Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 34 - 44 2019-06-25

Milli Eğitim Bakanlığı 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programında Cinsel Gelişim Ve Eğitim

Ümit Deniz [1] , Rukiyye Yıldız Altan [2]


Cinsel eğitim, bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini kavraması, olumlu bir kişilik geliştirmesi, diğer bireylerin cinselliğine, haklarına, görüş ve davranışlarına saygılı bir bakış açısı edinmesi ve olumlu değer yargıları geliştirmesi eğitimi olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun ilk yaşlarında cinsel gelişimini destekleme görevini anne babalar ile birlikte eğitimciler de üstlenmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin de, çocukların kendi cinsiyetlerine olan algı ve davranışlarını oluşturmalarında, cinsel olarak gelişimlerinde önemli bir rolü vardır. Bu görüşten hareketle araştırmada,  Milli Eğitim Bakanlığı (2013), 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programının incelenmesi amacı ile yapılan betimsel türdeki araştırmada veriler doküman analizi ile toplanmıştır. Programın incelenmesi her iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programında cinsel gelişim ve eğitim ile ilgili olabilecek açıklamalara yer verildiği saptanmıştır. Programda, cinsel gelişim ve eğitim ile de ilgili olan sosyal ve duygusal gelişim özellikleri arasında güven duygusu, bağımsızlık ve merak duygusu, kendini ifade edebilme becerileri, öz farkındalık duygusu gibi özelliklere yer verilmiştir. Bununla birlikte programda, program ilkelerine uygun olarak, öğretmenlerin, sınıftaki çocukların gereksinimleri doğrultusunda kazanım ve gösterge belirleyerek her gelişim alanına yönelik eğitim yapabilecekleri yönünde esneklik tanındığı belirlenmiştir.

Okul öncesi eğitim, program, 0-36 aylık çocuk
 • Akyıldız, N. (2014). 0-6 yaş arasında cinsellik. Erişim adresi: http://kolektifpsikoloji.com/cocuklar-cinselligi-nasil-algilar/
 • Artan, İ. (2002). Cinsel eğitim etkinliklerinin ders programları aracılığı ile uygulanması. Yaşadıkça Eğitim, 73.
 • Bulut, A. (1998). Çocuklukta cinsel eğitim. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 2(1), 53-57.
 • Chrisman, K. ve Couchenour, D. (2002). Healthy sexuality development. A Guide for Early Childhood Educators and Families. Washington: National Association for the Education of Young Children. ISBN-1-928896-05-7
 • Çok, F. (2003). Ergenlerin cinsel eğitimi bir program denemesi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Deniz, Ü. (2012). Okul Öncesi Dönemde Cinsel Kimlik Gelişimi ve Eğitim, N. Aral ( Ed.) Aile ve Çocuk Prof. Dr. Mine Mangır’ın Anısına içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Deniz, Ü. ve Kesicioğlu, O.S. (2014). Sexuality-related questions of children in early childhood period and appropriate approaches, Preschool Educatıon In Turkey And In The World: A Theorıcal And Empırıcal Perspectıve. Sofıa: Kliment Ohridski University.
 • Eğercioğlu, Elçin (2009). “Çocuk ve Cinsellik”, Erişim adresi: http://www.bebekhastanesi.com/makale_detay.asp?MakaleID=614
 • Eliküçük, A. ve Sönmez, S. (2011). 6 yaş çocuklarının cinsel gelişim ve eğitimiyle ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Aile ve Toplum, 7 (25), 45-62.
 • Güngör Aytar, A., Artan, İ. ve Boztepe, H. (2014). Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Martin, C. L. ve Ruble, D. N. (2009). Patterns of gender development. Annual Review of Psychology, 61, 353–381.
 • Quinn, P. C., Yahr, J., Kuhn, A., Slater, A.M. ve Pascalils, O. (2002). Representation of the gender of human faces by infants: a preference for female. Perception, 31,1109-1121.
 • Olcay Kademoğlu, S. (2017). Çocuklara cinselliği nasıl anlatmalı? Erişim adresi: http://www.istanbulparentingclass.com/makaleler/cocuklara-cinselligi-nasil-anlatmali.html
 • Özsungur, B. (2010). Cinsel kimlik gelişimi ve cinsel kimlik bozukluğunda psikososyal değişkenler: gözden geçirme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17 (3).
 • Öztürk, M.O. (2001). Cinsel Uyum Sorunları. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (s:443-462.) yenilenmiş 8. baskı içinde, Ankara: Tuna Matbaacılık.
 • Petty, K. (2001). When young children explore anatomy dilemma or development? Texas Child Care. Erişim adresi: http://www.childcarequarterly.com/winter01_story1a.html
 • SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the United States), (2018). Erişim adresi: https://siecus.org/issues/
 • Tuğrul, B. ve Artan, İ. (2001). Çocukların cinsel eğitimiyle ilgili annelerin görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 141 – 149.
 • Zosuls K.M., Ruble, D.N., Tamis-LeMonda, C.S., Shrout, P.E., Bornstein, M.H. ve Greulich, F.K. (2009). The acquisition of gender labels in infancy: implications for sex-typed play. Development Psychology, 45,688–701.
Birincil Dil tr
Konular Gelişim Psikolojisi
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5338-8254
Yazar: Ümit Deniz
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9233-9444
Yazar: Rukiyye Yıldız Altan
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

APA Deniz, Ü , Yıldız Altan, R . (2019). Milli Eğitim Bakanlığı 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programında Cinsel Gelişim Ve Eğitim. Çocuk ve Gelişim Dergisi , 2 (3) , 34-44 . DOI: 10.36731/cg.544056