Yayın Etiği ve Yayın Malpraktis Bildirimi

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D) uluslararası hakemli bir dergidir ve en iyi yayıncılık etiği standartlarını teşvik etmekte ve yanlış yayın uygulamalarına karşı tüm olası önlemleri almaktadır. Editörler, yazarlar, hakemler ve yayıncı, etik davranış standartlarına uyduklarını kabul etmek durumundadır.