Yıl 2016, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 45 2016-06-01

BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI
BARTIN DIALECT IN SEYHAN ERÖZÇELİK’S POETRY AS AN EXPERIMENTAL POETRY FACILITY

Can ŞEN [1]


1980 kuşağı şairlerinden olan Seyhan Erözçelik, şiirlerindeki şekil ve dil sapmaları ile kendisine “farklı/orijinal” bir yer elde etmeye çalışmıştır. Bu sapmalar onun eserlerini pek çok noktada “deneysel şiir”e taşımaktadır. Erözçelik, şiirlerinde görülen deneysellik ile kuşağındaki diğer şairlerden farklı bir konumda durur. Seyhan Erözçelik’in şiirlerinde gördüğümüz deneysel unsurlardan birisi de Bartın ağzının kullanımıdır. Şair, memleketinin konuşma dilini şiire taşıyarak standart şiir dilinden farklı bir söyleyişi denemiştir. Çalışmamızda Erözçelik’in Bartın ağzı ile yazdığı bu şiirleri deneysel şiir bağlamında inceleyeceğiz.
Seyhan Erözçelik who is one of the poets of 1980 generation, has tried to get a “different/original” place in literature with his manner and language deviation in poetry. In many aspects these deviations make his poetry “experimental”. Experimental characteristics of Erözçelik's poetry makes his different other than poets of his generation. One of the other characteristics of Erözçelik's poetry is the usage of Bartın dialect. Erözçelik tries different utterance by using his hometown dialect. In our study, the poetry in Bartın dialect written by Erözçelik will be examined in the context of experimental poetry.
 • AKSAN, Doğan (2005), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara: Engin Yayınevi
 • ASİLTÜRK, Bâki (2013), Türk Şiirinde 1980 Kuşağı, İstanbul: YKY
 • AŞÇIOĞLU, Erkan (2014), “Bartın Kronolojisi”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla Bartın, Editör: Mustafa Hizmetli, Bartın: Bartın Üniversitesi Yayınları
 • BAYRIL, V. B. (2011), “ ‘Beynelmilel Bir Tedhişçiyim Ben’ Yeis ile Tabanca Üzerine”, Mühür, sayı: 37, Kasım-Aralık 2011
 • ÇETİN, Nurullah (2006), Şiir Çözümleme Yöntemi, Ankara: Edebiyat Otağı Yayınları
 • ERÖZÇELİK, Seyhan (2003), Kitaplar - Toplu Şiirler (1980-2003), İstanbul: YKY
 • ERÖZÇELİK, Seyhan (2004), Yağmur Taşı, İstanbul: Simurg Kitapçılık
 • ERÖZÇELİK, Seyhan (2006), Vâridik, Yoğidik., İstanbul: Simurg Kitapçılık
 • ERÖZÇELİK, Seyhan (2011), Pentimento, İstanbul: Everest Yayınları
 • FİLİZOK, Rıza (1991), Şiirimizde Halk Edebiyatı Tesirleri Üzerine Notlar, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
 • İLHAN, Attilâ (2002), Yağmur Kaçağı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • KARAHAN, Hilal (2011), “Hoşça Kal Sevgili Hemşerim!”, Mühür, sayı: 37, Kasım-Aralık 2011
 • KARAHAN, Hilal (2014), “Seyhan Erözçelik”, Dip Köşe Şiir Notları, İstanbul: Yasakmeyve Yayınları
 • KARATAŞ, Turan (2011), Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Sütun Yayınları
 • KORKMAZ, Zeynep (1994), Bartın ve Yöresi Ağızları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • TÖKEL, Dursun Ali (2010), Deneysel Edebiyat Yönüyle Divan Şiiri, Ankara: Hece Yayınları
 • TÜRKER, Can H. (2011), “Seyhan Erözçelik: Varlık Kumpanyasında Bir Yokluk Sansarı”, Mühür, sayı: 37, Kasım-Aralık 2011
Diğer ID JA75SR97DZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Can ŞEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016

Bibtex @ { cesmicihan250957, journal = {Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi}, issn = {2149-5866}, address = {T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {33 - 45}, doi = {}, title = {BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI}, key = {cite}, author = {Şen, Can} }
APA Şen, C . (2016). BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI . Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi , 3 (1) , 33-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/23554/250957
MLA Şen, C . "BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI" . Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 (2016 ): 33-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/23554/250957>
Chicago Şen, C . "BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 (2016 ): 33-45
RIS TY - JOUR T1 - BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI AU - Can Şen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 45 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-5866- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI %A Can Şen %T BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI %D 2016 %J Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi %P 2149-5866- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Şen, Can . "BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 / 1 (Haziran 2016): 33-45 .
AMA Şen C . BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI. ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ. 2016; 3(1): 33-45.
Vancouver Şen C . BİR DENEYSEL ŞİİR İMKÂNI OLARAK SEYHAN ERÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE BARTIN AĞZI. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi. 2016; 3(1): 33-45.