PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Boncuklu Höyük and Its Importance within the Cultural Development of the Konya Plain Neolithic

Yıl 2013, Cilt , Sayı 12, 79 - 104, 01.06.2013

Öz

This article provides an introduction to the Boncuklu Höyük excavation project, in progress since 2006, and underlines the place of the discoveries about the ‘Boncuklu culture’ that have come to light in the wider context of the archaeology of Anatolia and the Near East. Some of the results of the works at Boncuklu Höyük are discussed from the point of view of archaeo-cultural advancement, in which discussion is seen their importance for Central Anatolia. We see the importance of the evidence at Boncuklu Höyük for the story of the period of change to sedentary life in Anatolia. It is emphasised that the material and cultural characteristics seen at the site were not developed by chance.

Kaynakça

 • Baird, D. – O. Bar-Yosef – A. Baysal – A. Fairbairn 2011 “The first farmers of central Anatolia: the Boncuklu Project”, Heritage Turkey 1: 15-17.
 • Baird, D. – A. Baysal 2012 “Boncuklu Höyük Projesi: Orta Anadolu’da Tarımın, Yerleşik Hayata Geçişin ve Hayvancılığın Başlanıgıcının Araştırılması”, Kazı Sonuçları Toplantısı 33: 263-270.
 • Baird, D. – O. Bar-Yosef – A. Baysal – A. Fairbairn 2012a “The Boncuklu Project: the spread of farming and the antecedents of Çatalhöyük”, Heritage Turkey 2: 16-18.
 • Baird, D. – A. Baysal – A. Fairbairn 2012b “Ritüel ve Sembolizm: Neolitik Boncuklu”. Aktüel Arkeoloji, 124-127.
 • Baird, D. – A. Fairbairn – L. Martin – C. Middleton 2012c “The Boncuklu Project: The Origins of Sedentism, Cultivation and Herding in Central Anatolia” M. Özdoğan – N. Başgelen – I. Kuniholm (Eds.) The Neolithic in Turkey; Central Turkey, İstanbul: 219-244.
 • Baird, D. – E. Asouti – L. Astruc – A. Baysal – E. Baysal – D. Carruthers – A. Fairbairn – C. Kabukçu – E. Jenkins – K. Lorentz – C. Middleton – J. Pearson – A. Pirie (Baskıda) “Juniper smoke, skulls and wolves’ tails. The Epipalaeolithic of the Anatolian plateau in SW Asian context; insights from Pınarbaşı”. Bar – Yosef, O.
 • 1998 “The Natufian culture in the Levant, threshold to the origins of agriculture. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 6: 159-177.
 • Baysal, A. (Baskıda) “A different way of telling the story: Boncuklu Höyük Ground Stones in the understanding of early settlement economies of the Konya Plain”, D. Baird (ed.) Boncuklu Höyük, Interim Excavation Reports.
 • Baysal, E. 2009 “The question, nature and significance of Neolithic craft specialisation in Anatolia, Liverpool University, Unpublished PhD Dissertation.
 • 2013 “A tale of two assemblages: early Neolithic manufacture and use of beads in the Konya Plain”, Anatolian Studies, 63, 1-15.
 • (Baskıda) “The social life of beads: manufacture and use of beads at Boncuklu Höyük”, D. Baird (ed.) Boncuklu Excavation Interim Report, Ankara.
 • Belfer-Cohen, A. – O. Bar -Yosef 2000 “Early sedentism in the Near East: a bumpy ride to village life”, I. Kuijt (ed.) Life in Neolithic Farming Communities. Social Organisation, Identity and Differentiation, New York: 19-38.
 • Boyd, B. 2006 “On ‘Sedentism’ in the Later Epipalaeolithic (Natufian) Levant”, World Archaeology, 38: 164-178.

Konya Ovası Neolitik Dönem Kültürel Gelişimi İçinde Boncuklu Höyük ve Önemi

Yıl 2013, Cilt , Sayı 12, 79 - 104, 01.06.2013

Öz

Bu çalışma’nın amacı, kazı çalışmaları devam etmekte olan Boncuklu Höyüğü’nün Anadolu ve Yakın Doğu arkeolojisi içerisindeki yerini anlamaya çalışmak ve aynı zamanda bulunmakta olduğu bölgedeki kültürel konumunun altını çizmektir. Yakındoğu Neolitiğinde, özellikle en erken yerleşik hayata geçiş evresi üzerine, farklı perspektiflerden birçok çalışma yapılmasına karşın Belfer-Cohen and Bar-Yosef 2000, Edwards 1989, Boyd 2006, Lieberman – Bar-Yosef 1994, Bar-Yosef 1998 , araştırılan yerleşme sayısı ile coğrafi alan karşılaştırıldığında, Anadolu arkeolojisinin benzer çalışmalar açısından bir hayli sınırlı olduğu görülmektedir Steadman 2004, Baird et al. 2012c .

Kaynakça

 • Baird, D. – O. Bar-Yosef – A. Baysal – A. Fairbairn 2011 “The first farmers of central Anatolia: the Boncuklu Project”, Heritage Turkey 1: 15-17.
 • Baird, D. – A. Baysal 2012 “Boncuklu Höyük Projesi: Orta Anadolu’da Tarımın, Yerleşik Hayata Geçişin ve Hayvancılığın Başlanıgıcının Araştırılması”, Kazı Sonuçları Toplantısı 33: 263-270.
 • Baird, D. – O. Bar-Yosef – A. Baysal – A. Fairbairn 2012a “The Boncuklu Project: the spread of farming and the antecedents of Çatalhöyük”, Heritage Turkey 2: 16-18.
 • Baird, D. – A. Baysal – A. Fairbairn 2012b “Ritüel ve Sembolizm: Neolitik Boncuklu”. Aktüel Arkeoloji, 124-127.
 • Baird, D. – A. Fairbairn – L. Martin – C. Middleton 2012c “The Boncuklu Project: The Origins of Sedentism, Cultivation and Herding in Central Anatolia” M. Özdoğan – N. Başgelen – I. Kuniholm (Eds.) The Neolithic in Turkey; Central Turkey, İstanbul: 219-244.
 • Baird, D. – E. Asouti – L. Astruc – A. Baysal – E. Baysal – D. Carruthers – A. Fairbairn – C. Kabukçu – E. Jenkins – K. Lorentz – C. Middleton – J. Pearson – A. Pirie (Baskıda) “Juniper smoke, skulls and wolves’ tails. The Epipalaeolithic of the Anatolian plateau in SW Asian context; insights from Pınarbaşı”. Bar – Yosef, O.
 • 1998 “The Natufian culture in the Levant, threshold to the origins of agriculture. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 6: 159-177.
 • Baysal, A. (Baskıda) “A different way of telling the story: Boncuklu Höyük Ground Stones in the understanding of early settlement economies of the Konya Plain”, D. Baird (ed.) Boncuklu Höyük, Interim Excavation Reports.
 • Baysal, E. 2009 “The question, nature and significance of Neolithic craft specialisation in Anatolia, Liverpool University, Unpublished PhD Dissertation.
 • 2013 “A tale of two assemblages: early Neolithic manufacture and use of beads in the Konya Plain”, Anatolian Studies, 63, 1-15.
 • (Baskıda) “The social life of beads: manufacture and use of beads at Boncuklu Höyük”, D. Baird (ed.) Boncuklu Excavation Interim Report, Ankara.
 • Belfer-Cohen, A. – O. Bar -Yosef 2000 “Early sedentism in the Near East: a bumpy ride to village life”, I. Kuijt (ed.) Life in Neolithic Farming Communities. Social Organisation, Identity and Differentiation, New York: 19-38.
 • Boyd, B. 2006 “On ‘Sedentism’ in the Later Epipalaeolithic (Natufian) Levant”, World Archaeology, 38: 164-178.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Adnan BAYSAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt , Sayı 12

Kaynak Göster

EndNote %0 Colloquium Anatolicum Konya Ovası Neolitik Dönem Kültürel Gelişimi İçinde Boncuklu Höyük ve Önemi %A Adnan Baysal %T Konya Ovası Neolitik Dönem Kültürel Gelişimi İçinde Boncuklu Höyük ve Önemi %D 2013 %J Colloquium Anatolicum %P 1303-8486- %V %N 12 %R %U