Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 33 - 47 2019-12-31

İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903)

Cengiz KESKİN [1]


           Tanzimat Fermanı ile başlayan modernleşme süreci her alanda olduğu gibi eğitimde de hissedilmiş ve bu alanda önemli adımlar atılmıştır. Özellikle 1869 yılından sonra eğitimdeki kökleşmiş sorunlar giderilmeye çalışılmış, eğitim tutarlı bir hale getirilmiştir. Eğitim alanında yapılan düzenlemelerin özellikle II. Abdülhamid döneminde artarak devam ettiği açıktır. Bu dönemde bütün ülkede bir eğitim seferberliği başlatılmış ülkenin her bölgesinde okullar açılmıştır.

         İstanbul’a çok yakın bir mesafede olan İzmit Sancağı da bu gelişmelerden hızlı bir şekilde etkilenmiştir. Bilindiği gibi Maarif salnameleri eğitim faaliyetlerinin araştırılmasında başvurulması gereken en temel kaynaklardan biridir. Nitekim, bölgedeki okullarda eğitim alan öğrencilerin mevcudu, öğretmenlerinin isimleri, okullarda okutulan dersler gibi bilgilere bu salnameler sayesinde ulaşılabilmektedir. Bu çalışmada 1898-1903 yılları arasında yayınlanan Maarif salnameleri ışığında İzmit Sancağı ve kazalarındaki Müslüman okulları birbirleri ile mukayese edilerek değerlendirilmiştir.

İzmit Sancağı ve Kazaları, Eğitim, Müslüman Okulları
  • Akdemir, Ahmet Selçuk. ''Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Programlarının Tarihçesi ve Sorunları''. TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8/12 (2013): 15-28. Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1997'ye). İstanbul: Kültür Üniversitesi Yayınları, 1997. Altın, Hamza. ''1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri''. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13:1 (2008): 271-283. Baytal, Yaşar. ''Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikaları''. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 11 (2001): 23-32. Çadırcı, Musa. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı. Ankara: TTK. Yay., 1997. Demiryürek, Halim. ''Maârif Salnamelerine Göre İzmit Sancağında Eğitim-Öğretim: 1898-1904''. Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri. (02-04 Mayıs 2014). ed. Haluk Selvi - M. Bilal Çelik. 3: 1211-1228. Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2015. Eraslan, Cezmi. II. Abdülhamit ve İslam Birliği. İstanbul: Ötüken Yayınları, 1992. Erdoğdu, Teyfur. ''Maarif-i Umumiye Nezareti Teşkilatı-I''. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 51 (1996): 183-247. Karataşer, Büşra. ''Sultan II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikası Hakkında Bir Değerlendirme''. The Journal of Academic Social Science Studies 57/1 (Temmuz 2017): 423-434. Keskin, Cengiz. ''Maarif Salnameleri Işığında Adapazarı ve Çevresindeki Gayrimüslimlerin Eğitim Faaliyetleri ve Yabancı Okullar (1898-1903)''. Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 4/2 (Eylül 2019): 626-641. Kodaman, Bayram. ''II. Abdülhamit Hakkında Bazı Düşünceler''. Osmanlı Ansiklopedisi. 2: 275-285. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. Nazıroğlu, Bayramali. ''Osmanlı’da Öğretmenlik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme''. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1/1 (2015): 1-10. Olgun, Kenan. “Sakarya’da Eğitim”. Sakarya İli Tarihi. 2: 945-1008. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 2005. Sakoğlu, Necdet. Osmanlı Eğitim Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1991. Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, Sene 1316 (1898), 1317 (1899), 1318 (1900), 1319 (1901), 1321 (1903). Somel, Selçuk Akşin. ''Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi'', Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 10, (2000): 223-238. Subaşı, Turgut. “Tanzimat Döneminde Eğitim Alanında Yeniden Yapılanma: Maarif-i Umumiye Nezareti’nin Kuruluşu”. International Conference On New Horizons İn Education. Guarda, Portugal. (5-7 June 2011): 750-760. Şimşek, Hüseyin. ''Osmanlı Döneminde Kısa Süreli Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları (Darulameliyat ve Taşrada Öğretmen Yetiştirme)'', YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 11/1 (2014): 77-95. Tekeli, İlhan. ''Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Eğitim Sistemindeki Değişmeler''. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi. 2: 456-474. İstanbul: İletişim Yayınları, 1985.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cengiz KESKİN
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cesmicihan628090, journal = {Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi}, issn = {2149-5866}, address = {T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {33 - 47}, doi = {}, title = {İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903)}, key = {cite}, author = {KESKİN, Cengiz} }
APA KESKİN, C . (2019). İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903). Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi , 6 (2) , 33-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/51402/628090
MLA KESKİN, C . "İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903)". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 (2019 ): 33-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/51402/628090>
Chicago KESKİN, C . "İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903)". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 (2019 ): 33-47
RIS TY - JOUR T1 - İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903) AU - Cengiz KESKİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 47 VL - 6 IS - 2 SN - 2149-5866- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903) %A Cengiz KESKİN %T İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903) %D 2019 %J Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi %P 2149-5866- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD KESKİN, Cengiz . "İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903)". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 / 2 (Aralık 2020): 33-47 .
AMA KESKİN C . İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903). ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ. 2019; 6(2): 33-47.
Vancouver KESKİN C . İZMİT SANCAĞI VE KAZALARINDAKİ MÜSLÜMAN OKULLARI (1898-1903). Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi. 2019; 6(2): 47-33.