Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 65 - 78 2017-12-31

Inscriptions from the Imamzadeh Azhar’s Tomb in Razan of Hamadan
Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri

Hamidreza Sohrabiabad [1]


The language, alphabet, and writing style used in inscriptions; the concepts and terms in these inscriptions; and the materials and techniques used are important elements that reveal the understanding and quality of the period’s art through its socio-cultural, economic, and political structures. The Province of Hamadan, located within the historical borders of Azerbaijan, is quite rich in terms of Turkish-Islamic architectural works. These works, however, have not been subjected to examination by scientists. Recognizing the cultural and material heritage of this geography, which has sociocultural, political, and economic associations through its Anatolian geography on account of its location throughout history will also be useful for defining the art that exists in Anatolia. This study puts the inscriptions of Imamzadeh Azhar’s Tomb, located in Razan, under the spotlight and examines the inscriptions found within the tomb by transferring general information about the buildings construction and plan features.

Kitabelerde kullanılan dil, alfabe, yazı üslubu, geçen kavram ve terimler, ele alınan malzeme ve teknikler, dönemin sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi yapısı ile sanat anlayışı ve kalitesini anlatan birer güzel belgelerdir. Tarihi Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan Hemedan Eyaleti, Türk-İslam mimari eserler açısından bir hayli zengindir. Ne var ki bu eserler, bilim adamları tarafından incelemeye konu edilmemiştir. Tarih boyunca bulunduğu coğrafi konumu hasebiyle Anadolu coğrafyası ile sosyokültürel, siyasi ve ekonomik ilişkide olan bu coğrafyanın kültürel ve maddi mirasının tanınması Anadolu’da var olan sanatın tanıması için de yararlı olacaktır. Bu bağlamda çalışmamızda Rezen’de bulunan İmamzâde Azher Türbesi’nin kitabeleri mercek altına alınacak binanın inşa ve plan özellikleri hakkında genel bilgiler aktarılarak Türbede bulunan kitabeler incelenecektir.
  • Araştırma ve İncelemeler Altun, Ara, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. Arslan, Mustafa, “Kutsal ve Seküler Arasında: Hıdrellez ve Türbe Kültürleri Çevresinde Gelişen Eğlence Kültürü”, Birey ve Toplum, V/10, (2015), s. 91-104. Arslan, Celil - Yıldıray Özbek, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri 2008. Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul 2007. Baş, Ali & Tolga Bozkurt, “Konya Bedesteni”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2003), s. 507-529. Cezar, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977. Dâ’i’ül-İslam, Seyit Muhammedali, Ferheng-i Nizam (Farsi be Farsi), C.I, Tahran 1984. Dihhudâ, Aliekber, Lugatnâme, C.III, Tahran 1999. Fatimî, Seyit Ebulhasan, Sima-yı Gerdişgeri-yi Ostan-ı Hemedan, Hemedan 2001. Kalafat, Yaşar, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara 1990. Le Strange, Guy, The Lands Of The Eastern Caliphate, London 1905. Meşkür, Muhammed Cevad, Desturname (der Sarf ü Nahv-i Zeban-ı Parsi), Tahran 1972. Mustafavî, Seyit Muhammed, Kitab-i Hegmetâne, Tahran 1954. Öney, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Antik Devir Malzemesi, Ankara 1970. Pazûki, N. vd., Asar-ı Sebt Şüdey-i İran der Fihrist-i Asar-ı Milli, Tahran 2006. Sohrabiabad, Hamidreza, Hemedan (İran) Türk Dönemi Yapılarındaki İnşa, Usta ve Onarım Kitabeleri, Ankara 2016. , “Hemedan’daki Karagan Türbeleri’nin Kitabeleri Hakkında Bazı Düşünceler”, Türk Kültürü, 2015/2, (2015), s. 135-150. Sönmez, Zeki, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslâm Mimarisinde Sanatçılar, Ankara 1989. Stern, Samule Miklos, “The Inscriptions of the Kharraqan Mausoleums”, Iran, 4/1, (1966), s. 21-27. Stronach, David & Cuyler Young, “Three Seljuq Tomb Towers”, Iran, 4/1, (1966), s. 1-20. Şimşek, Selma & Hülya Kaynar, “Sivas’taki Tarihi Eserlerde Mermer Kullanımı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 4/8, (2011), s. 1-15. Tuncer, Orhan Cezmi, Anadolu Kümbetleri -I- Selçuklu Dönemi, Ankara 1986. Turan, Osman, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi (Türk Dünya Nizamının Millî İslami ve İnsani Esasları), İstanbul 1978. Ukâbî, Muhammed Mehdi, Dayeretül-Maarif-i Binahay-i Tarihiy-i İran der Devrey-i İslam-i (Binahay-i Aramgah-i), Tahran 1988. Useynov, Mikayil, İstoriya Arhitekturı Azerbaydjana, Moskova 1963. Ünal, Rahmi Hüseyin, “Gevaş (Van) İzzeddin Şir Camii’ne İlişkin Gözlemler”, Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu, Van 1996, s. Yardım, Ali, Alanya Kitabeleri (Tespit, Tescil, Tasnif ve Değerlendirme), İstanbul 2002. , Amasya Burmalı Minare Camii Kitabeleri, Ankara 2004. Yazar, Turgay, “Nahçivan’da Türk Mimarisi”, Türkler, C.8, Ankara 2002. , Nahçivan’da Türk Mimarisi (Başlangıcından 19. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2007. Yıldız, İrfan & Erkan Koç, “Mardin’deki Tarihi Köprüler Üzerine Bir Değerlendirme”, Mukaddime, Sayı: 2, (2010), s. 97-117. Yücel, Erdem, “Türk Mimarisinde Ağaç İşleri”, Arkitekt, No. 325, (1968), s. 25. İnternet Kaynakları http://emamzadegan.ir/emamzadehbank (erişim tarihi: 28.10.2017) http://roozpedia.ir/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.B3.D9.84.D8.AC.D9.88.D9.82.DB.8C.D8.A7.D9.86_.28.DB.B4.DB.B2.DB.B9.E2.80.93.DB.B5.DB.B9.DB.B0_.D9.87.E2.80.8D..D9.82..29, (erişim tarihi 31.10.2017).
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hamidreza Sohrabiabad (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Ekim 2017
Kabul Tarihi : 12 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { cihannuma373088, journal = {Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-0678}, eissn = {2148-8843}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {65 - 78}, doi = {10.30517/cihannuma.373088}, title = {Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri}, key = {cite}, author = {Sohrabiabad, Hamidreza} }
APA Sohrabiabad, H . (2017). Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri. Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 65-78 . DOI: 10.30517/cihannuma.373088
MLA Sohrabiabad, H . "Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 65-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cihannuma/issue/33624/373088>
Chicago Sohrabiabad, H . "Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri AU - Hamidreza Sohrabiabad Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30517/cihannuma.373088 DO - 10.30517/cihannuma.373088 T2 - Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 3 IS - 2 SN - 2149-0678-2148-8843 M3 - doi: 10.30517/cihannuma.373088 UR - https://doi.org/10.30517/cihannuma.373088 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri %A Hamidreza Sohrabiabad %T Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri %D 2017 %J Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi %P 2149-0678-2148-8843 %V 3 %N 2 %R doi: 10.30517/cihannuma.373088 %U 10.30517/cihannuma.373088
ISNAD Sohrabiabad, Hamidreza . "Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Aralık 2017): 65-78 . https://doi.org/10.30517/cihannuma.373088
AMA Sohrabiabad H . Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri. Cihannüma. 2017; 3(2): 65-78.
Vancouver Sohrabiabad H . Hemedan-Rezen, İmamzâde Azher Türbesi’nin Kitabeleri. Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(2): 78-65.