Cihannuma: Journal of History and Geography Studies
Cover Image
ISSN 2149-0678 | e-ISSN 2148-8843 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Izmir Katip Celebi University |

Cihannüma

JOURNAL OF HISTORY AND GEOGRAPHY STUDIESP-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843


Owner

Izmir Kâtip Çelebi University

Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences

Prof. Dr. Turan GÖKCE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editor

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Responsible Editor

Yrd. Doç. Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editorial Board

Assoc.Prof. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül University

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof.Dr. Vehbi GUNAY, Ege University

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Assist.Prof. İrfan KOKDAŞ, Izmir Kâtip Çelebi University

Prof.Dr. Özer KUPELİ, Izmir Kâtip Çelebi University

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Assist.Prof. Haydar YALCIN, Izmir Kâtip Çelebi University


 

Publication Type

International Peer-reviewed Periodicals


Publication Frequency

Biannually


Corresponding Address

Izmir Kâtip Çelebi University Faculty of Humanities and Social Sciences, Balatcik-Cigli/Izmir

Phone: +90(232) 329 35 35-8508

Fax: +90(232) 329 35 19

e-mail: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Cihannuma: Journal of History and Geography Studies

ISSN 2149-0678 | e-ISSN 2148-8843 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Izmir Katip Celebi University |
Cover Image

26.435

56.522

Cihannüma

JOURNAL OF HISTORY AND GEOGRAPHY STUDIESP-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843


Owner

Izmir Kâtip Çelebi University

Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences

Prof. Dr. Turan GÖKCE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editor

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Responsible Editor

Yrd. Doç. Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi


Editorial Board

Assoc.Prof. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül University

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof.Dr. Vehbi GUNAY, Ege University

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Assist.Prof. İrfan KOKDAŞ, Izmir Kâtip Çelebi University

Prof.Dr. Özer KUPELİ, Izmir Kâtip Çelebi University

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Assist.Prof. Haydar YALCIN, Izmir Kâtip Çelebi University


 

Publication Type

International Peer-reviewed Periodicals


Publication Frequency

Biannually


Corresponding Address

Izmir Kâtip Çelebi University Faculty of Humanities and Social Sciences, Balatcik-Cigli/Izmir

Phone: +90(232) 329 35 35-8508

Fax: +90(232) 329 35 19

e-mail: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Volume 4 - Issue 2 - Dec 2019
 1. İçindekiler
  Pages 1 - 1
  Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi
 2. Irak Selçukluları’nda Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Dini Yapı Hakkında
  Pages 1 - 14
  Hüseyin Kayhan
 3. Statüleri ve Mahiyetleri Açısından Osmanlı Ekonomisinde Büyük Çiftlikler (18. Yüzyıl)
  Pages 15 - 43
  Zafer Karademir
 4. Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar)
  Pages 45 - 60
  Yunus Arifoğlu
 5. Mancarcık Kuyusu Cinayeti: 19. Yüzyılda Antalya’da Hovardalar, Azatlı Köleler ve Rakkase Kadınlar
  Pages 61 - 81
  Evren Dayar
 6. Ordu Kentsel Sit Alanının Doku Özellikleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 83 - 113
  Türkan Özgür, Füsun Kocatürk
 7. Saiklerin ve Sebeplerin Işığında 986-998/1578-1590 Tarihli Osmanlı-Safevî Savaşı
  Pages 115 - 140
  Rudi Matthee (Çev. / Trans. İlker Külbilge)
 8. Rus Hâkimiyeti Döneminde Türkistanlı Müslüman Aydınların Dârü’l-islâm Algısı
  Pages 141 - 154
  Hisao Komatsu (Çev. / Trans. Yahya Kemal Taştan)
 9. Maurus Reinkowski, Düzenin Şeyleri, Tanzimat’ın Kelimeleri: 19. Yüzyıl Osmanlı Reform Politikasının Karşılaştırmalı Bir Araştırması, Çeviren: Çiğdem Canan Dikmen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017, 351 shf., ISBN: 9789750840609
  Pages 155 - 158
  Özer Chatıp
 10. Dario Fernandez Morera, The Myth of the Andalusian Paradise: Muslims, Christians, and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain, 4. Baskı, Wilmington Delaware: ISI Books, 2017, 358 shf., ISBN: 9781610170956.
  Pages 159 - 162
  Enes Şanal
 11. Seyyid Mustafa Salim, el-Fethü'l-Osmaniü'l-evvel Li’l-Yemen: 1538-1635, 6. Basım, Sana’a: Sana’a Üniversitesi yayını, 2006, 559 shf.
  Pages 163 - 165
  Maged Yahya Mujahed Lajah