rewarding behavior) was applied to the athletes. Confirmatory factor analysis and item analysis on the mean differences between 27% upper and lower groups were applied to the obtained data. Coefficients of internal consistency of the scale and it’s sub-scales were determined. Results of the confirmatory factor analysis revealed that the data fits well with the model. Item analysis results showed that t-values of all items in the scale were statistically significant (p<.01, p<.05). Cronbach’s alpha coefficients of the sub-scales were varied between .58 and .91 and general Cronbach’s alpha coefficient of the scale was .94. It is determined that the Leadership Scale for Sport - Athlete’s Perception of Coach’s Behavior version is a reliable and valid measurement tool which can be used on professional athletes

Ayrıntılar

Diğer ID JA22NT64KE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Volkan UNUTMAZ Bu kişi benim

R. Timuçin GENÇER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA UNUTMAZ, V., & GENÇER, R. T. (2012). Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 27-34.
AMA UNUTMAZ V, GENÇER RT. Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. CBÜ BESBD. Mart 2012;7(1):27-34.
Chicago UNUTMAZ, Volkan, ve R. Timuçin GENÇER. “Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 7, sy. 1 (Mart 2012): 27-34.
EndNote UNUTMAZ V, GENÇER RT (01 Mart 2012) Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 1 27–34.
IEEE V. UNUTMAZ ve R. T. GENÇER, “Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”, CBÜ BESBD, c. 7, sy. 1, ss. 27–34, 2012.
ISNAD UNUTMAZ, Volkan - GENÇER, R. Timuçin. “Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7/1 (Mart 2012), 27-34.
JAMA UNUTMAZ V, GENÇER RT. Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. CBÜ BESBD. 2012;7:27–34.
MLA UNUTMAZ, Volkan ve R. Timuçin GENÇER. “Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 7, sy. 1, 2012, ss. 27-34.
Vancouver UNUTMAZ V, GENÇER RT. Spor İçin Liderlik Ölçeği - Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. CBÜ BESBD. 2012;7(1):27-34.