Sahibi

Prof.Dr. Turan GÖKÇE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye (turan.gokce@ikc.edu.tr)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Editör

Prof.Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye (ctelci35@gmail.com)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Beycan HOCAOĞLUİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye (beycan.hocaoglu@ikc.edu.tr)

Yayın Kurulu

Doç.Dr. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye (yahyaaraz@hotmail.com)

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino, İtalya (elisabetta.benigni@unito.it)

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul, Almanya (Gasimov@oidmg.org)

Prof.Dr. Vehbi GÜNAY, Ege Üniversitesi, Türkiye (vehbi.gunay@ege.edu.tr)

Doç.Dr. Barbara S. KINSEY, Universty of Central Florida, ABD (barbara.kinsey@ucf.edu)

Dr. Öğr. Üyesi İrfan KOKDAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye (irfan.kokdas@ikc.edu.tr)

Prof.Dr. Özer KÜPELİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye (ozer.kupeli@ikc.edu.tr)

Doç.Dr. Kent F. SCHULL, Binghamton University, ABD (kschull@binghamton.edu)

Doç.Dr. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington, ABD (naltikri@umw.edu)

Dr. Öğr. Üyesi Haydar YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye (haydar.yalcin@ikc.edu.tr)