BibTex RIS Kaynak Göster

Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 15, 01.09.2013

Öz

Bu araştırmanın genel amacı üst düzey futbolcuların risk değerlendirme düzeylerini ortaya koymak ve sporda risk yönetiminin önemini vurgulamaktır. Araştırma genel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2006–2007 sezonu Turkcell Süper Lig’indeki sporcular oluşturmuştur. Araştırmaya 15 futbol kulübünden 273 sporcu katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla 30 soruluk iki bölümlü 5 seçenekli Likert ölçeğine göre değerlendirilmesi istenen bir anket uygulanmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlenmesi için SPSS 12.0 for Windows paket programı kullanılmıştır. Bu çözümlemede istatistiksel teknikler olarak frekans dağılımı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmış ve istatistiksel testler olarak One-Way ANOVA ve Indipendent Samples T-Testi kullanılmıştır. Elde edilen sayısal değerler p

Risk Management in Sports: A Research On The Risk Assessment Of The Elite Soccer Players

Yıl 2013, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 15, 01.09.2013

Öz

The main purpose of this research is to clarify the level of the elite soccer players’ risk assessments and to emphasize the importance of risk management in sports. The research has been performed as a general scanning model. The research population consisted of the elite soccer players in Turkcell Super League in the season 2006-2007. 273 soccer players participate in research from 15 soccer clubs. A two-section scale, including 30 questions each having five options and was required to be evaluated according to the Likert scale, was performed to get the research data. In the research, the frequency distribution, the percentage, the mean, the standard deviations were used as statistical techniques and the One-Way ANOVA test and Independent Samples T-Test were used as statistical tests. The quantitative data were tested with a level of significance of p

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA22ZM66TR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil Orbay Çobanoğlu Bu kişi benim

Güven Sevil Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Gönderilme Tarihi 1 Eylül 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çobanoğlu, H. O., & Sevil, G. (2013). Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 1-15.
AMA Çobanoğlu HO, Sevil G. Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. CBÜ BESBD. Eylül 2013;8(2):1-15.
Chicago Çobanoğlu, Halil Orbay, ve Güven Sevil. “Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 8, sy. 2 (Eylül 2013): 1-15.
EndNote Çobanoğlu HO, Sevil G (01 Eylül 2013) Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 2 1–15.
IEEE H. O. Çobanoğlu ve G. Sevil, “Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”, CBÜ BESBD, c. 8, sy. 2, ss. 1–15, 2013.
ISNAD Çobanoğlu, Halil Orbay - Sevil, Güven. “Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8/2 (Eylül 2013), 1-15.
JAMA Çobanoğlu HO, Sevil G. Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. CBÜ BESBD. 2013;8:1–15.
MLA Çobanoğlu, Halil Orbay ve Güven Sevil. “Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”. CBÜ Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, c. 8, sy. 2, 2013, ss. 1-15.
Vancouver Çobanoğlu HO, Sevil G. Sporda Risk Yönetimi: Üst Düzey Futbolcuların Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. CBÜ BESBD. 2013;8(2):1-15.