Değerlendirme Süreci

  • Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak kaynakçalar dahil eksiksiz olarak e-dergi sistemine yüklenmelidir.
  • Cihannüma'ya yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar ‘Turnitin’ programı ile taranarak intihal kontrolünden geçirilmektedir. İntihal taraması sonucuna göre yazılar reddedilebilir veya yeniden düzenlenmesi istenebilir.
  • Kabul edilen yazılar yayın kurulu tarafından dergi ilkelerine ve biçimsel özelliklerine uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunan yazılar konunun uzmanı yurtiçi/yurtdışından iki hakeme gönderilir. Bu süreçte hakem ve yazar kimlikleri gizli tutulur.
  • Hakemlere yazıların incelenmesi için tanınan süre en fazla 30 gündür.
  • Hakem raporları şayet yazılarla ilgili bir takım önerilerde bulunuyorsa, döndükten sonra en geç 15 gün içerisinde yazarlara ulaştırılır. Yazarlar, hakemlerin önerilerine göre çalışmalarını yeniden düzenler, fakat hakemlerin önerilerine katılmadıkları noktalar varsa bunları gerekçeleriyle beraber izah ederler.
  • İki hakemden olumlu rapor alan yazılar yayın kurulunun son onayı ile yayımlanır. Raporlardan biri olumlu, biri olumsuz olursa, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporuna göre yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.
  • Hakem süreci olumlu sonuçlanan makaleler, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.
  • Yayına kabul edilen yazıları için yazarlar, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile editör, editör yardımcıları ve İngilizce dil uzmanının düzeltme yapma haklarını kabul etmiş sayılır.
  • İncelemeye sunulan yazılarda olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, bu dergi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Cihannüma sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.