Amaç

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D), sizlerin önemli katkıları ile Social Science Citation Index (SSCI)  indexinde ve TR Dizin'de yer almayı hedeflemektedir.

Üçüncü sayısı 25.06.2019 tarihinde yayımlanacak  Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D),  için Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış bilimsel araştırma ve derleme çalışmalarınızı sisteme yüklemeniz Çocuk ve Gelişim Dergisi'ne önemli katkı sağlayacaktır.


Kapsam

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D), çocuk gelişimi alanında bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlayan yılda iki kez düzenli olarak yayınlanan, yayın kurulu 35 farklı üniversitenin 73 öğretim üyesinden oluşan Directory of Research Journals Indexing (DRJI), ASOS Index, idealonline, Google Scholar indekslerinde taranan 2019 yılından itibaren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Çocuk ve Gelişim Dergisi (ÇG-D)’nin ilk sayısı beş makale ile  25.06 2018 tarihinde  ikinci sayısı ise yine beş makale ile  25.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.