Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortak Dil İngilizcenin Çeviriye Yansımaları: Güncel ve Gelecek Yönelimler

Yıl 2022, Cilt 2022, Sayı 32, 121 - 139, 31.07.2022
https://doi.org/10.37599/ceviri.1114140

Öz

İngilizcenin ortak dil olarak benzeri görülmemiş bir şekilde dünyaya yayılması ve uluslararası iletişimdeki büyüyen hakimiyeti çeviri sektörü için önemi giderek artan sonuçlar doğurmuştur. Küresel iletişim dili olarak İngilizce (ELF) olgusunun çeviri için rolü ve önemine rağmen bu konu çeviribilim alanında nispeten az ilgi görmüştür. Bu bağlamda bu alanyazın incelemesinde ELF olgusunun çeviriye olan etkilerini ve yansımalarını irdeleyen katılımcı odaklı araştırmaların sentezlenerek sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2000-2021 yılları arasında İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılan, hakemli dergilerde yayınlanan ya da kitap bölümü veya lisansüstü tez olarak üretilen araştırmaları tespit etmek için beş farklı veri tabanı sistematik olarak taranmıştır. Alanyazın taraması sonucunda önceden belirlenen dâhil edilme ölçütlerine göre yedi çalışma bu makalede incelenmiştir. Şaşırtıcı olarak, ELF olgusuna kısaca değinilmesi dışında Türk araştırmacılar tarafından bu konu üzerine yazılan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Çeviri öğrencilerinin ELF’ye yönelik bilinç ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları piyasanın değişen çalışma koşulları, talep ve ihtiyaçlarına hazırlamak için ELF odaklı bir çeviri eğitimi anlayışının gerekli olduğu bu makalede incelenen bütün çalışmalarda ve konuyla ilgili diğer çalışmalarda göze çarpan ortak noktadır. Önceki çalışmalarda sürekli vurgulandığı gibi bu alanyazın incelemesi de ELF olgusunun her türü ve yönüyle çeviriye olan yansımalarını ele alan özellikle ampirik daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Agost, R. (2015). Translation studies and the mirage of a lingua franca. Perspectives, 23(2), 249–264. https://doi.org/10.1080/0907676X.2015.1024695
 • Albl-Mikasa, M. (2010). Global English and English as a lingua franca (ELF): Implications for the interpreting profession. Trans-Kom-Zeitschrift Für Translationswissenschaft Und Fachkommunikation, 3(2), 126–148. https://doi.org/10.21256/zhaw-4080
 • Albl-Mikasa, M. (2013). Teaching Globish? The need for an ELF-pedagogy in interpreter training. International Journal of Interpreter Education, 5(1), 3–16. https://tigerprints.clemson.edu/ijie/vol5/iss1/3
 • Albl-Mikasa, M. (2014a). English as a lingua franca in international conferences: Current and future developments in interpreting studies. Interpreting and Translation Studies (Korea), 18(3), 17–42. https://doi.org/10.21256/zhaw-4062
 • Albl-Mikasa, M. (2014b). Interpreting versus English as a Lingua Franca (ELF): Future developments for conference interpreters in a globalizing world. XXth FIT World Congress:" Man vs. Machine?", Berlin, 4-6 August 2014, 809–817.
 • Albl-Mikasa, M. (2018). ELF and translation/interpreting. In J. Jenkins, W. Baker, & M. Dewey (Eds.), The Routledge handbook of English as a lingua franca (pp. 369–383). Routledge.
 • Albl-Mikasa, M. (2021). Conference interpreting and English as a lingua franca. In M. Albl-Mikasa & E. Tiselius (Eds.), The Routledge handbook of conference interpreting (pp. 546–563). Routledge.
 • Albl-Mikasa, M. (2022). English as a lingua franca: A paradigm shift for translation and interpreting? Slovo.Ru: Baltic Accent, 13(1), 65–81. https://doi.org/10.5922/2225-5346-2022-1-4
 • Albl-Mikasa, M., Fontana, G., Fuchs, L. M., Stüdeli, L. M., & Zaugg, A. (2017). Professional translations of non-native English: ‘Before and after’ texts from the European parliament’s editing unit. The Translator, 23(4), 371–387. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385940
 • Albl-Mikasa, M., & House, J. (2020). Introduction. Journal of English as a Lingua Franca, 9(2), 169–172. https://doi.org/doi:10.1515/jelf-2020-2036
 • Balkul, H. İ., & Ersoy, H. (2018). Çeviri eğitiminde kalite. Journal of Language Education and Research, 4(3), 201–215. https://doi.org/10.31464/jlere.420363
 • Baumgarten, N. (2005). The secret agent: Film dubbing and the influence of the English language on German communicative preferences. Towards a model for the analysis of language use in visual media [Unpublished doctoral dissertation]. Hamburg University.
 • Baumgarten, N., House, J., & Probst, J. (2004). English as lingua franca in covert translation processes. The Translator, 10(1), 83–108. https://doi.org/10.1080/13556509.2004.10799169
 • Becher, V., House, J., & Kranich, S. (2009). Convergence and divergence of communicative norms through language contact in translation. In K. Braunmüller & J. House (Eds.), Convergence and divergence in language contact situations (Vol. 8, pp. 125–152). John Benjamins Publishing.
 • Bendazzoli, C. (2016). Exploring the mediated side of ELF: Emerging challenges in academic settings. In N. Tsantila, J. Mandalios, & M. Ilkos (Eds.), ELF: Pedagogical and interdisciplinary perspectives (pp. 376–383). Deree-The American College of Greece.
 • Bennett, K. (2007). Epistemicide! The tale of a predatory discourse. The Translator, 13(2), 151–169. https://doi.org/10.1080/13556509.2007.10799236
 • Bennett, K. (2008). English academic discourse: Hegemonic status and implications for translation [Unpublished doctoral dissertation]. University of Lisbon.
 • Bennett, K. (2013a). English as a lingua franca in academia: Combating epistemicide through translator training. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 169–193. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798850
 • Bennett, K. (2013b). The translator as cultural mediator in research publication. Supporting Research Writing: Roles and Challenges in Multilingual Settings, 93–106. https://doi.org/10.1016/B978-1- 84334-666-1.50006-0
 • Bennett, K., & de Barros, R. Q. (2017). International English: Its current status and implications for translation. The Translator, 23(4), 363–370. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385939
 • Cabrita, E. M. (2012). English as a lingua franca in legal translation: The early stages of a research project. In B. Fischer & M. N. Jensen (Eds.), Translation and the reconfiguration of power relations: Revisiting role and context of translation and interpreting (pp. 205–220). LIT Verlag.
 • Campbell, S. (2005). English translation and linguistic hegemony in the global era. In G. Anderman & M. Rogers (Eds.), In and out of English: For better, for worse? (pp. 27–38). Multilingual Matters Ltd.
 • Canagarajah, A. S. (2002). A geopolitics of academic writing. University of Pittsburgh Press.
 • Čemerin, V. (2016). English as a lingua franca in Croatian audiovisual translation. Hieronymus, 3, 90–105.
 • Čemerin, V. (2017). Lost in translation or not? The use of relay among Croatian subtitlers. In L. Zybatow, A. Stauder, & M. Ustaszewski (Eds.), Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014 (pp. 245–252). Peter Lang.
 • Chang, C., & Wu, M. M. (2014). Non-native English at international conferences: Perspectives from Chinese–English conference interpreters in Taiwan. Interpreting, 16(2), 169–190. https://doi.org/10.1075/intp.16.2.02cha
 • Chang, P. L. (2017). China English: its ideological nature and implications for translation and interpreting. The Translator, 23(4), 416–427. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385943
 • Cogo, A. (2015). English as a lingua franca: Descriptions, domains and applications. In H. Bowles & A. Cogo (Eds.), International perspectives on English as a lingua franca (pp. 1–12). Springer. https://doi.org/10.1057/9781137398093_1
 • Coleman, J. A. (2014). How to get published in English: Advice from the outgoing Editor-in-Chief. System, 42, 404–411. https://doi.org/10.1016/j.system.2014.01.004
 • Cook, G. (2012). ELF and translation and interpreting: Common ground, common interest, common cause. Journal of English as a Lingua Franca, 1(2), 241–262. https://doi.org/10.1515/jelf-2012-0018
 • Donovan, C. (2011). The consequences for training of the growing use of English. In M. Garant & M. Pakkala-Weckstöm (Eds.), Current Trends in Training European Translators & Interpreters – a Selection of Seminar Papers from ESSE10 (pp. 5–20). Helsinki University Print.
 • Duggan, J., & Dahl, A. (2019). Fan translations of SKAM: Challenging Anglo linguistic and popular cultural hegemony in a transnational fandom. Scandinavian Studies in Language, 10(2), 6–29. http://hdl.handle.net/11250/2634816
 • Eberhard, D. M., Simons, G. F., & Fennig, C. D. (Eds.). (2022). Ethnologue: Languages of the world. Twenty-fifth edition. SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com
 • Ersoy, H., & Öztürk, T. (2015). Global changes in the translation industry and their reflections on translator and interpreter training. Journal of History School, 8(22), 553–573. https://doi.org/10.14225/Joh719
 • Fabbretti, M. (2014). A study of contemporary manga scanlation into English [Unpublished doctoral dissertation]. Cardiff University.
 • Fabbretti, M. (2017). Manga scanlation for an international readership: The role of English as a lingua franca. The Translator, 23(4), 456–473. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385938
 • Fan, L. (2017). English as lingua academica: The case of the Chinese Translation Fund for the humanities and social sciences. The Translator, 23(4), 428–440. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385944
 • Gazzola, M., & Grin, F. (2013). Is ELF more effective and fair than translation? An evaluation of the EU’s multilingual regime. International Journal of Applied Linguistics, 23(1), 93–107. https://doi.org/10.1111/ijal.12014
 • Giczela-Pastwa, J. (2021). Developing phraseological competence in L2 legal translator trainees: A proposal of a data mining technique applied in translation from an LLD into ELF. The Interpreter and Translator Trainer, 15(2), 187–204. https://doi.org/10.1080/1750399X.2020.1868177
 • Guido, M. G. (2013). Interpreting trauma narratives in crosscultural immigration encounters between outer-circle and expanding-circle ELF users: Sociolinguistic issues and pedagogic implications. In Y. Bayyurt & S. Akcan (Eds.), Proceedings of The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca (pp. 335–343). Boğaziçi University Press.
 • Hewson, L. (2009). Brave new globalized world? Translation studies and English as a lingua franca. Revue Française de Linguistique Appliquée, 14(1), 109–120. https://doi.org/10.3917/rfla.141.0109
 • Hewson, L. (2013). Is English as a lingua franca translation’s defining moment? The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 257–277. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798854
 • House, J. (2011). Using translation and parallel text corpora to investigate the influence of global English on textual norms in other languages. In A. Kruger, K. Wallmach, & J. Munday (Eds.), Corpus- based translation studies: Research and applications (pp. 187–208). Continuum London.
 • House, J. (2013). English as a lingua franca and translation. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 279–298. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798855
 • House, J. (2015). Global English, discourse and translation: Linking constructions in English and German popular science texts. Target. International Journal of Translation Studies, 27(3), 370–386. https://doi.org/10.1075/target.27.3.03hou
 • House, J. (2016). ELF and translation. In M.-L. Pitzl & R. Osimk-Teasdale (Eds.), English as a lingua franca: Perspectives and prospects. Contributions in honour of Barbara Seidlhofer (pp. 187–192). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9781501503177-026
 • Jenkins, J. (2009). English as a lingua franca: Interpretations and attitudes. World Englishes, 28(2), 200–207. https://doi.org/10.1111/j.1467-971X.2009.01582.x
 • Jenkins, J. (2018). The future of English as a lingua franca? In J. Jenkins, W. Baker, & M. Dewey (Eds.), The Routledge handbook of English as a lingua franca (pp. 594–605).
 • Jenkins, J., Cogo, A., & Dewey, M. (2011). Review of developments in research into English as a lingua franca. Language Teaching, 44(3), 281–315. https://doi.org/10.1017/S0261444811000115
 • Kachru, B. B. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the outer circle. In R. Quirk & H. G. Widdowson (Eds.), English in the world: Teaching and learning the language and literatures (pp. 11–30). Cambridge University Press.
 • Keown, C. (2017). Translating the Referee: English as a Lingua Franca in International Sport and the Need for Translation. Minor Translating Major-Major Translating Minor-Minor Translating Minor, 9, 192–215.
 • Kiraly, D. (2004). Preparing students today to meet market demands tomorrow. In M. Forstner & H. Lee-Jahnk (Eds.), nternationales CIUTI-Forum: Marktorientierte Translationsausbildung (pp. 101–118). Peter Lang.
 • Kranich, S., House, I., & Becher, V. (2012). Changing conventions in English-German translations of popular scientific texts. In K. Braunmüller & C. Gabriel (Eds.), Multilingual individuals and multilingual societies (Vol. 13, p. 315). John Benjamins Publishing.
 • Leal, A. (2013). The European Union and translation studies: Unity, multiplicity and English as a lingua franca (ELF). Translation Spaces, 2(1), 63–80. https://doi.org/10.1075/ts.2.04lea
 • Leal, A. (2016). Translation at the European Union and English as a lingua franca: Can erasing language hierarchy foster multilingualism? New Voices in Translation Studies, 14, 1–22.
 • Leal, A. (2021). The European Union’s translation Policies, practices and ideologies: Time for a translation turn. Perspectives, 1–14. https://doi.org/10.1080/0907676X.2021.1927121
 • Lee, T. E. (2020). English as a lingua franca (ELF) in Chinese fansubbers’ practices: With reference to Rizzoli & Isles over six seasons. Babel, 66(3), 365–380. https://doi.org/10.1075/babel.00108.lee
 • Määttä, S. K. (2015). Interpreting the discourse of reporting: The case of screening interviews with asylum seekers and police interviews in Finland. Translation & Interpreting, 7(3), 21–35. http://10.12807/ti.107203.2015.a02
 • Määttä, S. K. (2017). English as a Lingua Franca in telephone interpreting: Representations and linguistic justice. The Interpreters’ Newsletter, 22, 39–56. http://hdl.handle.net/10138/234791
 • Määttä, S. K. (2020). Translating child protection assessments for ELF users: Accommodation, accessibility, and accuracy. Journal of English as a Lingua Franca, 9(2), 287–307. https://doi.org/10.1515/jelf-2020-2042
 • Man, J. P., Weinkauf, J. G., Tsang, M., & Sin, J. H. D. D. (2004). Why do some countries publish more than others? An international comparison of research funding, English proficiency and publication output in highly ranked general medical journals. European Journal of Epidemiology, 19(8), 811–817. https://doi.org/10.1023/B:EJEP.0000036571.00320.b8
 • Marszalenko, J. E. (2015). English as a lingua franca in interpreter-mediated criminal proceedings in Japan: The issue of readability of translated judgment texts. FORUM. Revue Internationale d’interprétation et de Traduction/International Journal of Interpretation and Translation, 13(2), 45–68. https://doi.org/10.1075/forum.13.2.03mar
 • Mauranen, A. (2021). ELF and translation as language contact. In A. Mauranen & S. Vetchinnikova (Eds.), Language change: The impact of English as a lingua franca (pp. 95–122). Cambridge University Press.
 • Meierkord, C., & Knapp, K. (2002). Approaching lingua franca communication. In K. Knapp & C. Meierkord (Eds.), Lingua franca communication (pp. 9–28). Peter Lang.
 • Montgomery, S. L. (2009). English and Science: Realities and issues for translation in the age of an expanding lingua franca. The Journal of Specialised Translation, 11, 6–16. https://www.jostrans.org/issue11/art_montgomery.pdf
 • Murphy, A. C. (2013). Incorporating editing into the training of English language students in the era of English as a lingua franca. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 235–255. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798853
 • Ostler, N. (2010). The last lingua franca: English until the return of Babel. Bloomsbury Publishing USA.
 • Pennycook, A. (2021). The future of Englishes: One, many or none? In A. Kirkpatrick (Ed.), The Routledge handbook of world Englishes (2nd ed., pp. 679–692). Routledge.
 • Pisanski Peterlin, A. (2013). Attitudes towards English as an academic lingua franca in translation. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 195–216. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798851
 • Pym, A. (2006). Globalization and the politics of translation studies. Meta: Journal Des Traducteurs/Meta: Translators’ Journal, 51(4), 744–757. https://doi.org/10.7202/014339ar
 • Reithofer, K. (2011). English as a lingua franca and interpreting. Studia Universitatis Babes-Bolyai-Philologia, 56(1), 121–131.
 • Salager-Meyer, F. (2008). Scientific publishing in developing countries: Challenges for the future. Journal of English for Academic Purposes, 121–132. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2008.03.009
 • Saldanha, G., & O’Brien, S. (2014). Research methodologies in translation studies. Routledge.
 • Schlöglová, T. (2020). English as a lingua franca and simultaneous interpreting: Potential challenges and strategies applied [Unpublished master’s thesis]. Charles University.
 • Seidlhofer, Barbara. (2011). Understanding English as a lingua franca. Oxford University Press.
 • Song, J. (2020). Relieving effects of prefabricated chunks in conference interpreting from English to Chinese in an ELF context. Asia Pacific Translation and Intercultural Studies, 7(2), 214–229. https://doi.org/10.1080/23306343.2020.1756174
 • Stewart, D. (2013). From pro loco to pro globo: Translating into English for an international readership. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 217–234. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798852
 • Stewart, D. (2021). English for a global readership: Implications for the L2 translation classroom. Translation Quarterly, 101, 93–112.
 • Šveda, P., & Djovčoš, M. (2021). The dominance of English: A survey of market signals and student motivation in T&I university programmes in Slovakia. FORUM. Revue Internationale d’interprétation et de Traduction/International Journal of Interpretation and Translation, 19(2), 164–180. https://doi.org/10.1075/forum.20031.sve
 • Szymańska-Tworek, A., & Sycz-Opoń, J. (2020). English as a lingua franca: Attitudes of Polish interpreting students. Beyond Philology, 17(1), 35–71. https://doi.org/10.26881/bp.2020.1.02
 • Tang, J. (2017). Translating into English as a non-native language: A translator trainer’s perspective. The Translator, 23(4), 388–403. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385941
 • Tardy, C. (2004). The role of English in scientific communication: Lingua franca or tyrannosaurus rex? Journal of English for Academic Purposes, 3(3), 247–269. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2003.10.001
 • Taviano, S. (2013). English as a lingua franca and translation. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 155–167. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798849
 • Taviano, S. (2018). ELF as a translational lingua franca: Reciprocal influences between ELF and translation. The Translator, 24(3), 249–262. https://doi.org/10.1080/13556509.2018.1504271
 • Taviano, S. (2021). ELF communication and intercultural mediation: An interdisciplinary approach. InTRAlinea, 23.
 • van Weijen, D. (2012). The language of (future) scientific communication. Research Trends, 31(11), 2012. www.researchtrends.com/researchtrends/vol1/iss31/3
 • Wohlin, C. (2014). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, 1–10. http://dx.doi.org/10.1145/2601248.2601268

Implications of English as a Lingua Franca for Translation and Interpreting: Current and Future Directions

Yıl 2022, Cilt 2022, Sayı 32, 121 - 139, 31.07.2022
https://doi.org/10.37599/ceviri.1114140

Öz

The unprecedented spread of English as a lingua franca (ELF) and the growing dominance of English in international communication have had increasingly important implications for the translation and interpreting (T&I) industry. Despite the role and importance of ELF for T&I, this issue has attracted relatively little attention within the field of translation studies (TS). This literature review paper aimed to present a synthesis of participant-based research that focuses on the implications and repercussions of ELF for T&I. To this end, five databases were systematically searched for relevant research that was published in English or Turkish in peer-reviewed journals or edited collections or produced as a master’s or doctoral thesis between 2000 and 2021. As a result of the search, seven studies were included in the review based on the predetermined criteria for inclusion. Surprisingly, the search yielded no research written by Turkish scholars on the issue, except for a few brief mentions. An outstanding common thread that runs through all the studies reviewed here and other relevant studies is the call for an ELF-oriented pedagogy to increase trainee translators’ and interpreters’ awareness and knowledge of ELF and prepare them for the changing working conditions, needs, and demands of the professional market. As repeatedly emphasised in earlier studies, this literature review paper has once again reaffirmed the need for further research, particularly empirical research, on the implications of ELF for all forms and aspects of T&I.

Kaynakça

 • Agost, R. (2015). Translation studies and the mirage of a lingua franca. Perspectives, 23(2), 249–264. https://doi.org/10.1080/0907676X.2015.1024695
 • Albl-Mikasa, M. (2010). Global English and English as a lingua franca (ELF): Implications for the interpreting profession. Trans-Kom-Zeitschrift Für Translationswissenschaft Und Fachkommunikation, 3(2), 126–148. https://doi.org/10.21256/zhaw-4080
 • Albl-Mikasa, M. (2013). Teaching Globish? The need for an ELF-pedagogy in interpreter training. International Journal of Interpreter Education, 5(1), 3–16. https://tigerprints.clemson.edu/ijie/vol5/iss1/3
 • Albl-Mikasa, M. (2014a). English as a lingua franca in international conferences: Current and future developments in interpreting studies. Interpreting and Translation Studies (Korea), 18(3), 17–42. https://doi.org/10.21256/zhaw-4062
 • Albl-Mikasa, M. (2014b). Interpreting versus English as a Lingua Franca (ELF): Future developments for conference interpreters in a globalizing world. XXth FIT World Congress:" Man vs. Machine?", Berlin, 4-6 August 2014, 809–817.
 • Albl-Mikasa, M. (2018). ELF and translation/interpreting. In J. Jenkins, W. Baker, & M. Dewey (Eds.), The Routledge handbook of English as a lingua franca (pp. 369–383). Routledge.
 • Albl-Mikasa, M. (2021). Conference interpreting and English as a lingua franca. In M. Albl-Mikasa & E. Tiselius (Eds.), The Routledge handbook of conference interpreting (pp. 546–563). Routledge.
 • Albl-Mikasa, M. (2022). English as a lingua franca: A paradigm shift for translation and interpreting? Slovo.Ru: Baltic Accent, 13(1), 65–81. https://doi.org/10.5922/2225-5346-2022-1-4
 • Albl-Mikasa, M., Fontana, G., Fuchs, L. M., Stüdeli, L. M., & Zaugg, A. (2017). Professional translations of non-native English: ‘Before and after’ texts from the European parliament’s editing unit. The Translator, 23(4), 371–387. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385940
 • Albl-Mikasa, M., & House, J. (2020). Introduction. Journal of English as a Lingua Franca, 9(2), 169–172. https://doi.org/doi:10.1515/jelf-2020-2036
 • Balkul, H. İ., & Ersoy, H. (2018). Çeviri eğitiminde kalite. Journal of Language Education and Research, 4(3), 201–215. https://doi.org/10.31464/jlere.420363
 • Baumgarten, N. (2005). The secret agent: Film dubbing and the influence of the English language on German communicative preferences. Towards a model for the analysis of language use in visual media [Unpublished doctoral dissertation]. Hamburg University.
 • Baumgarten, N., House, J., & Probst, J. (2004). English as lingua franca in covert translation processes. The Translator, 10(1), 83–108. https://doi.org/10.1080/13556509.2004.10799169
 • Becher, V., House, J., & Kranich, S. (2009). Convergence and divergence of communicative norms through language contact in translation. In K. Braunmüller & J. House (Eds.), Convergence and divergence in language contact situations (Vol. 8, pp. 125–152). John Benjamins Publishing.
 • Bendazzoli, C. (2016). Exploring the mediated side of ELF: Emerging challenges in academic settings. In N. Tsantila, J. Mandalios, & M. Ilkos (Eds.), ELF: Pedagogical and interdisciplinary perspectives (pp. 376–383). Deree-The American College of Greece.
 • Bennett, K. (2007). Epistemicide! The tale of a predatory discourse. The Translator, 13(2), 151–169. https://doi.org/10.1080/13556509.2007.10799236
 • Bennett, K. (2008). English academic discourse: Hegemonic status and implications for translation [Unpublished doctoral dissertation]. University of Lisbon.
 • Bennett, K. (2013a). English as a lingua franca in academia: Combating epistemicide through translator training. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 169–193. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798850
 • Bennett, K. (2013b). The translator as cultural mediator in research publication. Supporting Research Writing: Roles and Challenges in Multilingual Settings, 93–106. https://doi.org/10.1016/B978-1- 84334-666-1.50006-0
 • Bennett, K., & de Barros, R. Q. (2017). International English: Its current status and implications for translation. The Translator, 23(4), 363–370. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385939
 • Cabrita, E. M. (2012). English as a lingua franca in legal translation: The early stages of a research project. In B. Fischer & M. N. Jensen (Eds.), Translation and the reconfiguration of power relations: Revisiting role and context of translation and interpreting (pp. 205–220). LIT Verlag.
 • Campbell, S. (2005). English translation and linguistic hegemony in the global era. In G. Anderman & M. Rogers (Eds.), In and out of English: For better, for worse? (pp. 27–38). Multilingual Matters Ltd.
 • Canagarajah, A. S. (2002). A geopolitics of academic writing. University of Pittsburgh Press.
 • Čemerin, V. (2016). English as a lingua franca in Croatian audiovisual translation. Hieronymus, 3, 90–105.
 • Čemerin, V. (2017). Lost in translation or not? The use of relay among Croatian subtitlers. In L. Zybatow, A. Stauder, & M. Ustaszewski (Eds.), Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014 (pp. 245–252). Peter Lang.
 • Chang, C., & Wu, M. M. (2014). Non-native English at international conferences: Perspectives from Chinese–English conference interpreters in Taiwan. Interpreting, 16(2), 169–190. https://doi.org/10.1075/intp.16.2.02cha
 • Chang, P. L. (2017). China English: its ideological nature and implications for translation and interpreting. The Translator, 23(4), 416–427. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385943
 • Cogo, A. (2015). English as a lingua franca: Descriptions, domains and applications. In H. Bowles & A. Cogo (Eds.), International perspectives on English as a lingua franca (pp. 1–12). Springer. https://doi.org/10.1057/9781137398093_1
 • Coleman, J. A. (2014). How to get published in English: Advice from the outgoing Editor-in-Chief. System, 42, 404–411. https://doi.org/10.1016/j.system.2014.01.004
 • Cook, G. (2012). ELF and translation and interpreting: Common ground, common interest, common cause. Journal of English as a Lingua Franca, 1(2), 241–262. https://doi.org/10.1515/jelf-2012-0018
 • Donovan, C. (2011). The consequences for training of the growing use of English. In M. Garant & M. Pakkala-Weckstöm (Eds.), Current Trends in Training European Translators & Interpreters – a Selection of Seminar Papers from ESSE10 (pp. 5–20). Helsinki University Print.
 • Duggan, J., & Dahl, A. (2019). Fan translations of SKAM: Challenging Anglo linguistic and popular cultural hegemony in a transnational fandom. Scandinavian Studies in Language, 10(2), 6–29. http://hdl.handle.net/11250/2634816
 • Eberhard, D. M., Simons, G. F., & Fennig, C. D. (Eds.). (2022). Ethnologue: Languages of the world. Twenty-fifth edition. SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com
 • Ersoy, H., & Öztürk, T. (2015). Global changes in the translation industry and their reflections on translator and interpreter training. Journal of History School, 8(22), 553–573. https://doi.org/10.14225/Joh719
 • Fabbretti, M. (2014). A study of contemporary manga scanlation into English [Unpublished doctoral dissertation]. Cardiff University.
 • Fabbretti, M. (2017). Manga scanlation for an international readership: The role of English as a lingua franca. The Translator, 23(4), 456–473. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385938
 • Fan, L. (2017). English as lingua academica: The case of the Chinese Translation Fund for the humanities and social sciences. The Translator, 23(4), 428–440. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385944
 • Gazzola, M., & Grin, F. (2013). Is ELF more effective and fair than translation? An evaluation of the EU’s multilingual regime. International Journal of Applied Linguistics, 23(1), 93–107. https://doi.org/10.1111/ijal.12014
 • Giczela-Pastwa, J. (2021). Developing phraseological competence in L2 legal translator trainees: A proposal of a data mining technique applied in translation from an LLD into ELF. The Interpreter and Translator Trainer, 15(2), 187–204. https://doi.org/10.1080/1750399X.2020.1868177
 • Guido, M. G. (2013). Interpreting trauma narratives in crosscultural immigration encounters between outer-circle and expanding-circle ELF users: Sociolinguistic issues and pedagogic implications. In Y. Bayyurt & S. Akcan (Eds.), Proceedings of The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca (pp. 335–343). Boğaziçi University Press.
 • Hewson, L. (2009). Brave new globalized world? Translation studies and English as a lingua franca. Revue Française de Linguistique Appliquée, 14(1), 109–120. https://doi.org/10.3917/rfla.141.0109
 • Hewson, L. (2013). Is English as a lingua franca translation’s defining moment? The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 257–277. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798854
 • House, J. (2011). Using translation and parallel text corpora to investigate the influence of global English on textual norms in other languages. In A. Kruger, K. Wallmach, & J. Munday (Eds.), Corpus- based translation studies: Research and applications (pp. 187–208). Continuum London.
 • House, J. (2013). English as a lingua franca and translation. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 279–298. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798855
 • House, J. (2015). Global English, discourse and translation: Linking constructions in English and German popular science texts. Target. International Journal of Translation Studies, 27(3), 370–386. https://doi.org/10.1075/target.27.3.03hou
 • House, J. (2016). ELF and translation. In M.-L. Pitzl & R. Osimk-Teasdale (Eds.), English as a lingua franca: Perspectives and prospects. Contributions in honour of Barbara Seidlhofer (pp. 187–192). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9781501503177-026
 • Jenkins, J. (2009). English as a lingua franca: Interpretations and attitudes. World Englishes, 28(2), 200–207. https://doi.org/10.1111/j.1467-971X.2009.01582.x
 • Jenkins, J. (2018). The future of English as a lingua franca? In J. Jenkins, W. Baker, & M. Dewey (Eds.), The Routledge handbook of English as a lingua franca (pp. 594–605).
 • Jenkins, J., Cogo, A., & Dewey, M. (2011). Review of developments in research into English as a lingua franca. Language Teaching, 44(3), 281–315. https://doi.org/10.1017/S0261444811000115
 • Kachru, B. B. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the outer circle. In R. Quirk & H. G. Widdowson (Eds.), English in the world: Teaching and learning the language and literatures (pp. 11–30). Cambridge University Press.
 • Keown, C. (2017). Translating the Referee: English as a Lingua Franca in International Sport and the Need for Translation. Minor Translating Major-Major Translating Minor-Minor Translating Minor, 9, 192–215.
 • Kiraly, D. (2004). Preparing students today to meet market demands tomorrow. In M. Forstner & H. Lee-Jahnk (Eds.), nternationales CIUTI-Forum: Marktorientierte Translationsausbildung (pp. 101–118). Peter Lang.
 • Kranich, S., House, I., & Becher, V. (2012). Changing conventions in English-German translations of popular scientific texts. In K. Braunmüller & C. Gabriel (Eds.), Multilingual individuals and multilingual societies (Vol. 13, p. 315). John Benjamins Publishing.
 • Leal, A. (2013). The European Union and translation studies: Unity, multiplicity and English as a lingua franca (ELF). Translation Spaces, 2(1), 63–80. https://doi.org/10.1075/ts.2.04lea
 • Leal, A. (2016). Translation at the European Union and English as a lingua franca: Can erasing language hierarchy foster multilingualism? New Voices in Translation Studies, 14, 1–22.
 • Leal, A. (2021). The European Union’s translation Policies, practices and ideologies: Time for a translation turn. Perspectives, 1–14. https://doi.org/10.1080/0907676X.2021.1927121
 • Lee, T. E. (2020). English as a lingua franca (ELF) in Chinese fansubbers’ practices: With reference to Rizzoli & Isles over six seasons. Babel, 66(3), 365–380. https://doi.org/10.1075/babel.00108.lee
 • Määttä, S. K. (2015). Interpreting the discourse of reporting: The case of screening interviews with asylum seekers and police interviews in Finland. Translation & Interpreting, 7(3), 21–35. http://10.12807/ti.107203.2015.a02
 • Määttä, S. K. (2017). English as a Lingua Franca in telephone interpreting: Representations and linguistic justice. The Interpreters’ Newsletter, 22, 39–56. http://hdl.handle.net/10138/234791
 • Määttä, S. K. (2020). Translating child protection assessments for ELF users: Accommodation, accessibility, and accuracy. Journal of English as a Lingua Franca, 9(2), 287–307. https://doi.org/10.1515/jelf-2020-2042
 • Man, J. P., Weinkauf, J. G., Tsang, M., & Sin, J. H. D. D. (2004). Why do some countries publish more than others? An international comparison of research funding, English proficiency and publication output in highly ranked general medical journals. European Journal of Epidemiology, 19(8), 811–817. https://doi.org/10.1023/B:EJEP.0000036571.00320.b8
 • Marszalenko, J. E. (2015). English as a lingua franca in interpreter-mediated criminal proceedings in Japan: The issue of readability of translated judgment texts. FORUM. Revue Internationale d’interprétation et de Traduction/International Journal of Interpretation and Translation, 13(2), 45–68. https://doi.org/10.1075/forum.13.2.03mar
 • Mauranen, A. (2021). ELF and translation as language contact. In A. Mauranen & S. Vetchinnikova (Eds.), Language change: The impact of English as a lingua franca (pp. 95–122). Cambridge University Press.
 • Meierkord, C., & Knapp, K. (2002). Approaching lingua franca communication. In K. Knapp & C. Meierkord (Eds.), Lingua franca communication (pp. 9–28). Peter Lang.
 • Montgomery, S. L. (2009). English and Science: Realities and issues for translation in the age of an expanding lingua franca. The Journal of Specialised Translation, 11, 6–16. https://www.jostrans.org/issue11/art_montgomery.pdf
 • Murphy, A. C. (2013). Incorporating editing into the training of English language students in the era of English as a lingua franca. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 235–255. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798853
 • Ostler, N. (2010). The last lingua franca: English until the return of Babel. Bloomsbury Publishing USA.
 • Pennycook, A. (2021). The future of Englishes: One, many or none? In A. Kirkpatrick (Ed.), The Routledge handbook of world Englishes (2nd ed., pp. 679–692). Routledge.
 • Pisanski Peterlin, A. (2013). Attitudes towards English as an academic lingua franca in translation. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 195–216. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798851
 • Pym, A. (2006). Globalization and the politics of translation studies. Meta: Journal Des Traducteurs/Meta: Translators’ Journal, 51(4), 744–757. https://doi.org/10.7202/014339ar
 • Reithofer, K. (2011). English as a lingua franca and interpreting. Studia Universitatis Babes-Bolyai-Philologia, 56(1), 121–131.
 • Salager-Meyer, F. (2008). Scientific publishing in developing countries: Challenges for the future. Journal of English for Academic Purposes, 121–132. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2008.03.009
 • Saldanha, G., & O’Brien, S. (2014). Research methodologies in translation studies. Routledge.
 • Schlöglová, T. (2020). English as a lingua franca and simultaneous interpreting: Potential challenges and strategies applied [Unpublished master’s thesis]. Charles University.
 • Seidlhofer, Barbara. (2011). Understanding English as a lingua franca. Oxford University Press.
 • Song, J. (2020). Relieving effects of prefabricated chunks in conference interpreting from English to Chinese in an ELF context. Asia Pacific Translation and Intercultural Studies, 7(2), 214–229. https://doi.org/10.1080/23306343.2020.1756174
 • Stewart, D. (2013). From pro loco to pro globo: Translating into English for an international readership. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 217–234. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798852
 • Stewart, D. (2021). English for a global readership: Implications for the L2 translation classroom. Translation Quarterly, 101, 93–112.
 • Šveda, P., & Djovčoš, M. (2021). The dominance of English: A survey of market signals and student motivation in T&I university programmes in Slovakia. FORUM. Revue Internationale d’interprétation et de Traduction/International Journal of Interpretation and Translation, 19(2), 164–180. https://doi.org/10.1075/forum.20031.sve
 • Szymańska-Tworek, A., & Sycz-Opoń, J. (2020). English as a lingua franca: Attitudes of Polish interpreting students. Beyond Philology, 17(1), 35–71. https://doi.org/10.26881/bp.2020.1.02
 • Tang, J. (2017). Translating into English as a non-native language: A translator trainer’s perspective. The Translator, 23(4), 388–403. https://doi.org/10.1080/13556509.2017.1385941
 • Tardy, C. (2004). The role of English in scientific communication: Lingua franca or tyrannosaurus rex? Journal of English for Academic Purposes, 3(3), 247–269. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2003.10.001
 • Taviano, S. (2013). English as a lingua franca and translation. The Interpreter and Translator Trainer, 7(2), 155–167. https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10798849
 • Taviano, S. (2018). ELF as a translational lingua franca: Reciprocal influences between ELF and translation. The Translator, 24(3), 249–262. https://doi.org/10.1080/13556509.2018.1504271
 • Taviano, S. (2021). ELF communication and intercultural mediation: An interdisciplinary approach. InTRAlinea, 23.
 • van Weijen, D. (2012). The language of (future) scientific communication. Research Trends, 31(11), 2012. www.researchtrends.com/researchtrends/vol1/iss31/3
 • Wohlin, C. (2014). Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, 1–10. http://dx.doi.org/10.1145/2601248.2601268

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazan İŞİ> (Sorumlu Yazar)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7448-566X
Türkiye


Korkut İŞİSAĞ>
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3569-4669
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2022, Sayı 32

Kaynak Göster

APA İşi, N. & İşisağ, K. (2022). Implications of English as a Lingua Franca for Translation and Interpreting: Current and Future Directions . Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi , 2022 (32) , 121-139 . DOI: 10.37599/ceviri.1114140