Çocuk ve Gelişim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2636-8935 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hatice BEKİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg


Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)çocuk gelişimi alanında bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yayın kurulu farklı üniversitelerin öğretim elemanında oluşmaktadır.  Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ASOS Index, idealonline, Google Scholar indekslerinde taranan ve 2019 yılından itibaren uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olan Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D),  sizlerin önemli katkıları ile Social Science Citation Index (SSCI)  indexinde ve TR Dizin'de yer almayı hedeflemektedir.

Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış bilimsel araştırma ve derleme çalışmalarınızı sisteme yüklemeniz Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)'ne önemli katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D) 

Baş Editörü 

http://dergipark.gov.tr/cg 

Çocuk ve Gelişim Dergisi

e-ISSN 2636-8935 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hatice BEKİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cg
Kapak Resmi


Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)çocuk gelişimi alanında bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yayın kurulu farklı üniversitelerin öğretim elemanında oluşmaktadır.  Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ASOS Index, idealonline, Google Scholar indekslerinde taranan ve 2019 yılından itibaren uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olan Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D),  sizlerin önemli katkıları ile Social Science Citation Index (SSCI)  indexinde ve TR Dizin'de yer almayı hedeflemektedir.

Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış bilimsel araştırma ve derleme çalışmalarınızı sisteme yüklemeniz Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)'ne önemli katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Neriman ARAL 

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D) 

Baş Editörü 

http://dergipark.gov.tr/cg 

Cilt 3 - Sayı 6 - 25 Ara 2020
 1. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 12
  Fatma Betül ŞENOL, Münevver CAN
 2. 5-6 Yaş Grubu Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 13 - 27
  Zeyneb ARIKAN, Aysel TÜFEKCİ
 3. Identifying Web Pedagogical Content Knowledge (W-PCK) Level of Early Childhood Teachers
  Sayfalar 28 - 37
  Sühendan ER, Meltem Huri BATURAY, Mehtap TUFAN
 4. Mülteci Öğrencilerin Çizdiği Resimler Yardımıyla Okula Uyum Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 38 - 50
  Ridvan KARABULUT, Enver TÜRKSOY, Nurdan KASAPOĞLU, Hilal KIRAT
 5. Investigation of visual perception and motor skills in low vision and healthy children
  Sayfalar 51 - 59
  Fatma TAŞKIN, Bilge BAŞAKCI ÇALIK, İbrahim TOPRAK
 6. Çocuk Oyun Alanlarının Tarihi Gelişimi
  Sayfalar 60 - 75
  Sinem KAHYA CANLİ, Deniz DEMİRARSLAN