BibTex RIS Kaynak Göster

Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 10, 01.03.2013

Öz

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan gömülü teori araştırmacıya teori geliştirme olanağı tanır. Çoğu geleneksel nitel araştırma formunda araştırmacılar kendilerine tümdengelimci bir yol seçer. Araştırmanın bu sürecinde teori birikiminin bir ürünü olarak keşif ve teori ışığında elde edilen bilgiler kullanılır. Gömülü teoride ise bu geleneksel yöntemin tersi olan tümevarımsal bir süreç hakimdir. Gömülü teori yöntemini kullanan bir araştırmacı verilerin teori oluşturması işine açık fikirlilikle bakar. Bu yolla elde edilen bulgular yüksek oranda doğal fenomeni temsil etme yetisine sahiptir ve geliştirilen teori literatürde daha önceden bulunan kalıplaşmış fikirler çerçevesinde değerlendirilmek zorunda bırakılmaz. Bu çalışmada amaç, gömülü teori ile ilgili yapılan çalışmalar incelenerek spor bilimlerinde kullanılabilirliğini araştırmaktır. Gömülü teori nitel araştırmalarda uygulanabilirliği ve kullanılabilirliği olası yöntemlerden birisi olarak literatürde yerini almaktadır. Ancak Spor bilimleri alanında gömülü teori çalışmalarının oldukça kısıtlı olarak ele alındığı görülmüştür. Bu alandaki Türkçe literatürün genişletilebilmesi için araştırmacıların gömülü teoriye yönelik ilgilerinin arttırılması ve bu alanda çalışmalara teşvik edilmeleri sağlanmalıdır.

Grounded Theory Utility in Sport Sciences

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 10, 01.03.2013

Öz

Grounded theory which is one of the qualitative research methods provides the researcher to develop the theory. In many traditional qualitative research forms, researchers choose a deductive way for themselves. In this process of the research, data obtained in consideration of theory and exploration is used as a product of theory accumulation. On the other hand, in grounded theory, an inductive process which is in contrast with the traditional method dominates. A researcher who uses grounded theory method looks at the work of composing theory of the data with an open-minded way. Facts obtained by this way have the great proportion of the ability of representing the natural phenomenon. Moreover, the developed theory does not have to be evaluated in the frame of inflexible idea as which is in the literature. In this study, the purpose is analyzing the studies which are about grounded theory and researching the utility of it in sports science. Grounded theory takes place in literature as one of the theories which have utility and practicality in qualitative researches. However, in sports sciencefield it was seen that grounded theory research was taken quite limited. In order to develop the Turkish literature in this field, it should be provided to increase the researchers’ interests intended to grounded theory and encourage them to work for this field

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA86TT49NB
Bölüm Derleme
Yazarlar

Nalan Aksakal Bu kişi benim

İzzet Kırkaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aksakal, N., & Kırkaya, İ. (2013). Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 1-10.
AMA Aksakal N, Kırkaya İ. Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği. CBÜ BESBD. Mart 2013;8(1):1-10.
Chicago Aksakal, Nalan, ve İzzet Kırkaya. “Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 8, sy. 1 (Mart 2013): 1-10.
EndNote Aksakal N, Kırkaya İ (01 Mart 2013) Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 1 1–10.
IEEE N. Aksakal ve İ. Kırkaya, “Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği”, CBÜ BESBD, c. 8, sy. 1, ss. 1–10, 2013.
ISNAD Aksakal, Nalan - Kırkaya, İzzet. “Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8/1 (Mart 2013), 1-10.
JAMA Aksakal N, Kırkaya İ. Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği. CBÜ BESBD. 2013;8:1–10.
MLA Aksakal, Nalan ve İzzet Kırkaya. “Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 8, sy. 1, 2013, ss. 1-10.
Vancouver Aksakal N, Kırkaya İ. Gömülü Teori: Spor Bilimlerinde Kullanılabilirliği. CBÜ BESBD. 2013;8(1):1-10.