Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 77 - 10 2019-07-11

Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819
Mahr: Prestige, Status and Wealth in Early Modern Manisa (1700-1819)

Mahmut Tat [1]


Çalışma 1700-1819 döneminde tereke kayıtlarından yola çıkılarak mihr bedelinin kadın ve erkek terekelerindeki konumunu ve süreç içerisindeki devamlılıklarını, kırılmalarını ve dönüşümü anlamlandırmak için kaleme alınmıştır. Çalışmanın temel soruları ele alınan dönem içerisinde kişilerin mihr ödeme ya da alma tutumlarındaki değişiklikler, zenginlik grupları arasındaki servet-mihr oranları ve bu oranları süreç içerisindeki seyri, mihrin hukuki anlamlarından ziyade kişilerin pratik yaşamındaki yeri, statü sahipliğinin alınan veya ödenen mihrleri etkileyip etkilemediğidir. Bu soruları cevaplayabilmek adına söz konusu süreçteki Manisa mahkeme kayıt defterleri taranarak ortaya çıkarılan 3820 tereke kaydı çalışmanın temel kaynak grubunu oluşturmuştur. Bu kayıtlar üzerinden de kişilerin servetleri nominal rakamlardan reel rakamlara dönüştürülerek süreç boyunca yaşanan değişimin daha net bir şekilde görülebilmesi hedeflenmiştir.

Based on the probate records of the period 1700-1819, the study aims to contextualize the social meanings of mahr in Manisa as well as their continuity and transformation. The study thus examines the changes in the payment or acquisition of mahr and the wealth/mahr ratio to reveal its economic importance for different wealth groups. By focusing on the changes in this ratio rather than the legal functioning of dowry, it also scrutinizes the importance of dowries in the daily-life of Manisa and whether status affected the amount of paid or received mahr. 3.820 probate inventories retrieved from Manisa court registers are the main sources of the study. By utilizing these records, it also converts nominal values of individual wealth and mahr into the real ones and thus aims to underline, once again, their transformation in the period under study.

  • Birincil KaynaklarManisa Şer'iyye Sicilleri; 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 254.İkincil KaynaklarAbou-El-Haj, Rifa'at 'Ali. Formation of Modern State The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth Centuries, New York: SUNY, 1992.Akyüz, Jülide. "Evlenme Sözleşmesinin Önemli Bir Öğesi Olan "Mehir" Hakkında Bazı Düşünceler", Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 37, (2004), s.213-230Aydın, Mehmet Akif. İslam-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1985.Botticini, Maristella. "A Loveless Economy? Intergenerational Altruism and the Marriage Market in a TuscanTown, 1415-1436" Journal of Economic History, Cilt 59, Sayı 1, (1999), s.104-121.Canbakal, Hülya. "The Ottoman State and Descendants of the Prophet in Anatolia and the Balkans (c. 1500-1700)", Journal of the Economic and Social History of the Orient, Sayı 52, (2009), s. 542-578. Cassia, Paul Sant-Constantina Bada, The Making of the Modern Greek Family Marriage and Exchange in Nineteenth-Century Athens, Cambridge: Cambridge University Press, 1992Cin, Halil. İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974. Çatalcalı Ali Efendi. Fetâvâ-yı Ali Efendi, (Haz. H. Necati Demirtaş), Ankara: Kubbealtı, 2014.De Moor Tine-Jan Luiten Van Zanden. "Girl Power; the European marriage pattern and labour markets in the North Sea region in the late medieval and early modern period" Economic History Review, Cilt 63, Sayı 1, (2009), s.1-33.Doumani, Beshara. Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900, Berkeley: University of California Press, 1995. Ergene, Boğaç-Atabey Kaygun. "Spouse Selection and Marital Mobility in the Ottoman Empire Observations From Eighteenth-Century Kastamonu", Historical Methods, Cilt 45, Sayı 1, (2012), s.3-20.Erten, Hayri. Konya Şer'iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik Kültürel Yapısı (XVIII. Y.Y. İlk Yarısı), Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütsü, Konya, 2000.Ertuğ, Hüseyin Nejdet. "Şeriyye Sicillerine Göre Hicri 1137 (1724-1725) Senesi İstanbul'unda Osmanlı Ailesinin Evlenme ve Boşanma Verilerine Göre İncelenmesi", Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, (2015), s. 75-107.Glazer, Mark. "The Dowry as Capital Accumulation among the Sephardic Jews of Istanbul, Turkey" Internatioanl Journal of Middle East Studies, Cilt 10, Sayı 3 (1979), s. 373-380.Gül, Abdülkadir. "Antakya'da Ailenin Sosyal ve Ekonomik Yapısı Hakkında Bazı Değerlendirmeler (18. Yüzyıl)", Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2013), s. 399-426. Imber, Colin. "Women, Marriage, and Property: Mahr in the Behçetü'l Fetâvâ of Yenişehirli Abdullah" ed. Madeline C. Zilfi, Women in the Ottoman Empire Middle Eastern Women in the Early Modern Era, Leiden: Brill, 1997, s.81-104. Kıvrım, İsmail. "17. yüzyılda Osmanlı Toplumunda Boşanma Hadiseleri (Ayntâb Örneği; Talâk, Muhâla'a ve Tefrik)", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, (2011), s.371-400. Marcus, Abraham. The Middle East On the Eve of Modernity Aleppo in the Eighteenth Century, New York: Columbia University Press, 1989.Meriwether, Margaret. The Kin Who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840, Austin: University of Texas Press, 1999.Pamuk, Şevket. "Prices in the Ottoman Empire, 1469-1914", Middle East Studies, Sayı 36 (2004), s. 451-468.Tezcan, Baki. The Second Ottoman Empire Political and Social Transformation in the Early Modern World, New York, Cambridge University Press, 2010.Tucker, Judith. "Marriage and Family in Nablus 1720-1856: Toward a History of Arab Marriage", Journal of Family History, Cilt: 13, Sayı 2, (1988), s.165-179.Tülüveli, Güçlü. "Honorific Titles in Ottoman Parlance: A Reevaluation" International Journal of Turkish Studies, 1-2, (2005), s.17-27. Vries, Jan de. "The Industrial Revolution and the Industrious Revolution" The Journal of Economic History, Cilt 54, Sayı 2, (1994), s.249-270. Yenişehirli Abdullah Efendi, Behcet-ül Fetâvâ, (Haz. Süleyman Kayan, Betül Algın, Zeyneb Trabzonlu, Asuman Erkan), İstanbul: Klasik Yayınları, 2011.Yılmaz, Caner. H.1060-1061 M. 1650-1651 Tarihli 100 Nolu Manisa Şer'iyye Sicili, Yüksek Lisans Tezi, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7122-6451
Yazar: Mahmut Tat (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 12 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 11 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cihannuma573677, journal = {Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-0678}, eissn = {2148-8843}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {77 - 10}, doi = {10.30517/cihannuma.573677}, title = {Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819}, key = {cite}, author = {Tat, Mahmut} }
APA Tat, M . (2019). Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819. Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 77-10 . DOI: 10.30517/cihannuma.573677
MLA Tat, M . "Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 77-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cihannuma/issue/47026/573677>
Chicago Tat, M . "Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 77-10
RIS TY - JOUR T1 - Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819 AU - Mahmut Tat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30517/cihannuma.573677 DO - 10.30517/cihannuma.573677 T2 - Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 10 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-0678-2148-8843 M3 - doi: 10.30517/cihannuma.573677 UR - https://doi.org/10.30517/cihannuma.573677 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819 %A Mahmut Tat %T Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819 %D 2019 %J Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi %P 2149-0678-2148-8843 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30517/cihannuma.573677 %U 10.30517/cihannuma.573677
ISNAD Tat, Mahmut . "Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819". Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2019): 77-10 . https://doi.org/10.30517/cihannuma.573677
AMA Tat M . Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819. Cihannüma. 2019; 5(1): 77-10.
Vancouver Tat M . Erken Modern Manisa'da Prestij, Statü ve Servet Arasında Mihr 1700-1819. Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(1): 10-77.