Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2149-0678 | e-ISSN 2148-8843 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |


Cihannüma

TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


P-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843


Sahibi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan GÖKÇEİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editör

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof. Dr. Vehbi GÜNAY, Ege Üniversitesi

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Dr. İrfan KOKDAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Özer KÜPELİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Dr. Haydar YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

Yayın Türü

Uluslararası Hakemli Süreli Yayın


Yayın Sıklığı

Yılda İki Sayı


Yazışma Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Balatçık-Çiğli/İzmir

Tel: +90(232) 329 35 35-8508

Faks: +90(232) 329 35 19

e-posta: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-0678 | e-ISSN 2148-8843 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cihannüma

TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


P-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843


Sahibi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan GÖKÇEİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editör

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof. Dr. Vehbi GÜNAY, Ege Üniversitesi

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Dr. İrfan KOKDAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Özer KÜPELİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Dr. Haydar YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

Yayın Türü

Uluslararası Hakemli Süreli Yayın


Yayın Sıklığı

Yılda İki Sayı


Yazışma Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Balatçık-Çiğli/İzmir

Tel: +90(232) 329 35 35-8508

Faks: +90(232) 329 35 19

e-posta: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Cilt 5 - Sayı 1 - Tem 2019
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
 2. Kuzey Azerbaycan’daki Türk İslam Eserlerinde Arslan Figürü
  Sayfalar 1 - 31
  Ersel Çağlıtütüncügil
 3. XVIII. Yüzyılda İzmir’de Hayırsever Bir Kadın: Mehmet Paşa Kızı Ayşe Hanım ve Vakfı
  Sayfalar 33 - 64
  Yasin Taş
 4. Tire Dokuma Endüstrisi ve Damga Mukataası (18. Yüzyıl)
  Sayfalar 65 - 76
  Mikail Acıpınar
 5. Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819
  Sayfalar 77 - 10
  Mahmut Tat
 6. Yeni Fotoğraflar ve Belgeler Işığında Ali Ulvi (Gerçek) Baba: Yaşamı ve Eserleri
  Sayfalar 111 - 138
  Siren Bora
 7. The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy
  Sayfalar 139 - 164
  Jan Hladík, Radim Ječný
 8. Umberto Eco (Editör), Antik Yakındoğu, (Çeviren: Leyla Tonguç Basmacı), Alfa Yayıncılık, İstanbul 2018, 520 sayfa, 47 resim + 9 harita, ISBN: 978-605-171-780-7
  Sayfalar 165 - 169
  Gökhan Kağnıcı
 9. Michael B. Barry, Homage to al-Andalus: The Rise and Fall of Islamic Spain, Andalus Press, Dublin, 2016, 256 shf., ISBN: 9780993355417
  Sayfalar 170 - 174
  Enes Şanal
 10. Joris Oddens, Een vorstelijk voorland. Gerard Hinlopen op reis naar Istanbul (1670-1671), Walburg Pers; Zutphen, 2009, 272 s., res., hrt., ISBN: 9789057306020
  Sayfalar 175 - 177
  Mahmut Halef Cevrioğlu
 11. A Companion to the Byzantine Culture of War, ca. 300-1204, Ed. Yannis Stouraitis, Leiden: Brill, 2018, 490 shf., ISBN: 978-90-04-35551-4 (hardback); ISBN: 978-90-04-36373-1 (e-book)
  Sayfalar 178 - 184
  Arslan Kılıç
Dizinler