Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 61 - 72 2019-12-31

TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ

Fatih ÖZASLAN [1]


OSMANLI BASININDA TRABLUSGARP SAVAŞI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ

Özet: İtalya, geç de olsa milli birliğini tamamladıktan sonra diğer Avrupalı devletler gibi sömürgecilik faaliyetlerine girişmiştir. Bu doğrultuda gözüne kestirdiği ilk yer de Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp olmuştur. İtalya, Trablusgarp’a karşı bir harekete geçmeden önce gerekli diplomatik adımları atarak diğer Avrupalı devletlerin de bu konuda desteğini sağlamıştır. İtalya, diplomatik girişimlerden sonra 28 Eylül 1911 tarihinde Osmanlı Devleti’ne 24 saatlik bir nota vererek Trablusgarp’ı işgal edeceğini bildirmiştir. İtalya verdiği 24 saatlik notanın süresi daha dolmadan 29 Eylül’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir. Trablusgarp savaşına Osmanlı kamuoyu ve basını hemen tepki göstermiştir. Dönemin birçok mecmua ve gazetesi bu konuya yer vermiş ve tepkilerini ortaya koymuştur. Donanma Mecmuası’da tepkisiz kalmayarak bu savaşa sütunlarında genişçe yer vermiştir. Mecmuada Trablusgarp’ın elden çıkmasında daha çok hangi faktörlerin etkili olduğu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Donanma, Mecmua, Trablusgarp, Basın.

TRİPOLİ WAR İN THE OTTOMAN PRES: NAVY JOURNAL OF EXAMPLE

Abstract: Although it was late compared to other European powers after completing its unification, Italy began to work for a colonial expansion. In order to set up a colony, Italy aimed to annex Tripolitania, which was the last piece of land of Ottoman Empire in North Africa at the time.Before starting an invasion, Italy established nessesary diplomatic relations and gained support of European countries. A 24 hour-ultimatum was presented to the Ottoman government on 28 September, 1911 declaring that Italy is going to seize control of Tripolitania. However, Italy declared war on Ottoman Empire on 29 september before the 24-hour ultimatum expire. Public opinion and press in the Ottoman Empirereacted against the invasion quickly. In war period, many magazines and newspapers published many articles showing their reaction against the invasion. Ottoman Navy magazine also didn't remain unresponsive and the war took a large place in its articles and columns. The magazine emphasized which factors caused the loss of Tripolitania.

Key Words: Navy, Journal, Tripoli, Press.


                                              

Donanma, Mecmua, Trablusgarp, Basın.
  • Kaynakça
  • (BOA, MV, RNR. 115/74)
  • Donanma Mecmuası, 5 Mart 1326-1 Nisan 1335, İstanbul.
  • Karaman, Mehmet Ali, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Askeri Matbûatı ve Siyasi Hayattaki Rolü, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Basılmış Doktora Tezi, Ankara, 2017.
  • Şıvgın, Hale, Trablusgarp Savaşı ve1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri, TTK Yay, Ankara 1989.
  • Uçarol, Rıfat, Siyasi Tarih 1789-2001, Der Yayınları, İstanbul, 1994.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatih ÖZASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cesmicihan650153, journal = {Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi}, issn = {2149-5866}, address = {T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {61 - 72}, doi = {}, title = {TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÖZASLAN, Fatih} }
APA ÖZASLAN, F . (2019). TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi , 6 (2) , 61-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/51402/650153
MLA ÖZASLAN, F . "TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 (2019 ): 61-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/51402/650153>
Chicago ÖZASLAN, F . "TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 (2019 ): 61-72
RIS TY - JOUR T1 - TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ AU - Fatih ÖZASLAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 72 VL - 6 IS - 2 SN - 2149-5866- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ %A Fatih ÖZASLAN %T TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ %D 2019 %J Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi %P 2149-5866- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZASLAN, Fatih . "TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 / 2 (Aralık 2020): 61-72 .
AMA ÖZASLAN F . TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ. ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ. 2019; 6(2): 61-72.
Vancouver ÖZASLAN F . TRABLUSGARP SAVAŞININ OSMANLI BASININA YANSIMALARI: DONANMA MECMUASI ÖRNEĞİ. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi. 2019; 6(2): 72-61.