Açık Erişim Politikamız

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi; bilimsel araştırmaları insanlığa ücretsiz sunmanın, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimseyerek, tüm sayılarına ve makalelerine açık erişim sağlamaktadır. Dergimiz bu kapsamda, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri "okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma" izni vermektedir.

Open_Access.png