Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 139 - 164 2019-07-11

Çekoslovakya Ekonomisinde Silahlanma Giderleri ve Silah Üretiminin Önemi
The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy

Jan Hladík [1] , Radim Ječný [2]


Bu makale Çekoslovakya silahlanma giderleri karakteri ve bunların iki dünya savaşı arasındaki dönemde silah üretimi ile arasındaki bağlantıları ve ülke ekonomisindeki savunma harcamalarının rolünü ele almaktadır. En derin ekonomik kriz zamanında ülke silah sektörünü olumsuz yönde etkileyen silah harcamalarını asgariye indirdi. Artan siyasi gerilimlerle birlikte ülkenin silah ürünlerine olan talebi arttı ve sonrasında da stratejik nedenlerle ülke üretimin daha güvenli yerlere taşınmasını teşvik etti. Silahlanmaya yönelik kapsamlı devlet yatırımları ve savunma altyapısının inşası ülkenin yeni getirilen vergilerden bile karşılayamadığı kaynaklara büyük talepler gerektiriyordu. Bu nedenle giderlerini borçlanarak finanse etmeye başladı. Devlet borçları hızla büyüdü, ancak devlet genellikle yerel alacaklılara borçlandı ve borçlanma oranlarını da makul sınırlar içinde muhafaza etti. Büyük silah harcamalarının çoklu etkisi silah sanayisinin yoğunlaştığı alanlara gelmişken sınır bölgeleri neredeyse etkilenmemiş ve orada yüksek işsizlik devam etmiştir.

This article maps out the nature of arms expenditure, its interconnection with arms production in interwar Czechoslovakia, and it investigates the role of arms expenditure in the national economy of the state. At the time of deepest economic crisis, the state minimised arms expenditure, something which had a negative impact on the arms industry. With increasing political tensions, however, the state’s demand for arms industry products was rising, and eventually – for strategic reasons – the state endeavoured to support the relocation of production to safer locations. The state’s extensive investment in arming itself and in the buildup of defence infrastructure required substantial resources, which the state was unable to cover, not even with the aid of newly instated tax revenue. Thus, the state decided to cover the costs through debt financing. The public debt rose fast, even though the state owed most of this debt to domestic creditors and debt servicing costs also remained reasonable. The multiplication effect of extensive arms costs affected areas where the arms industry was concentrated, while the border region received hardly any stimulus, with high unemployment persisting there.

 • Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic: Digital repository. Common Czech-Slovak digital library (“PSP ČR”). Stenographic protocols from the meeting of the Czechoslovak National Assembly 1929-1935. Stenoprotokol z 353. schůze konané ve středu 5. prosince 1934. [cit 2018-07-22]. Available online at: http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/353schuz/s353001.htm
 • PSP ČR. Stenographic protocols from the meeting of the Czechoslovak National Assembly 1929-1935. Stenoprotokol z 353. schůze konané ve středu 5. prosince 1934. [cit 2018-07-24]. Available online at: http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/353schuz/s353001.htm.
 • PSP ČR. Chamber of Deputies N. S. R. Č. 1937. 4th electoral period. 6th meeting. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1112) o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků ze dne 10. prosince 1937. [cit 2018-08-01]. Available online at: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1174_00.htm
 • National Archives in Prague (“NA”),. Fond Nejvyšší účetní kontrolní úřad (“NÚKÚ”), box 480, inv. no. 235, National Defence Ministry ref. no. 2113–dův.V./4.odděl.1932, Key to financial statements “National Defence Material Needs Fund” for 1931.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Ministerstvo financí Ad. č. 22508/37-I/1. Využití půjčky obrany státu, 29. dubna 1937.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 2243, inv. no.424, Skontro přímých daní, daně z obratu a daně z přepychu, rok 1935.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 2243, inv. no.424, Skontro přímých daní, daně z obratu a daně z přepychu, rok 1936.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 2244, inv. no.427, Skontro přímých daní, daně z obratu a daně z přepychu, rok 1937.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 2244, inv. no.427, Skontro přímých daní, daně z obratu a daně z přepychu, rok 1938.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 480, inv. číslo 235, Ministerstvo národní obrany ref. no. 2259–dův.V./4.odděl.1933, Fond pro věcné potřeby národní obrany. Účetní závěrka za rok 1932 ze dne 29. dubna 1933.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 480, inv. no. 235, Ministerstvo národní obrany ref. no. 1964–dův. V./4. odděl.1934, Účetní závěrka fondu pro věcné potřeby národní obrany za rok 1933 ze dne 27. dubna 1934.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 480, inv. no. 235, Ministerstvo národní obrany ref. no. 2113–dův.V./4.odděl.1932, Popis jmění Fondu pro věcné účely národní obrany k 31. prosinci 1931 ze dne 18. dubna 1932.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 480, inv. no. 235, Ministerstvo národní obrany ref. no. 2259–dův.V./4.odděl.1933, Popis jmění fondu pro věcné potřeby národní obrany k 31. prosinci 1932 ze dne 29. dubna 1933.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 480, inv. no.235, Ministerstvo národní obrany ref. no. 2113–dův.V./4.odděl.1932, Fond pro věcné potřeby národní obrany. Účetní závěrka za rok 1931 ze dne 18. dubna 1932.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 480, inv. no.235, Ministerstvo národní obrany ref. no. 2451–dův.V./4.odděl.1931, Fond pro věcné potřeby národní obrany. Účetní závěrka za rok 1930 ze dne 26. března 1931.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 480, inv. no.235, Ministerstvo národní obrany ref. no. 2451–dův.V./4.odděl.1931, Popis jmění fondu pro věcné potřeby národní obrany k 31. prosinci 1930 ze dne 26. března 1931.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 480, inv. no.235, Ministerstvo národní obrany ref. no. 1964–dův. V./4. odděl.1934, Popis jmění fondu pro věcné potřeby národní obrany k 31. prosinci 1933 ze dne 27. dubna 1934.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 481, inv. no. 237, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. 1946 Taj. § gen. sekr. 1936, Schůze nejvyšší rady obrany státu dne 4. června 1936.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 481, inv. no. 237, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. 1946 Taj. § gen. sekr. 1936, Usnesení NROS z 9. schůze, konané ve dnech 27. 4., 8. 5. a 4. 6. 1936.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 481, inv. no. 237, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. ref. no. 20424 Taj.–gen. sekr. 1937, Usnesení NROS z 10. schůze, konané dne 3. května 1937 z 5. 6. 1937 – zv. čís. 7 Taj.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. 20424 Taj.–gen. sekr. 1937, Vybudování nového závodu fy „Česká zbrojovka Strakonice“ – usnesení 10. schůze NROS, 5. červen 1937.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Generální sekretariát obrany státu ref. no. 20426 Taj.–gen.sekr. 1937. Vybudování nového závodu fy „Čs. zbrojovka a. s. Brno“ – usnesení 10. schůze NROS.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. 20428 Taj.–gen. sekr. 1937, Vybudování leteckého průmyslu – usnesení NROS, 5. června 1937.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. 20429 Taj.–gen. sekr. 1937, Rozšířený železniční investiční program, usnesení NROS, 5. června 1937.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. 20466 Taj.–gen. sekr. 1937, Zřízení nových výroben munice pro velké kulomety – usnesení NROS, 12. července 1937.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. 20467 Taj.–gen. sekr. 1937, Vybudování nového závodu na výrobu výbušnin – usnesení NROS.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Generální sekretariát Obrany státu ref. no. 20474 Taj.–gen. sekr. 1937, Povolení finančních prostředků pro vojenské účely – usnesení NROS.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Ministerstvo železnic ref. no. 31.911/II-2b/1937, Úhrada výdajů za přípravné práce pro projektované dráhy Chust-Svalava, Strážné-Prešov, spis ze dne 30. června 1937.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, Předsednictvo ministerské rady ref. no. 1549/1623/5/37/m.3r. Využití půjčky obrany státu, 18. února 1937.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 482, inv. no. 238, ref. no. 18958 Taj. – V./4. odděl 1936, Stav přídělů fondu podle zákona 127/1934 a zvláštních úvěrů.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 484, inv. no. 239, Ministerstvo národní obrany ref. no. 22.085 Taj.–V/4. odděl.1938. Dotace fondu pro věcné potřeby NO. A účtování výnosu z půjčky obrany státu v roce 1937 ze dne 10. března 1938.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 485, inv. no. 239, K ref. no. 505 res. 1938. Sdělení o poznatcích a vadách 1938.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 485, inv. no. 239, K ref. no. 505 res. 1938. Sdělení o poznatcích a vadách 1938: Informační část.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 487, inv. no. 239, Ministerstvo národní obrany ref. no. 10349 Taj. pres./19. odděl./1938. Dohlídka NÚKÚ u MNO v r. 1937, dodatek z 19. dubna 1938.
 • NA. Fond NÚKÚ, box 487, inv. no. 239, Nejvyšší účetní kontrolní úřad ref. no. 299 res. 1937. Dohlídka u ministerstva národní obrany v roce 1937. Sdělení o poznatcích a vadách. Spis ze dne 30. října 1937.
 • Collection of Laws and Regulations of the Czechoslovak State (“Coll.”), section 111, Act no. 240/1926, on a military administration budget amendment, of 17 December 1926, p. 1283.
 • Coll., section 11, Act no. 26/1937, amending Section 3 of the act of 11 May 1932, no. 66 Coll., of 3 March 1937.
 • Coll., section 23, Act no. 48/1946, on managing mineral oils and fuels, of 5 March 1946, pp. 270–272.
 • Coll., section 26, Act no. 66/1932, on the length of military service and on some changes to the Defence Act and the act of 8 April 1927, no. 53 Coll., of 11 May 1932, pp. 333–334.
 • Coll., section 39, Act no. 142/1936, on a national defence loan, of 29 May 1936, p. 555.
 • Coll., section 53, Act no. 127/1934, on a budget adjustment for the military, of 27 June 1934, p. 461.
 • Coll., section 63, vládní vyhláška 183/1938, o vstupu státu do branné pohotovosti, ze dne 23. září 1938, s. 863.
 • Coll., section 67, Act no. 247/1937, on a national defence contribution, and on an exception tax on profits, from 21 December 1937, pp. 1174–1177.
 • Coll., section 71, Act no. 312/1921, authorising a loan for procuring the first part of augmentation supplies of squadron clothing and arms, of 12 August 1921, p. 1256.
 • Coll., section 96, Act no. 266/1934, on a defence contribution, of 19 December 1934, pp. 1035–1037.
 • Coll., section 96, Act no. 267/1934, on the length of military service, of 19 December 1934, pp. 1037–1038.
 • Hospodářský rok 1935 v Československé republice, Praha 1935.
 • Hospodářský rok 1937 v Československé republice, Praha 1937.
 • Statistická ročenka republiky Československé 1934, Praha 1934.
 • Statistická ročenka republiky Československé 1936, Praha 1936.
 • Statistická ročenka republiky Československé 1937, Praha 1937.
 • Statistická ročenka republiky Československé 1938, Praha 1938.
 • Franěk, Otakar, Dějiny koncernu brněnské Zbrojovky. Díl 1. 1918–1939, Brno 1969.
 • Klimecký, Vladimír, “Finanční hospodářství státu v letech 1937–38”, Obzor národohospodářský, XLIII, (1938), pp. 688–708.
 • Kozák, Jan, Finanční politika československá v době krise, Praha 1937.
 • Kudrna, Ladislav, “Zpráva divizního generála Ing. Aloise Vicherka o událostech od československé mobilizace do 4. března 1941. Neznámý archivní dokument ve světle faktů,” Securitas imperii, no. 18, (2011), pp. 70–143.
 • Nálevka, Vladimír, “Každodenní život v protektorátu Čechy a Morava,” Nacistická okupace: sedmdesát let poté – sborník textů, Praha 2009, pp. 17–23.
 • Nečas, Jaromír, Nezaměstnanost a podpůrná péče v Československu, Praha 1938.
 • Pavel, Jan, Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918–1938, Praha 2004.
 • Šrámek, Pavel, Ve stínu Mnichova: z historie československé armády 1932–1939, Praha 2008.
 • Straka, Karel, Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939, Praha 2007.
 • Trapl, Josef “Populace a brannost”, Vojenské rozhledy, 19/4, (1938), pp. 417–421.
 • “Dary na obranu republiky”, Legie: Orgán nezávislé jednoty československých legionářů, 13/25, (1938), p. 5.
 • “Naše armada”, Legie: Orgán nezávislé jednoty československých legionářů, 8/42, (1933), pp. 2–3.
 • “Peněžní trh a půjčka obrany státu”, Národní listy, 76/210, (1936), p. 6.
 • “Půjčka obrany státu”, Národní osvobození, 13/132, (1936), p. 8.
 • Čása, Stanislav, “Pozor! Nová daň:. Branný příspěvek”, Zpravodaj O. S. Ú., no. 33, (1935), p. 4.
 • KR., V. (unknown name), “Nejvyšší rada obrany státu,” Venkov, 28/238, (1933), p. 1.
 • “Čisté jmění”, Úspory.cz [cit. 2018-07-22]. Available online at: https://uspory.cz/financni-gramotnost/ciste-jmeni.
 • “Historie České Zbrojovky”, CZUB.cz [cit 2018-07-22]. Available online at: http://www.czub.cz/wp/cs_CZ/o-nas/historie-ceske-zbrojovky.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6293-1810
Yazar: Jan Hladík (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-2029-4002
Yazar: Radim Ječný
Kurum: University of Economics in Prague
Ülke: Czech Republic


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 29 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 11 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cihannuma498059, journal = {Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-0678}, eissn = {2148-8843}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {139 - 164}, doi = {10.30517/cihannuma.498059}, title = {The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy}, key = {cite}, author = {Hladík, Jan and Ječný, Radim} }
APA Hladík, J , Ječný, R . (2019). The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy. Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 139-164 . DOI: 10.30517/cihannuma.498059
MLA Hladík, J , Ječný, R . "The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 139-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cihannuma/issue/47026/498059>
Chicago Hladík, J , Ječný, R . "The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 139-164
RIS TY - JOUR T1 - The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy AU - Jan Hladík , Radim Ječný Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30517/cihannuma.498059 DO - 10.30517/cihannuma.498059 T2 - Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 164 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-0678-2148-8843 M3 - doi: 10.30517/cihannuma.498059 UR - https://doi.org/10.30517/cihannuma.498059 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy %A Jan Hladík , Radim Ječný %T The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy %D 2019 %J Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi %P 2149-0678-2148-8843 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30517/cihannuma.498059 %U 10.30517/cihannuma.498059
ISNAD Hladík, Jan , Ječný, Radim . "The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2019): 139-164 . https://doi.org/10.30517/cihannuma.498059
AMA Hladík J , Ječný R . The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy. Cihannüma. 2019; 5(1): 139-164.
Vancouver Hladík J , Ječný R . The Importance of Arms Expendıture and Arms Productıon in the Czechoslovak Economy. Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(1): 164-139.