Amaç

Dergimiz; sosyal ve beşeri bilimler alanında yayın yapan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilgi, görgü ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayarak, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan Cihannümâ: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan hakemli bir dergidir.

Cihannüma'ya, sosyal ve beşeri bilimler alanında her türlü yayın kabul edilmekle birlikte tarih, coğrafya ve tarihi coğrafya alanlarındaki yazılara öncelik verilmektedir.