Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 73 - 84 2019-12-31

DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER

Tülay ÖZKUL [1]


İnsanlık tarihinde ve onun tüm kültürel dinamikleri kapsamında öncül bir etkiye sahip olan sanat ve sanat üretimleri, zaman içinde değişen çağın koşullarına ve toplumsal dinamiklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde çağlar ve dönemler boyunca hakkında farklı tanımlar/tanımlandırmalar yapılan sanatsal üretimlere dair katı sınırlar özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortadan kalkmaya başlamıştır.


Bu araştırma kapsamında; plastik sanatlardaki disiplinlerarası sürecin bir sonucu veya yansıması olarak çağdaş heykel sanatına yansıyan değişim/dönüşüm sürecini genelde Tomas Saraceno, Yayoi Kusama, Jean Dubuffet ve Server Demirtaş’a ait olan üretimler bağlamında sanatçı okumaları yapılmasının yanı sıra özelde Tülay Özkul’un özgün heykel uygulamaları yeni açılımlar, düşünceler ve anlayışlar kapsamında değerlendirilmesi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Heykel, Disiplinlerarası Sanat, Alternatif Malzemeler

Çağdaş Heykel, Disiplinlerarası Sanat, Alternatif Malzemeler
 • Referans1 Akalan, G. (2000). Gravür. İstanbul: Kale Seramik Sanat Yayınları.
 • Referans2 Akgün, Açıkalın, S. (2012). Modern Kaygılar; 20. Yüzyıl Sanatında Hazır NesneKullanımı ve Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Bakış, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans3 Ali. (2005). Sanatçı Müzeleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Referans4 Atakan, Nancy. (2008). Sanatta Alternatif Arayışlar, Editör ve Çevirmen: Zeynep Rona, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir.
 • Referans5 Ayan, M. (2007). Sosyolojik Açıdan Özgün Baskıresim Sanatının Bugünkü Durumu İle İlgili Profesyonel Sanatçıların Görüşlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans6 Çevik, Naile. (2018a), Disiplinler Arası Etkileşimler Kapsamında Alternatif Malzemeler ve Seramik-Baskı Resim Yakınlaşmaları Üzerine Bireysel Uygulamalar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı 22, Aralık: 111-132.
 • Referans7 Çevik, Naile. (2018b). Çağdaş Sanatlarda Mekânsal Sınırları-Sınırlılıkları Aşan Kurgusal Düzenlemeler, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 78: 49-60
 • Referans8 Fırıncı, M. (2013), “Dijital Çağda Geleneksel Baskı Resim ve Teknikler Arası Geçiş (Melezleşme)”, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(4), 127-135.
 • Referans9 J. (2014). 1940’ tan Günümüze Sanat Varlık Stratejileri. İzmir: Karakalem Kitapevi Yayınları.
 • Referans10 İçmeli, M. (1985). “Çağdaş Açıdan Türk Grafik Sanatçıları, Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları 1, 61-66.
 • Referans11 Keleşoğlu M. (2019). Bezeme Ve Bezenen Kadın Figür Kurgusu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi.
 • Referans12 Keser, N. (2005). Sanat Sözlüğü, Ütopya Yayınevi.
 • Referans13 Kılıç, Kapar, S. (2005). Yaratmak Üzerine, Rh+ Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı 20.
 • Referans14 Kıran, Hasan (2013). “Puantiyeli Sonsuzluğun Obsesif sanatçısı: Yayoi Kusama”, s.117-125, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 4. sayı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Referans15 Kocakaya, Sibel, (2015), Mekânsal İlişki Bağlamında Ruhsal Durumlar ve Sanattaki Etkileşimi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans16 Lynton, Norbert. (2015). Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Referans17 Mengeş, Ferahi, (2015). Sanat Yapıtının Farklı Mekânlarda Anlam Problematiği, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Referans18 Özel, S. V. (2007). Plastik Sanatlarda Disiplinlerarası Etkileşimler ve Seramik Sanatına Yansıması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Referans19 Saray, Ç. (2007). Günümüz Sanatı ve Disiplinlerarasılık Bağlamında Kırmızı Oda: Sekanslar. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İstanbul.
 • Referans20 Şenel, İpek. (2016). Günümüz Sanatında Değişen Mekânsal Algılar ve Yeni Malzeme Estetiği, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Referans21 Şumnu, Ece Akay (2018). Heykelin Dijitalleşmesi ve Heykel Eğitimi İçindeki Yeri, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara
 • Referans22 Uz, N. (2015). Canlı Tablo Coucou Bazar Ve Jean Dubuffet Nin Heykel Anlayışı. Çukurova Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 371-378.
 • Referans23 Yalçın, S. (2012). Sanayi Devriminden Günümüze Özgün Baskıresim Sanatının Önemi ve Yükseköğretimde Özgün Baskıresim Sanat Eğitiminin Sosyo- Kültürel Yansıma Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans24 Yılmaz, Mehmet. (2013). Modernden Postmoderne Sanat, Ütopya Sanat Dizisi, Ankara
 • Referans25 Yücel, M. (2010). Açık Kamusal Mekânlarda Seramik Heykel Uygulamalarında Farklı Malzeme Kullanımı, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Referans26 Url1: https://www.archdaily.com/394622/in-orbit-installation-tomas-saraceno.
 • Referans27 Url 2: https://www.britannica.com/biography/Yayoi-Kusama.
 • Referans28 Url 3: https://bigumigu.com/haber/server-demirtas-in-kinetik-heykelleri/.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2789-5396
Yazar: Tülay ÖZKUL (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cesmicihan648372, journal = {Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi}, issn = {2149-5866}, address = {T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {73 - 84}, doi = {}, title = {DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER}, key = {cite}, author = {ÖZKUL, Tülay} }
APA ÖZKUL, T . (2019). DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi , 6 (2) , 73-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/51402/648372
MLA ÖZKUL, T . "DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 (2019 ): 73-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/51402/648372>
Chicago ÖZKUL, T . "DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 (2019 ): 73-84
RIS TY - JOUR T1 - DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER AU - Tülay ÖZKUL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 84 VL - 6 IS - 2 SN - 2149-5866- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER %A Tülay ÖZKUL %T DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER %D 2019 %J Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi %P 2149-5866- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZKUL, Tülay . "DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 / 2 (Aralık 2020): 73-84 .
AMA ÖZKUL T . DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER. ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ. 2019; 6(2): 73-84.
Vancouver ÖZKUL T . DİSİPLİNLERARASI SÜREÇ BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATININ PLASTİK DİL OLARAK KULLANILMASI ve BİREYSEL SÖYLEMLER. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi. 2019; 6(2): 84-73.