Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Gillnet selectivity for pikeperch (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) in Suğla Lake (Konya-Turkiye)

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 110 - 115, 30.06.2022
https://doi.org/10.31594/commagene.1118152

Öz

The aim of this study was to determine the length selectivity of gillnet with 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm mesh size fishing of the Sander lucioperca in Suğla Lake. Fieldwork was carried out in eight different stations of Suğla Lake in 2014 commercial fishing season. The Select method was used to determine the selectivity parameters. A total of 801 S. lucioperca were caught in the fishing trial length range between 15.6 and 48.3 cm. According to the bi-modal which gave the lowest deviation for gillnets, model lengths were estimated as 16.28,20.35, 25.44, 30.53, 35.61, 40.70 and 45.79 cm for 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm mesh sizes respectively. In consideration of both MLS and length at first maturity, gillnets with fewer than 6 cm mesh size should not be used for S. lucioperca fishing in Suğla Lake.

Kaynakça

 • Acarli, D., Ayaz, A., Ozekinci, U., & Oztekin, A. (2013). Gillnet selectivity for bluefish (Pomatamus saltatrix, L. 1766) in Çanakkale Strait, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13(2), 349-353. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v13_2_17
 • Akamca, E., Kiyağa, V.B., & Özyurt, C.E. (2010). The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) in İskenderun Bay-Turkey [in Turkish]. Journal of FisheriesSciences.com, 4(1), 28-37. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010004a Ayaz, A., Altinagac, U., Ozekinci, U., Cengiz, O., & Oztekin, A. (2010). Effects of hanging ratio on gill net selectivity for annular sea bream (Diplodus annularis) in the Northern Aegean Sea, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(7), 1137-1142.
 • Aydın, C., Cilbiz, M., İlhan, A., & Sari, H. (2018). Gillnet and trammel net selectivity for Prussian carp (Carassius gibelio) in Marmara Lake, (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35, 79-87. https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.1.13
 • Balık, İ. (1999a). The feeding features of the pike-perch (Stizostedion lucioperca) population in Lake Beyşehir. Turkish Journal of Zoology, 23(2), 189-194.
 • Balık, İ. (1999b). Investigation of the selectivity of multifilament and monofilament gill nets on pike perch [Stizostedion lucioperca (L., 1758)] fishing in Lake Beyşehir. Turkish Journal of Zoology, 23(2), 179-183. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0039185597&partnerID=40&md5=d58bed9a77df34c129f14553c39fda5d
 • Balık, İ., & Çubuk, H. (2001). Sudak [Stizostedion lucioperca (L.)] ve Kadife (Tinca tinca L.) Balığı Avcılığında Galsama Ağlarının Av Verimleri ve Seçicilikleri Üzerine Donam Faktörünün Etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2), 149-154.
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., & Uysal, R. (2004). Size Composition, Growth Characteristics and Stock Analysis of the Pikeperch, Sander lucioperca (L. 1758), Population in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28, 715-722.
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., & Uysal, R., (2006). Eğirdir Gölü balık faunası ve balıkçılığı: sudak balığının (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) aşılandığı 1950’li yıllardan günümüze değişimler. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 105-118, Antalya
 • Becer, Z., & İkiz, R. (1999). Eğirdir Gölündeki sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758))'in Üreme Özellikleri [Reproductive characteristics of pikeperch (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) in Eğirdir Lake]. Turkish Journal of Zoology, 23(supplement 3), 919-926.
 • Cakmak, S.Y., Zengin, G., Guler, O.G., Aktumsek, A., & Ozparlak, H. (2012). Fatty acid composition and Ω3/Ω6 ratios of the muscle lipids of six fish species in Sugla Lake, Turkey. Archives of Biological Sciences, 64(2), 471-477.
 • Carol, J., & García-Berthou, E. (2007). Gillnet selectivity and its relationship with body shape for eight freshwater fish species. Journal of Applied Ichthyology, 23(6), 654-660. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2007.00871.x
 • Cilbiz, M., Uysal, R., Alp, A., Yeğen, V., Apaydın Yağcı, M., Yağcı, A., & Küçükkara, R. (2017). Mesh Size Recommendation for Turkey Pike (Esox lucius L., 1758) Gillnet Fishery. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(4), 815-820. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v17_4_17
 • Dereli, H., Şen, Y., Kebapçıoğlu, T., Erdoğuş, M., Ölçek, Z.S., Özdemir, M., & Ulman, A. (2022). Management Recommendations for Common Carp Fisheries in Turkey in Light of Their Reproductivity and Gear Selectivity. Journal of Fisheries and Environment, 46(1), 141-156.
 • Ergun, Z. (2020). Suğla Gölü (Seydişehir, Konya) çökellerinin sedimantolojik ve palinolojik incelemesi; göller bölgesi kuvaterner paleocoğrafyasının gelişimi. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Holt, S.J. (1963). A method for determining gear selectivity and its application, ICNAF Special Publication, 5: 106-115
 • Holst, R., Madsen, N., Moth-Poulsen, T., Fonseca, P., & Campos, A. (1998). Manual for GillNet Selectivity. European commission. ConStat. DK, 43p.
 • Hovgard, H. (1996). A two-step approach to estimating selectivity and fishing power of research gill nets used in Greenland waters. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 53, 1007-1013.
 • Kiyağa, V.B. (2008). The Investigation of the Selectivity of Monofilament Gill Nets Used in Catch of Pike Perch (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) In Seyhan Dam Lake [in Turkish]. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=73ugKjbPvuYn6LuGTjYoNw&no=bPat2fDu9t0wgp6ahD01mg
 • KOP (2014). KOP bölgesi gölleri, depolamaları ve sulak alanları. Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projeleri Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Raporu, 32 s, Konya.
 • Mendiburu, de F. (2021). Agricolae: Statistical Procedures for Agricultural Research. R package version 1.3-5. Retrieved from: https://CRAN.R-project.org/package=agricolae
 • Millar, R.B. (1992). Estimating the Size-Selectivity of Fishing Gear by Conditioning on the Total Catch. Journal of the American Statistical Association, 87(420), 962-968. https://doi.org/10.2307/2290632
 • Millar, R.B. (2015). R Code for fitting SELECT models to gillnet data. In: Department of Statistics, University of Auckland, New Zealand. Retrieved from https://www.stat.auckland.ac.nz/~millar/selectware/R/gillnets/ (Accesed: April 19, 2022).
 • Millar, R.B. (2017). R Code for fitting SELECT models to gillnet data. In: Department of Statistics, University of Auckland, New Zealand. Retrieved from https:// www.stat.auckland.ac.nz/~millar/selectware/RNext/ (Accesed: April 19, 2022).
 • Millar, R.B., & Fryer, R.J. (1999). Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 9(1), 89-116. https://doi.org/10.1023/A:1008838220001
 • Millar, R.B., & Holst, R. (1997). Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models. ICES Journal of Marine Science, 54(3), 471-477. https://doi.org/10.1006/jmsc.1996.0196
 • Ozyurt, C.E., Kiyağa, V.B., Mavruk, S., & Akamca, E. (2011). Spawing, Maturity Length and Size Selectivity for Pikeperch (Sander lucioperca) in Seyhan Dam Lake. Journal of Animal and Veterinary Advences, 10(4), 545-551.
 • Queirolo, D., & Flores, A. (2017). Seasonal variability of gillnet selectivity in Chilean hake Merluccius gayi gayi (Guichenot, 1848). Journal of Applied Ichthyology, 33(4), 699-708. https://doi.org/10.1111/jai.13336
 • RStudio Team (2021). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, PBC, Boston, MA. Retrieved from http://www.rstudio.com
 • Sarıhan, E. (1979). Egridir Gölü Sudak (Lucioperca lucioperca (Linnaeus,1758) Populasyonunun Metrik (ölçülebilir) ve Meristik (sayılabilir) Özellikleri. Doğa Bilim Dergisi, 3(2), 121–124.
 • Shoup, D.E., & Ryswyk, R.G. (2016). Length Selectivity and Size-Bias Correction for the North American Standard Gill Net. North American Journal of Fisheries Management, 36(3), 485-496. https://doi.org/10.1080/02755947.2016.1141809
 • Tesfaye, G. (2019). Gillnet selectivity of commercially important fish species in Lake Hashenge, Ethiopia. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 7(5), 403-409.
 • Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York,
 • Xu, G.Q., Zhu, W.B., & Xu, L.X. (2021). Gillnet selectivity for swimming crab Portunus trituberculatus in the East China Sea. Fisheries Science, 87(1), 31-38. https://doi.org/10.1007/s12562-020-01488-0
 • Yuksel, F., Demirol, F., Gündüz, F., & Çoban, M. (2020). Estimation of Gillnet Selectivity for Shabbout (Arabibarbus grypus Heckel, 1843). Fresenius Environmental Bulletin, 29, 8675-8681.
 • Yüksel, F., & Aydın, F. (2012). Galsama ağlarının seçiciliği ve seçiciliği etkileyen faktörler. Ecological Life Sciences, 7(2), 12-21.

Suğla Gölü (Konya-Türkiye) Sudak Balığı (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Avcılığında Sade Uzatma Ağı Seçiciliği

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 110 - 115, 30.06.2022
https://doi.org/10.31594/commagene.1118152

Öz

Bu çalışmada, monofilament materyalden yapılmış 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm göz açıklığındaki sade uzatma ağlarının Sander lucioperca avcılığındaki seçiciliği araştırılmıştır. Saha çalışması, Suğla Gölü’nde sekiz farklı istasyonda 2014 yılı avcılık sezonu içerisinde gerçekleştirilmiştir. Seçicilik parametrelerinin belirlenmesinde SELECT metot kullanılmıştır. Araştırma süresince 15,6 – 48,3 cm toplam boy aralığında 801 adet balık yakalanmıştır. En düşük sapmayı veren bi-modal’e göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm göz açıklığındaki solungaç ağlarının model boyları sırasıyla 16.28, 20.35, 25.44, 30.53, 35.61, 40.70 ve 45.79 cm olarak tahmin edilmiştir. Türün hem ilk üreme boyu hem de yasal boy sınırı göz önünde bulundurulduğunda Suğla Gölü’nde S. lucioperca avcılığında 6 cm’den daha küçük göz açıklığındaki monofilament ağlar kullanılmamalıdır.

Kaynakça

 • Acarli, D., Ayaz, A., Ozekinci, U., & Oztekin, A. (2013). Gillnet selectivity for bluefish (Pomatamus saltatrix, L. 1766) in Çanakkale Strait, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13(2), 349-353. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v13_2_17
 • Akamca, E., Kiyağa, V.B., & Özyurt, C.E. (2010). The selectivity of monofilament trammel nets used in catch of gilt head bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) in İskenderun Bay-Turkey [in Turkish]. Journal of FisheriesSciences.com, 4(1), 28-37. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010004a Ayaz, A., Altinagac, U., Ozekinci, U., Cengiz, O., & Oztekin, A. (2010). Effects of hanging ratio on gill net selectivity for annular sea bream (Diplodus annularis) in the Northern Aegean Sea, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(7), 1137-1142.
 • Aydın, C., Cilbiz, M., İlhan, A., & Sari, H. (2018). Gillnet and trammel net selectivity for Prussian carp (Carassius gibelio) in Marmara Lake, (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35, 79-87. https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.1.13
 • Balık, İ. (1999a). The feeding features of the pike-perch (Stizostedion lucioperca) population in Lake Beyşehir. Turkish Journal of Zoology, 23(2), 189-194.
 • Balık, İ. (1999b). Investigation of the selectivity of multifilament and monofilament gill nets on pike perch [Stizostedion lucioperca (L., 1758)] fishing in Lake Beyşehir. Turkish Journal of Zoology, 23(2), 179-183. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0039185597&partnerID=40&md5=d58bed9a77df34c129f14553c39fda5d
 • Balık, İ., & Çubuk, H. (2001). Sudak [Stizostedion lucioperca (L.)] ve Kadife (Tinca tinca L.) Balığı Avcılığında Galsama Ağlarının Av Verimleri ve Seçicilikleri Üzerine Donam Faktörünün Etkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2), 149-154.
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., & Uysal, R. (2004). Size Composition, Growth Characteristics and Stock Analysis of the Pikeperch, Sander lucioperca (L. 1758), Population in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28, 715-722.
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., & Uysal, R., (2006). Eğirdir Gölü balık faunası ve balıkçılığı: sudak balığının (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) aşılandığı 1950’li yıllardan günümüze değişimler. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 105-118, Antalya
 • Becer, Z., & İkiz, R. (1999). Eğirdir Gölündeki sudak (Stizostedion lucioperca (L., 1758))'in Üreme Özellikleri [Reproductive characteristics of pikeperch (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) in Eğirdir Lake]. Turkish Journal of Zoology, 23(supplement 3), 919-926.
 • Cakmak, S.Y., Zengin, G., Guler, O.G., Aktumsek, A., & Ozparlak, H. (2012). Fatty acid composition and Ω3/Ω6 ratios of the muscle lipids of six fish species in Sugla Lake, Turkey. Archives of Biological Sciences, 64(2), 471-477.
 • Carol, J., & García-Berthou, E. (2007). Gillnet selectivity and its relationship with body shape for eight freshwater fish species. Journal of Applied Ichthyology, 23(6), 654-660. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2007.00871.x
 • Cilbiz, M., Uysal, R., Alp, A., Yeğen, V., Apaydın Yağcı, M., Yağcı, A., & Küçükkara, R. (2017). Mesh Size Recommendation for Turkey Pike (Esox lucius L., 1758) Gillnet Fishery. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(4), 815-820. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v17_4_17
 • Dereli, H., Şen, Y., Kebapçıoğlu, T., Erdoğuş, M., Ölçek, Z.S., Özdemir, M., & Ulman, A. (2022). Management Recommendations for Common Carp Fisheries in Turkey in Light of Their Reproductivity and Gear Selectivity. Journal of Fisheries and Environment, 46(1), 141-156.
 • Ergun, Z. (2020). Suğla Gölü (Seydişehir, Konya) çökellerinin sedimantolojik ve palinolojik incelemesi; göller bölgesi kuvaterner paleocoğrafyasının gelişimi. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Holt, S.J. (1963). A method for determining gear selectivity and its application, ICNAF Special Publication, 5: 106-115
 • Holst, R., Madsen, N., Moth-Poulsen, T., Fonseca, P., & Campos, A. (1998). Manual for GillNet Selectivity. European commission. ConStat. DK, 43p.
 • Hovgard, H. (1996). A two-step approach to estimating selectivity and fishing power of research gill nets used in Greenland waters. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 53, 1007-1013.
 • Kiyağa, V.B. (2008). The Investigation of the Selectivity of Monofilament Gill Nets Used in Catch of Pike Perch (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) In Seyhan Dam Lake [in Turkish]. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=73ugKjbPvuYn6LuGTjYoNw&no=bPat2fDu9t0wgp6ahD01mg
 • KOP (2014). KOP bölgesi gölleri, depolamaları ve sulak alanları. Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projeleri Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Raporu, 32 s, Konya.
 • Mendiburu, de F. (2021). Agricolae: Statistical Procedures for Agricultural Research. R package version 1.3-5. Retrieved from: https://CRAN.R-project.org/package=agricolae
 • Millar, R.B. (1992). Estimating the Size-Selectivity of Fishing Gear by Conditioning on the Total Catch. Journal of the American Statistical Association, 87(420), 962-968. https://doi.org/10.2307/2290632
 • Millar, R.B. (2015). R Code for fitting SELECT models to gillnet data. In: Department of Statistics, University of Auckland, New Zealand. Retrieved from https://www.stat.auckland.ac.nz/~millar/selectware/R/gillnets/ (Accesed: April 19, 2022).
 • Millar, R.B. (2017). R Code for fitting SELECT models to gillnet data. In: Department of Statistics, University of Auckland, New Zealand. Retrieved from https:// www.stat.auckland.ac.nz/~millar/selectware/RNext/ (Accesed: April 19, 2022).
 • Millar, R.B., & Fryer, R.J. (1999). Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 9(1), 89-116. https://doi.org/10.1023/A:1008838220001
 • Millar, R.B., & Holst, R. (1997). Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models. ICES Journal of Marine Science, 54(3), 471-477. https://doi.org/10.1006/jmsc.1996.0196
 • Ozyurt, C.E., Kiyağa, V.B., Mavruk, S., & Akamca, E. (2011). Spawing, Maturity Length and Size Selectivity for Pikeperch (Sander lucioperca) in Seyhan Dam Lake. Journal of Animal and Veterinary Advences, 10(4), 545-551.
 • Queirolo, D., & Flores, A. (2017). Seasonal variability of gillnet selectivity in Chilean hake Merluccius gayi gayi (Guichenot, 1848). Journal of Applied Ichthyology, 33(4), 699-708. https://doi.org/10.1111/jai.13336
 • RStudio Team (2021). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, PBC, Boston, MA. Retrieved from http://www.rstudio.com
 • Sarıhan, E. (1979). Egridir Gölü Sudak (Lucioperca lucioperca (Linnaeus,1758) Populasyonunun Metrik (ölçülebilir) ve Meristik (sayılabilir) Özellikleri. Doğa Bilim Dergisi, 3(2), 121–124.
 • Shoup, D.E., & Ryswyk, R.G. (2016). Length Selectivity and Size-Bias Correction for the North American Standard Gill Net. North American Journal of Fisheries Management, 36(3), 485-496. https://doi.org/10.1080/02755947.2016.1141809
 • Tesfaye, G. (2019). Gillnet selectivity of commercially important fish species in Lake Hashenge, Ethiopia. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 7(5), 403-409.
 • Wickham, H. (2016). ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York,
 • Xu, G.Q., Zhu, W.B., & Xu, L.X. (2021). Gillnet selectivity for swimming crab Portunus trituberculatus in the East China Sea. Fisheries Science, 87(1), 31-38. https://doi.org/10.1007/s12562-020-01488-0
 • Yuksel, F., Demirol, F., Gündüz, F., & Çoban, M. (2020). Estimation of Gillnet Selectivity for Shabbout (Arabibarbus grypus Heckel, 1843). Fresenius Environmental Bulletin, 29, 8675-8681.
 • Yüksel, F., & Aydın, F. (2012). Galsama ağlarının seçiciliği ve seçiciliği etkileyen faktörler. Ecological Life Sciences, 7(2), 12-21.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet CİLBİZ> (Sorumlu Yazar)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7686-7570
Türkiye


Abdulkadir YAĞCI>
Sheep Breeding Research Institute, Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry
0000-0002-7897-1734
Türkiye


Osman YENER Bu kişi benim
Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute
0000-0002-9539-1467
Türkiye


Bayram KORKMAZ>
District Directorate of Provincial Agriculture and Forestry
0000-0002-9122-6966
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 18 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 28 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Cilbiz, M. , Yağcı, A. , Yener, O. & Korkmaz, B. (2022). Suğla Gölü (Konya-Türkiye) Sudak Balığı (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Avcılığında Sade Uzatma Ağı Seçiciliği . Commagene Journal of Biology , 6 (1) , 110-115 . DOI: 10.31594/commagene.1118152
Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.